- For mennesker som reiser til Norge for å drive organisert kriminalitet, eller som blir ofre for det, er ofte Grønland første stopp

Schengen-utvidelser og politisatsing mot organisert kriminalitet har større innvirkning på lokalmiljøet på Grønland enn bystyrevedtak om å klippe busker og trær.

Hva kan vi gjøre med dette?

Å utvikle Hovinbyen er et enormt prosjekt. Plan- og bygningsetaten vil ha din hjelp.