• Irans president Mahmoud Ahmadinejad insisterer på at det anrikede uranet kun skal brukes til produksjon av kjernekraft. Men IAEAs inspektører får ikke slippe inn i landet.

    FOTO: REUTERS

– Iran avviser inspektører fra IAEA

Iran vil hindre at en gruppe inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) slipper inn i landet, ifølge lederen for den iranske parlamentskomiteen med ansvar for nasjonal sikkerhet.

– Komiteen besluttet å ikke tillate at 38 inspektører slipper inn i Iran. Restriksjonene er offisielt blitt meddelt IAEA, sier Alaeddin Borujerdi til nyhetsbyrået ISNA.

Den iranske nasjonalforsamlingen gjorde i forrige måned et vedtak som krever at regjeringen revurderer sitt samarbeid med IAEA.

Vedtaket kom etter at FNs sikkerhetsråd innførte sanksjoner mot Iran, som en reaksjon på at landet ikke vil innstille sin anriking av uran.

Iranske myndigheter insisterer på at det anrikede uranet kun skal brukes til produksjon av kjernekraft, men vestlige land frykter at stoffet i virkeligheten skal brukes til å lage atomvåpen.

Les også

Siste fra Verden

Siste nytt