• Barna ligger tett på barnehjemmet for barn mellom 0 og 4 år i Sariwon by som ligger i Nord Hwanghae- provinsen. Barnehjemmet som har kapasitet for 200 barn har 252 barn for øyeblikket. Mange av barna har utslett og sår på kroppen.

  FOTO: OLAV A. SALTBONES/RØDE KORS

 • Mange av barna på barnehjemmet har utslett og sår på kroppen. De nyfødte barna får risgrøt fordi de ikke har tilgang på melk.

  FOTO: OLAV A. SALTBONES/RØDE KORS

 • Foreldreløse barn på barnehjemmet i byen Sariwon.

  FOTO: TORBEN HENRIKSEN

 • Åkere og bare åser uten trær preger landskapet.

  FOTO: OLAV A. SALTBONES/RØDE KORS

 • En seremoniell treplanting i de snødekte åsene i Anhung ri i Taechon, som ligger i distriktet Phyongan Nord. På grunn av den vanskelige matsituasjonen har store deler av åsene rundt risåkrene blitt brukt til å dyre mais. Mangelen på trær øker blant annet risikoen for alvorlig flom.

  FOTO: OLAV A. SALTBONES/RØDE KORS

 • Fra Sunchon by i 2009. Byen er preget av nedslitte murbygg uten isolasjon, ofte er det plastikk fran vinduene i stedet for glassvindu.

  FOTO: TORBEN HENRIKSEN

 • Fra Sariwon by som ligger i Nord Hwanghae- provinsen.

  FOTO: TORBEN HENRIKSEN

 • Røde Kors-delegasjonen som var på besøk i Nord-Korea i 2010 kjørte ti mil langs denne motorveien. Hele veien var folk i gang med å ryddet veien for snø med treskuffer. Ingen vanlige mennesker har imidlertid en bil de kan bruke til å kjøre her.

  FOTO: RØDE KORS

 • Fra en landsby i Sunchon-distriktet.Vannet har dratt med seg masse stein fra det uttørkede elveeleiet nedover i landskapet mellom husrekkene.

  FOTO: TORBEN HENRIKSEN

 • Fra en landsby i Sunchon-distriktet.Vannet har dratt med seg masse stein fra det uttørkede elveeleiet nedover i landskapet mellom husrekkene.

  FOTO: TORBEN HENRIKSEN

- Nord-Korea mangler alt

På grunn av feilernæring og underernæring er tiåringene som vokser opp i Nord-Korea 10 centimeter lavere enn jevnaldrende barn i nabolandet i sør.

Les også:

 

Bildene som har tikket inn til nyhetsbyråene de siste dagene har vist titusener av nordkoreanere som står på stramt geledd i hovedstanden Pyongyang, tilsynelatende i sorg under minneseremonier for landets avdøde diktator Kim Jong-il.

Nå venter en ny epoke med diktatorens sønn og etterfølger Kim Jong-un.

 Ikke bare resten av verden venter i spenning på hvordan sønnen vil opptre i maktposisjonen. Også den hardt prøvede befolkningen i landet går nå en usikker tid i møte. Men i en uttalelse fra myndighetene fredag gjorde Nord-Korea det klart at landet vil videreføre sin politiske kurs.

Oversiktsbilde viser folkehavet som onsdag tok farvel med «kjære leder» Kim Jong-Il.

FOTO: SCANPIX

 

- Situasjonen for Nord-Koreas befolkning er svært alvorlig. Det er kritisk over hele landet, også hovedstaden. Det er mangel på alt, konstaterer Torben Henriksen, programkoordinator for Røde Kors i Nord-Korea.

Siden 2002 har han reist til Nord-Korea en eller to ganger i året , og har vært i det lukkede landet til sammen 15 ganger på jobb for hjelpeorganisasjonen.

Energikrise og kalde sykehus

- Det er enorm energikrise i landet. Befolkningen har store problemer med å varme opp boliger og andre bygg. Det er en matmangel som for så vidt er kjent, men som er veldig utbredt, og som ble forsterket i høst etter at flom ødela store deler  av avlingene i landet. Tilgangen på vann er elendig og vannkvaliteten er elendig, og mange blir syke av drikkevannet, forteller Henriksen.

Og blir folk syke, er det vanskelig å få hjelp.

Medisinhyllen er gammeldags og sparsommelig utstyrt på klinikken i Anhung ri i Taechon, som ligger i distriktet Phyongan Nord.

FOTO: OLAV A. SALTBONES/RØDE KORS

- Det er forferdelige sykehusforhold, sykehusvesener er i praksis rasert. Det er mangel på både medisiner og medisinsk utstyr, og noen steder er det ikke noe tilbud i det hele tatt. Og nå i vintersesongen er det også ekstremt kalde sykehus på grunn av energikrisen, og mange velger å oppholde seg hjemme i stedet for å dra på sykehusene.

