• Thorbjørn Jagland håper det ikke er en kontroversiell pris

  Nobelkomitéens leder håper at flest mulig vil støtte opp om prisen.

  VIDEO: Alf Ole Ask (reporter), Sandra Mørkestøl (foto)

 • Dette TV-bildet fra syrisk TV denne uken skal vise en våpeninspektør som undersøker prøver fra kjemiske våpen på et ukjent sted i Syria.

  FOTO: Uncredited

 • FNs sikkerhetsråd har bestemt at Syrias kjemiske våpenlagre skal være ødelagt innen sommeren 2014.

  FOTO: Uncredited

 • Et svensk redningsteam under en øvelse i Kroatia i 2002, hvor OPCW og den kroatiske hæren arrangerte en kjemiske våpen-øvelse.

  FOTO: NIKOLA SOLIC/REUTERS/NTB SCANPIX

 • Dette bildet fra august i år viser kofferter med prøver som var sendt fra Syria til Nederland for å sjekkes.

  FOTO: Henry Arvidsson/AP/OPCW/NTB Scanpix

 • I september møtte Pave Frans generaldirektør Ahmet Uzumcu i OPCW.

  FOTO: REUTERS/Osservatore Romano/NTB Scanpix

- Fredsprisen kan åpne opp for en bredere Syria-løsning

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) tildeles Nobels fredspris for 2013.

Det kunngjorde nobelkomitéens leder Thorbjørn Jagland presis kl. 11 fredag formiddag.

- Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris skal tildeles Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) for dens omfattende arbeid for å avskaffe kjemiske våpen, sa Jagland, som også røpet at organisasjonens navn har vært på bordet helt fra begynnelsen av prossesen da komiteen skulle utpeke velge årets prisvinner.

- Det er naturlig at vi nå kommer tilbake til temaet nedrustning og rustningskontroll. Den Norske Nobelkomite har gjennom en rekke priser understreket behovet for å avskaffe kjernefysiske våpen. Komiteen vil med denne prisen til OPCW bidra til avskaffelse av kjemiske våpen, sa Thorsbjørn Jagland.

- Under første verdenskrig ble kjemiske våpen brukt i betydelig grad. Genèvekonvensjonen av 1925 forbød bruk, men ikke produksjon og lagring av kjemiske våpen. Under andre verdenskrig ble kjemiske midler anvendt i Hitlers masseutryddelser. Senere har kjemiske våpen vært benyttet flere ganger både av stater og av terrorister. I 1992-93 ble det utarbeidet en konvensjon som forbød også produksjon og lagring av slike våpen.

189 medlemsland

OPCW er den internasjonale organisasjonen som overvåker forbudet mot kjemiske våpen, og har 189 medlemsland. De eneste landene som ikke er medlem, er Angola, Myanmar, Egypt, Israel, Nord-Korea, Sør-Sudan og Syria. Det er i år 20 år siden den internasjonale konvensjonen mot slike våpen ble åpnet for undertegning.

OPCW, med sete i Haag i Nederland, ble opprettet for å overvåke konvensjonen om kjemiske våpen, som trådte i kraft i 1997. Det er ikke en FN-organisasjon, men den samarbeider med FN.

Les også

- FN-eksperter har begynt å ødelegge kjemiske våpen

Våpeneksperter skal være i gang med destruksjonen i Syria, melder flere nyhetsbyråer.

- Noe av vårt poeng med prisen, er å sette søkelys på at vi nå kan være i stand til å kvitte oss med en hel kategori våpen; masseødeleggelsesvåpen. Men det gjenstår arbeid. Arbeid med å få enda flere til å ratifisere konvensjonen, og med å få noen stater til å overholde sine forpliktelser, sa Jagland.

På plass i Syria

OPCW er høyaktuell fordi organisasjonen siden midten av august har vært på plass i Syria for å undersøke påstander om at det blir brukt kjemiske våpen i borgerkrigen.

