• Jonas Gahr Støre og den norske regjeringen er klare til å anerkjenne en palestinsk stat.

    FOTO: Roald, Berit

- Rede til å anerkjenne en palestinsk stat

Sikre menneskerettigheter, ikke undergrave Israels rett til å eksistere og forplikte seg til forhandlinger. Dette er krav Norge stiller til palestinerne for å støtte dem i forsøket på å bli fullverdig medlem av FN eller få en oppgradert observatørstatus.

I natt norsk tid ledet utenriksminister Jonas Gahr Støre giverlandsgruppen for Palestina. Økonomien i de selvstyrte områdene er på retur og det samme er givergleden fra arabiske land i regionen. Israel har ikke lettet på okkupasjonstiltakene. Dette truer nå økonomien i staten som neste fredag trolig vil be om å bli FNs 194. medlem.

I helgen skrev Støre på sin Facebook-side:

«Men palestinere har rett til å gå til FN. Det vil Norge støtte og vi er rede til å anerkjenne en palestinsk stat.»

– Betyr dette at Norge nå har bestemt seg for å stemme for en palestinsk stat som fullverdig medlem av FN?

Har en lovlig rett– Vi vil ikke si hvordan vi stemmer i forhold til en tekst vi ikke har sett. Det er mitt prinsipielle syn også nå. Det jeg har sagt, også da palestinernes president Mahmoud Abbas var i Norge i sommer, er at palestinerne har en lovlig rettighet til å bringe denne saken inn for FN. Det finnes dem som har stilt spørsmål ved dette. FN er nettopp stedet for saker som dette. Vi har markert visse posisjoner for en slik tekst for at vi skal kunne støtte den.

– Hvilke posisjoner er det?

–Det er tre hovedsaker. Palestinerne må være villig til å starte forhandlinger om sluttstatusspørsmålene. Ingen tekst eller møte her kan avklare det som må forhandles. Teksten må anerkjenne Israels rett til å eksistere og må hverken direkte eller indirekte delegitimere staten Israel. Når palestinerne snakker om palestinsk stat så bør de forplikte seg til moderne statsprinsipper som er forankret i FNs charter, universelle menneskerettigheter, rettsstat og lignende. Det mener jeg er et grunnlag som er samlende og kan få bred oppslutning. Så får palestinerne vurdere taktikken. Hvordan og når de fremmer dette. Vi som er venner av både Israel og palestinerne, men fremfor alt av fredsprosessen, har kommunisert det budskapet, sier Støre som legger til at dette er et syn som er forankret i Stortinget og at han opplever at Regjeringen har en bred støtte til denne tilnæringen.

Generalforsamlingen et bredere forum– Vil det være en fordel for palestinerne om de velger å gå direkte til Hovedforsamlingen og få en observatørstatus uten stemmerett som stat i stedet for å gå til Sikkerhetsrådet og be om fullt medlemskap?

– Jeg har vært varsom med å være veldig detaljert på det. Palestinerne må gjøre sine egne interne vurderinger. Mitt hovedbudskap har vært at å advare mot å gå til Sikkerhetsrådet, hvor de vet at utfallet blir et nei, enten ved amerikansk veto eller at det ikke er flertall for palestinsk medlemskap. Jeg mener at en da kan gjøre venner til motstandere. Det trenger ikke palestinerne. Generalforsamlingen er et bredere forum hvor de kan formulere visjonen for sin stat på en måte som også kan virke stimulerende i forhold til de forhandlingene med Israel som må komme. Dette må palestinerne selv avgjøre. I 1949 da Israel ble FN-medlem satt Norge i både Sikkerhetsrådet og i Generalforsamlingen. Nå sitter vi bare i Generalforsamlingen. Det er der vi må ta vårt ansvar.

– Det virker nesten som om du synes det er behagelig at Norge ikke er i Sikkerhetsrådet og du ikke behøver å ta stilling til medlemskap nå?

– Norge vil trives i Sikkerhetsrådet oftere enn det ville være naturlig.

Les også

Siste fra Verden

Siste nytt