• Skogbevaringsavtalen mellom Norge og Indonesia ble høytidelig undertegnet i Oslo i mai 2010. Nå ser det ut til at landets mektige tømmer- og palmeoljeindutri er i ferd med å vinne kampen om regnskogene, mener Greenpeace.

    FOTO: LISE AASERUD/ SCANPIX

- Norge må slutte å være naive overfor Indonesia

Greenpeace mener Regjeringen må ta tøffere virkemidler i bruk for å få ned avskogningen i Indonesia.

Aftenposten.no skrev i går at skog- og torvmyrområdene som skal vernes som ledd i avtalen mellom Indonesia og Norge er redusert med 3,6 millioner hektar som følge av en kartoppdatering.

Blant annet skal guvernøren i Aceh-provinsen ha gitt lisens til å opprette en palmeoljeplantasje på størrelse med 16 fotballbaner midt i et vernet område - kun tre måneder etter at avtalen trådte i kraft.

- Naivt

Greenpeace og organisasjonens samarbeidspartnere i Indonesia mener dette utgjør et brudd på avtalen med Norge, og en klar svekkelse av den.

Les også

Skog vernet med norske penger godkjent for palmeoljeplantasje

Verneområdet ble plutselig borte fra kartet.

 

Leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen, reagerer sterkt på at Norges ambassadør i Indonesia etter hans mening bagatelliserer avtalebruddet overfor Aftenposten.

- Når de sier at dette kanskje er helt i orden, er det naivt. Det er ingen tvil om at dette er et brudd på avtalen, og at skogsektoren er ute av kontroll, sier han, og legger til:

- Norge må ta en tøffere tone, og vise at slike brudd på avtalen ikke er greit. Vi kan ikke overlate til miksen av gode og dårlige krefter i Indonesia å vurdere om et brudd er et brudd.

Viktig avtale

Norges ambassadør opplyser at de avventer konklusjonen til indonesiske myndigheter.

- Indonesiske myndigheter undersøker fremdeles denne saken og vi avventer deres konklusjon. Moratoriet er et av Indonesias selvvalgte verktøy for å få ned avskogingen, derfor er ethvert brudd på moratoriet alvorlig. Vi forventer at moratoriet følges opp og at brudd på moratoriet forfølges, sier ambassadør Eivind Homme i en uttalelse til Aftenposten.no.

Norge har lovet Indonesia inntil seks milliarder kroner i årene fremover hvis de klarer å dokumentere at avskogningen reduseres.

Både den rød-grønne regjeringen og Indonesias president har høstet mye positiv oppmerksomhet og velfortjent ros internasjonalt for tiltaket, som hvis det lykkes har potensiale til å redusere verdens klimagassutslipp tilsvarende rundt 700 CO2-fangstanlegg på Mongstad.

Men nå tyder mye på at Indonesias mektige tømmer- og palmeoljeindustri er i ferd med å vinne kampen om fremtiden for landets regnskoger, mener Greenpeace.

Tilbakeskritt

Organisasjonen viser blant annet til at området som skulle vernes etter avtalen med Norge ble krympet betraktelig etter en kartjustering i desember, uten at en varslet gjennomgang av ulovlige hugstlisenser er blitt gjennomført.

Undersøkelser organisasjonen har foretatt sammen med sine internasjonale partnere viser dessuten at minst 100 tilfeller av ulovlig hugst har forekommet innenfor de vernede områdene de siste månedene.

Leder Truls Gulowsen i Greenpeace Norge.

FOTO: BJØRN SIGURDSØN/ SCANPIX

 

Derfor mener Gulowsen Regjeringen må ta i bruk mer pisk for å sørge for at Indonesia-avtalen blir en suksess.

- Penger fra Norge og hyggelige samtaler er ikke nok. Når motkreftene mobiliserer må også de som vil beskytte regnskogen bruke makt og skaffe seg allierte, sier Gulowsen til Aftenposten.no.

- Må bruke Oljefondet

Han mener Regjeringen nå må ta alle virkemidler i bruk for å sørge for at avtalen overholdes og lykkes. Ett viktig steg kan være å trekke Oljefondets investeringer i selskaper som beskyldes for å rasere den samme regnskogen Regjeringen har lovet penger for å verne.

 I 2010 hadde oljefondet investert rundt 3,5 milliarder kroner i rundt 30 plantasjeselskaper som beskyldes for ulovlig hugst eller annen miljøkriminalitet i landet.

- Vi må bruke de påvirkningsmulighetene vi har gjennom de selskapene Oljefondet er eier i, og mot selskaper som handler med palmeolje og tømmer. Vi må bruke både innkjøpsmakt, politisk makt og regnskogpenger for å få dette til, sier han.

- Omdømmeproblem

Også Venstres leder Trine Skei Grande mener Regjeringen bør ta strammere grep overfor Indonesia.

- Det er mangel på samstemthet i norsk politikk på dette området. Erik Solheim inngår den ene dagen avtaler om store summer til regnskogbevaring, samtidig som vår finansminister investerer i selskaper som kutter ned den samme regnskogen dagen etterpå. Den økende oppmerksomhet om den manglende samstemtheten i norsk politikk er i ferd med å gi Norge et omdømmeproblem i utlandet, sier Grande.

 

Les også:

Les også

Siste fra Verden

Siste nytt