Allerede i april påsto USA at slike våpen er blitt brukt, men det var med angrepet i Ghouta 21. august at dette havnet øverst på den internasjonale dagsorden. Flere hundre mennesker ble drept i angrepet.

16. september fastslo OPCWs eksperter at det ble brukt saringass i angrepet. Under trussel om angrep fra USA, gikk Syria med på å overlate sine lagre av kjemiske våpen til det internasjonale samfunn.

Også Norge har, som et av flere land, fått en forespørsel fra Russland og USA om å bidra i arbeidet med å ødelegge Syrias kjemiske våpen.

Les også

USA og Russland ber Norge destruere Syrias kjemiske våpen

Russland og USA skal ha bedt Norge om å hente kjemiske våpen ut av Syria og destruere dem i Norge.

 

Arbeidet med å uskadeliggjøre våpnene er ikke ventet å bli enkelt, ettersom flere av stedene befinner seg inne i stridssoner der borgerkrigen raser.

FNs sikkerhetsråd har bestemt at Syrias kjemiske våpenlagre skal være ødelagt innen sommeren 2014. Landets lagre av kjemiske våpen antas å inneholde rundt 1000 tonn sarin, sennepsgass og andre forbudte kjemiske substanser.

- Den siste tids begivenheter i Syria, hvor kjemiske våpen igjen er tatt i bruk, har understreket behovet for å styrke arbeidet med å avskaffe slike våpen, sa Jagland.

- Hvordan håper Nobelkomiteen at denne prisen vil påvirke prosessen som nå pågår i Syria?

- Det som er viktig med OPCW i denne sammenhengen, er at den er blitt et instrument for å løse krisen i Syria med henblikk på kjemiske våpen, og at den kan åpne opp for en bredere løsning i Syria.  Vi ser her hvordan et multilateralt rammeverk og en multilateral organisasjon fremstår som et godt og kanskje eneste instrument for å løse en internasjonal krise. Derfor ville vi understreke denne organisasjonens betydning i denne situasjonen, svarte Jagland.

Fire  hovedarbeidsoppgaver

OPCWs fire hovedarbeidsoppgaver, som er uttrykt i kjemikonvensjonen, er:

* Ødelegge alle eksisterende kjemiske våpen under internasjonal kontroll fra organisasjonen selv.

* Overvåking av kjemisk industri for å hindre at nye våpen blir produsert.

* Gi bistand og beskyttelse til medlemslandene mot kjemiske trusler.

* Fremme internasjonalt samarbeid for å styrke gjennomføringen av konvensjonen og fremme fredelig bruk av kjemi.

Les også

Siste fra Verden

OPCW

* OPCW står for Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, eller Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen.

* Organisasjonen skal overvåke utbredelsen av kjemiske våpen og arbeide for at FN-konvensjonen som forbyr våpnene, overholdes.

* De aller fleste land i verden, 189, er medlemmer.

* To land, Israel og Myanmar, har ikke ennå ratifisert konvensjonen om kjemiske våpen.

* Ytterligere fem stater har ifølge OPCW verken signert papirene eller sagt at man etterlever konvensjonen. Disse landene er Angola, Egypt, Nord-Korea, Sør-Sudan og Syria, oppgir organisasjonens hjemmeside.

* Andre kilder omtaler Syria som medlem etter at landet har underskrevet nødvendige dokumenter i høst og uttalt at landet vil følge konvensjonen mot kjemiske våpen.

* Konvensjonen om forbud mot kjemiske våpen ble inngått i 1993 og trådte i kraft i 1997.

* Norge sluttet seg til konvensjonen fra begynnelsen i 1993.

Kilder: OPCWs hjemmeside , Wikipedia, Store Norske Leksikon

Flere bilder

FNs inspektører på vei for å undersøke gassangrepet

Her forlater FNs inspektører Damascus hotel på vei til området hvor det er mistanke om angrep med kjemiske våpen.

Siste nytt