• Stadig flere kvinner verver seg som terrorister for å kjempe det de oppfatter som en hellig krig - jihad.

Amerikansk professor om unge nordmenn som drar til Syria:

- Styrk religionsundervisningen

- De to norsk-somaliske jentene som er på vei til Syria for å kjempe i borgerkrigen, er en del av en internasjonal økende trend, sier den amerikanske professoren og terrorismeeksperten Mia M. Bloom.

To 16 og 19 år gamle norsk-somaliske jenter er på vei til Syria for å kjempe i borgerkrigen. Professor Mia M. Blom fra University of Massachusetts Lowell har en egen oppskrift for å demme opp for radikalisering som kan føre til at for eksempel unge jenter blir jihadister.

- Ofte ser vi at de som verves eller radikaliseres finnes i miljøer av folk som har konvertert eller muslimer som er «født på ny». I begge tilfeller mangler de ofte den ballast som skal til for å stå imot når fanatikere forteller dem hva som er den rette lære, sier Bloom til Aftenposten.

Hun mener at en vei å gå er å styrke religionsundervisningen i skolen.

- På den måten vil disse kunne vite at mye av det de utsettes for av propaganda er i strid med islam, sier hun og legger til at det samme også gjelder ekstreme kristne miljøer.

Hun viser til USA der ekstreme kristne grupper for eksempel har drept abortleger.

Bloom har skrevet boken Bombshell: Women and Terrorism.

Les også

- Norske myndigheter sover

- Norske myndigheter sover, mener Hassan Ali Omar.

Den er en av de viktigste bøkene som har kartlagt kvinners vei til terrorisme.

Hun er ikke overrasket over at de to jentene har somalisk bakgrunn. Kvinner som i vesten verves for å hjelpe terrororganisasjoner, er ofte fra Somalia. Ofte er det kvinner som radikaliseres av sine menn.

Kvinner viktige

- Men i dette tilfellet snakker vi om to jenter på 16 og 19 år, vokst opp i en ikke spesielt religiøs familie?

- Det er åpenbart noe som har bidratt til å radikalisere dem. Og et er ganske typisk at de ikke kommer fra en ikke spesielt religiøs familie. Vi har sett at ulike terrororganisasjoner i økende grad bruker kvinner. Det gir mer publisitet, og det gjør det lettere å verve menn. Kvinnelige terrorister gir inntrykk av at menn gjemmer seg bak skjørtene deres, forklarer hun.

Bloom sier også at økt bruk av kvinner som terrorister er et uttrykk for at for eksempel Al-Qaida er svekket.

- Men kvinner kan også lettere gjemme eksplosiver på kroppen og dermed være farligere, forklarer hun.

- Fjern romantikken

Hun understreker at det også er viktig å fjerne romantikken rundt det å bli en hellig kriger.

I den forbindelse er vitnemål fra avhoppere viktig.

Professor Mia M. Bloom ved University of Massachusetts Lowell er ekspert på kvinnelige terrorister.Foto: University of Massachusetts

Professor Mia M. Bloom ved University of Massachusetts Lowell er ekspert på kvinnelige terrorister.

FOTO: University of Massachusetts

- Men det må understrekes at en ikke skal ramme religiøsitet. Det er ekstremismen eller radikaliseringen en skal ramme. Derfor mener jeg det er viktig at man i skolen lærer om de ulike religionene slik at en vet hva de står for. Her må religiøse ledere inn i skolen, understreker professoren.

Yngre kvinner

Bloom mener at trenden er klar. Det blir flere kvinnelige terrorister, og de blir yngre.

I et forskningsarbeid hun nå driver har de avdekket at Al-Qaida har kidnappet og truet jenter ned i åtte års-alderen til å bli lært opp som blant annet skarpskyttere.

Bloom sier at de to norsk-somaliske jentene trolig har fått løfter om hva de skal gjøre for sine oppdragsgivere i Syria, men at virkeligheten kan vise seg å bli en helt annen.

- De kan brukes til alt mulig, fra smugling til selvmordsbombere. Men jeg fester liten tro til ryktene om såkalt sexjihad – fordi det strider mot for mye. Hvorfor skal menn som får villige kvinner på jorden være selvmordsbomber for å få 72 jomfruer i himmelen? spør hun retorisk.

- Hva får i tilfelle en kvinnelig selvmordsbomber?

- Det er forskjellige typer løfter. For eksempel at 70 medlemmer av familien hennes kommer til himmelen, uansett hva de har gjort på jorden. Hun skal få drømmemannen, det er ulike slike ting, forklarer professoren.

Passe på autoritetspersoner

Terrorforsker Brynjar Lia ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) mener at det blir for enkelt å forklare radikalisering med manglende religionsundervisning.

Forsker Brynjar Lia.

FOTO: Forsvarets forskningsinstitutt

- Det som er viktig er å følge opp slik at man hindrer at ungdom kommer inn i ekstreme miljøer der det finnes autoritetspersoner som leder dem i gal retning. Jeg tror det er viktig at vi passer på at de som oppildner unge til å begå lovbrudd, enten det er gjennom hatpropaganda eller ved tilrettelegging av reiser til konfliktområder, blir fulgt opp av politi og statlige myndigheter, sier han, og legger til:

- Jeg tror mer at dette handler om denne type påvirkning enn mangelfull opplæring i muslimsk teologi. Mange jihadistpredikanter er faktisk ganske beleste i islamske skrifter og lar seg ikke så lett overkjøre i detbatter om det teologiske grunnlaget for jihad.

Et ungdomsfenomen

Lia mener også at radikalisering i stor grad er et ungdomsfenomen.

- Det er ofte en kombinasjon av ungdommelig iver og idealisme. De unge tar ofte første skritt på egen hånd, og så møter de mennesker som hjelper dem videre. Fotsoldatene i terror- og geriljagrupper ofte unge, sier han.

Les også:

Les også

Siste fra Verden