- Det kan bli helt ned til minus 30 i Nord-Korea - men mange steder er det ikke oppvarming i det hele tatt, og det er minusgrader inne i husene også.

Forfall

Røde Kors-koordinatoren forteller at bygningsmassen i landet er preget av nedslitte murbygg uten isolasjon. Ofte er det plast foran vinduene i stedet for glassvinduer. Og når vinterkulden kommer blir husene ekstremt vanskelige å varme opp.

Les også

Hvem er kjempen i Kim Jong-ils begravelse?

Ekstremt høy mann blant de sørgende i Pyongyang.

 

Bygninger som ble reist på 50-, 60- og 70-tallet har ikke blitt vedlikeholdt og renovert siden, og står og forfaller. Det samme gjør store fabrikkanlegg, som står uvirksomme på grunn av energimangelen.

Røde Kors jobber sammen med sin søsterorganisasjon i Nord-Korea, og i tillegg har internasjonale Røde Kors en delegasjon som bor og jobber i hovedstaden Pyongyang. Til sammen har organisasjonen ulike hjelpeprosjekter i fire av Nord-Koreas tolv provinser.

Sykler rundt og varsler naturkatastrofer

Et av de største programmene er et helseprogram hvor Røde Kors leverer medisiner til 8 av 24 millioner innbyggere i landet, det vil si en tredjedel.

Bygninger som ble reist på 50-, 60- og 70-tallet har ikke blitt vedlikeholdt og renovert siden, og står og forfaller. Her fra byen Sunchon.

FOTO: TORBEN HENRIKSEN

- I tillegg driver vi enkle vannprogrammer hvor vi leverer vann til 600.000 mennesker, vi installerer vannsystemer som gir rent drikkevann inn i husene. Vi jobber også med program for katastrofeberedskap, hvor vi gjør lokalsamfunn bedre rustet til takle naturkatastrofer som flom, etablere diker og etablere varslingssystemer, sier Henriksen, og illustrerer hvordan det foregår:

- Vi snakker om helt enkle tiltak som å sykle rundt på sykkel med en sirene og varsle. Nordkoreanerne kan ikke satse på at strømmen funker når kriser inntreffer. Det er helt enkle, konrkrete tiltak i et samfunn som informasjonsteknologien ikke har kommet til i det hele tatt.

Ingen kritikk mot regimet

- Hva sier folk du møter om hvordan de har det, hva er de opptatt av? Vet de om luksusen som landets ledere lever i?

- Folk jeg møter gir uttrykk for at de har en vanskelig situasjon, med lite mat, at de ofte er syke, at det er vanskelig å bevege seg rundt i Nord-Korea på grunn av mangel på drivstoff. Behovene er helt basale. Men det er ingen systemkritikk. Årsaksforklaringene blir lagt på helt andre forhold, naturkatastrofer er ofte en forklaring som blir gitt. Man konstaterer de utfordringene man har uten at det blir lagt mye skyld på andre forhold, sier Røde Kors-koordinatoren.

Nord-Koreas påtroppende diktator Kim Jong-un.

FOTO: SCANPIX

- Folk er redde for å komme med kritikk av ledelsen?

- Det er ikke tvil om at de har klare begrensninger på hva de kan fortelle oss. Men vi  diskuterer ikke politikk med dem. Vårt fokus har  hele tiden vært de humanitære behovene, det er årsaken til at vi er der og kommer til å være der, uavhengig hvem som sitter i toppen av lederskapet.

- Har du i løpet av dine opphold i Nord-Korea møtt noen fra det kommunistiske lederskapet?

- Ja, i 2010 møtte jeg et høytstående medlem av ledelsen i partiet, han var leder av det som er parlamentet, eller folkekongressen.

- Hva sa han om situasjonen for befolkningen?

- Det var det jeg vil kalle en høflighetsvisitt. Etter at Norges Røde Kors hadde jobbet der i så mange år, var dette en form for tillitserklæring og et ønske om fortsatt bistand fra det nordkoreanske lederskapet. Det var egentlig hovedbudskapet i det relativt korte møtet vi hadde i mars 2010, sier Henriksen.

Lukket land

Etter at Nord-Korea ble proklamert som egen stat i 1948 under navnet Den demokratiske folkerepublikken Korea, med Kim Il Sung som leder for kommunistpartiet og senere også statsminister og landets president, har dette vært et av verdens mest lukkede land, med et sterkt sentralisert økonomisk og politisk system.

