• Canada og Israel vil ikke delta på vårens FN-konferanse om rasisme og diskriminering. Thorbjørn Jagland er skeptisk til organisasjonens ønske om innskrenkinger i ytringsfriheten. (FOTO: CORNELIUS POPPE/KYRRE LIEN/SCANPIX)

- FN-organer fiender av ytringsfriheten

Deler av FN-systemet kan bli et hinder i kampen for ytringsfriheten. Dette er alvorlig for FN, mener Thorbjørn Jagland.

Til våren samles FNs medlemsland til en ny konferanse mot rasisme og diskriminering i Genève. Canada og Israel har allerede kunngjort at de kan boikotte konferansen. Norge kommer neppe til å gjennomføre noen boikott, men skepsisen til Genève-møtet er allerede stor.

- Vil svekke FNs legitimitet

Stortingspresident Thorbjørn Jagland satte ord på denne skepsisen under et seminar hos den norske PEN-klubben. En gruppe land, først og fremst i den islamske verden, er i ferd med å snu menneskerettighetserklæringen på hodet. Fra å være en garanti for enkeltmenneskets rett til å ytre seg, ønsker disse landene å bruke menneskerettighetene til å legitimere statens rett til å kontrollere sine borgere, sa Jagland.

- For FN er dette livsfarlig. Verdensorganisasjonen sliter allerede med å være relevant i dagens verden. Hvis dette blir FN-politikk, vil det svekke FNs legitimitet, mente stortingspresidenten.

- Den forrige rasismekonferansen, i Durban i Sør-Afrika i 2001, ble en festival i kritikk av vestlige verdier. Det må aldri tillates at oppfølgerkonferansen i Genève i april neste år blir en gjentagelse av dette, sa han.

Forby krenkelser

Bakgrunnen for PEN-seminaret var en resolusjon fattet av det såkalte menneskerettighetsrådet i FN i mars i år. Her blir FNs medlemsland oppfordret til å bekjempe «krenkelser av religioner». Spesielt er man dypt bekymret for angrep på islam i ulike menneskerettighetsfora og for tendensen til å sette likhetstegn mellom islam og terrorisme.

I forlengelsen av dette blir FNs spesialrapportør for ytringsfrihet pålagt å innrapportere tilfeller der ytringsfriheten blir misbrukt til å fremme rasisme og religiøs intoleranse.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, mente det var positivt at Thorbjørn Jagland uttrykte seg så tydelig som han gjorde. I lang tid har det offisielle Norge vært altfor utydelig i disse livsviktige spørsmålene. Også norske medier har sovet i timen, mente han.

Mens motstandere av ytringsfriheten har lagt sine planer frem mot den store FN-konferansen neste år og helt sikkert vil bruke den til å angripe ytringsfriheten, er saken nesten ikke omtalt i norske medier, ifølge Kokkvold.

Forby kritikk

- I resolusjonen fra FNs menneskerettighetsråd, som er dominert av de muslimske land med Russland, Cuba og Kina på slep, blir ytringsfriheten fremstilt som en hindring i kampen mot rasismen. Hva det dreier seg om, er å nedfelle i FN-systemet at kritikk av religioner, og i særdeleshet kritikk av islam, skal være forbudt, mente Kokkvold.

Han fremholdt at den utviklingen vi nå ser i deler av FN-systemet, allerede er tydelig også i Europa: Det er snart ikke et kunstgalleri som ikke har fjernet bilder av frykt for muslimske fundamentalister. Skuespill av Voltaire og operaer av Mozart er tatt av plakaten. Theo van Gogh er myrdet på åpen gate i Amsterdam og politikeren Geert Wilders må bo i en bunker under det nederlandske parlamentet.

Et lavmål

- Og på toppen av det hele retter reaksjonene seg ikke mot dem som utøver terroren, men mot dem som kritiserer islam og dermed gjør bruk av sin ytringsfrihet, sa Kokkvold.

- Den norske stat nådde et lavmål under karikaturstriden i 2006, da norske myndigheter sendte Oslos domprost til en av Midtøstens verste antisemitter for å be om unnskyldning for noe som var trykket i en dansk avis. Representanter for det offisielle Norge hevder i fullt alvor at ytringsfriheten må tilpasses nye medlemmer av det norske fellesskapet. Dette er rett og slett livsfarlig, hevdet Kokkvold.

Les også:

Les også

Siste fra Verden

Konferanser mot rasisme

Under Durban-konferansen i 2001 forsøkte en rekke muslimske land å sette likhetstegn mellom sionisme og rasisme. Flere vestlige land truet med å trekke seg fra konferansen. I mars i år vedtok FNs menneskerettighetsråd en resolusjon der man tok til orde for å påtale såkalt misbruk av ytringsfriheten. Fornærmende omtale av religioner, særlig islam, må forbys og bekjempes, heter det i resolusjonen. I mange vestlige land er det frykt for at dette synet vil bli hevdet med full tyngde ved den neste antirasisme-konferansen i Genève neste vår. Iran og Libya deltar i planleggingen. Canada har allerede trukket seg fra konferansen.

Siste nytt