• Kronprinsen inspirerer Garden i 2008. Da var han major.

    FOTO: SCANPIX

Kronprinsen får mer gull på ermene

Kronprins Haakon hoppet tre grader opp i Forsvaret da han i statsråd fredag ble utnevnt som flaggkommandør i Sjøforsvaret og brigader i Hæren og Luftforsvaret.

Forfremmelsen i statsråd fredag betyr at kronprins Haakons egen far, kong Harald, godkjente anbefalingen fra Forsvaret. I mange år har kronprinsen hatt graden orlogskaptein i Sjøforsvaret og major i de to andre våpengrenene. Fredag rykket han opp tre grader på en gang.

Foruten et nytt og større ansvar ved aktiv tjeneste, får kronprinsen mer gull på uniformen fra Sjøforsvaret. Flaggkommandører har en bred gullstripe på ermene og en stjerne på gullbunn på skuldrene.

Kronprins Haakon i feltuniform under vinterøvelsen Nordlys i 2008. FOTO: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

FOTO: Torbjørn Kjosvold

Kong Harald er øverstkommanderende i de militære styrkene i Norge og også han gjennomførte en militær utdannelse i sine yngre dager. Det er lagt opp til at kronprinsen skal fullføre et tilsvarende løp.

Kronprins Haakon har fullført Sjøkrigsskolen og gjennomførte i 1995 sitt pliktår om bord i marinens motortorpedobåter. Under den siste delen av tjenesten var han nestkommanderende i et av marinens fartøyer. Selv om han har sin bakgrunn fra Sjøforsvaret skal kongelige representere hele Forsvaret. Det er grunnen til at kronprinsen samtidig med utnevnelsen fredag også ble tildelt graden som brigader i Hæren og Luftforsvaret.

Les mer:

Les også:

Les også

Siste fra Kongelige

Siste nytt