Sørkoreanske soldater patruljerer ved gjerdet i byen Panmunjom grensen mellom Nord- og Sør-Kora.

FOTO: SCANPIX

Inntil tusenårsskiftet holdt regimet fast ved en stalinistisk preget kommandoøkonomi med kollektivjordbruk og vekt på tungindustri.

På midten av 90-tallet ble landet rammet av akutt og omfattende hungersnød med mange dødsofre.

I 2005 var situasjonen bedret, etter en massiv internasjonal hjelpeinnsats gjennom ti år. Imidlertid var 6,5 millioner nordkoreanere fortsatt avhengige av matrasjoner fra FN-organisasjonen Verdens matvarefond (WFP) samme år.

Har ikke mat

I dag er mellom 2 og 3 millioner nordkoreanere helt avhengige av matvarebistand fra FN og andre hjelpeorganisasjoner.

Røde Kors-koordinatoren tror ikke på noen umiddelbar bedring på den humanitære situasjonen.

- Det er ingen indikasjoner på at bildet vil gå i positiv retning, tvert i mot. Vår vurdering er at det er store utfordringer på det humanitære området også i årene som kommer, uavhengig av hva som måtte skje. Gitt at landet fortsetter med den styreformen man har nå vil det fortsatt være matunderskudd, uansett hvor mye mat som produseres i Nord-Korea vil det fortsatt være behov for internasjonal matbistand for å dekke behovet, sier Henriksen, og gir et bilde på hva den prekære matmangelen betyr:

Foreldreløse barn på et barnehjem i byen Sariwon, sør for Pyongyang.

FOTO: TORBEN HENRIKSEN

- På grunn av feilernæring og underernæring er 10-åringene i Nord-Korea 10 centimeter lavere enn 10-åringene i Sør-Korea. Det er store miljøødeleggelser, forgiftet jord og rovdrift på jord.

- Kan hjelpen som Røde Kors og andre bistandsorganisasjoner gir bidra til å forlenge levetiden til regimet i Nord-Korea?

- Svaret på det er at det er de humanitære behovene som avgjør vår innsats i Nord-Korea. Hvorvidt det forlenger regimet eller ikke er ikke noe vi tar stilling til.

- Til nå ha vi ikke opplevd at bistanden Røde Kors har gitt i Nord-Korea har blitt misbrukt i noen som helst grad, for eksempel at leveranser har blitt kanalisert andre steder enn de skulle. Vi har tett oppfølging av programmene ved at vi har tilstedeværelse, vi vet at medisiner kommer fram til sykehusene, rent vann kommer ut i kranene til folk. Så programmene vi har gjør at folk får et litt bedre liv, i hvert fall.

 

Les også

Siste fra Verden

Nord-Korea

 • Den demokratiske folkerepublikken Korea, omfatter den nordlige halvdelen av Koreahalvøya. Landet vender ut mot Japanhavet i øst og mot Koreabukta og Gulehavet i vest.
 • Innbyggertall: 22.757.300 (2010)
 • I sør grenser Nord-Korea mot Sør-Korea (Republikken Korea). En fire km bred demilitarisert sone (Demilitarized zone, DMZ) danner skillet mellom Sør- og Nord-Korea nær 38. breddegrad. Opprettet etter våpenstillstandsavtalen 1953.
 • Store deler av landet består av fjell og høydedrag med kontinentalt monsunklima. Landet har rike mineralske ressurser, bl.a. kull og jernmalm.
 • Nord-Korea ble proklamert som egen stat i 1948 under navnet Den demokratiske folkerepublikken Korea, med Kim Il Sung som leder for kommunistpartiet, 1948–72 også statsminister og 1972–94 landets president.
 • I 1950 brøt det ut full krig mellom de to koreanske republikkene . Siden Koreakrigen 1950–53 har forholdet til Sør-Korea vært anspent, preget av sporadiske væpnede sammenstøt og gjensidige anklager.
 • Siden 1980-årene har det stått strid om Nord-Koreas atomprogram, som av omverdenen mistenkes for å bli brukt til utvikling av atomvåpen. I 2005 erklærte Nord-Korea seg som atommakt. Samme år undertegnet Nord-Korea en avtale om å avvikle våpenprogrammet mot omfattende motytelser fra USA og fire andre land.
 • Nord-Koreas økonomi har vært en av verdens mest sentralstyrte og isolerte. Matmangel og omfattende underernæring har gjort seg gjeldende siden 1980-årene. Tørke, skadeflom og mangel på drivstoff og kunstgjødsel førte i 1990-årene til ren sult. Utenlandsk katastrofehjelp ble nødvendig.

Kilde: Store norske leksikon

Siste nytt