• Demonstranter som vil verne fisken er blant de mange som den siste tiden har møtt opp foran EU-hovedkvarteret i Brussel for å fremme sin sak. De vil nå få muligheten til å fremme forslag til EU-kommisjonen om nye lover.

    FOTO: AP

EU innfører direktedemokrati

Heretter må EU-kommisjonen vurdere å utarbeide en ny lov hvis det samles inn én million underskrifter fra minst syv medlemsland. «Fornærmende, fjollete eller sjikanøse forslag» blir imidlertid avvist.

EU er blitt kritisert for ikke å være tilstrekkelig demokratisk. For å bøte på det innfører EU en ordning med et slags direktedemokrati som trer i kraft denne måneden.

Bestemmelsen om det såkalte borgerinitiativet kom med Lisboatraktaten som trådte i kraft 1. desember i 2009, men det er først denne måneden at lovverket som gjør dette mulig, begynner å virke. EU-eksperter hevder at borgerinitiativet vil være et viktig redskap for å gjøre unionen mer demokratisk.

Den første underskriftskampanjen som ligger an til å bli fremlagt for Kommisjonen, er et forslag om at EU aldri skal privatisere offentlige vannverk.

-  Dette er et borgerinitiativ som forlanger at retten til drikkevann skal tas inn i EU-lovverket som en menneskerett, fremholdt Pablo Sanchez Centellas fra Den europeiske føderasjon av fagforeninger for offentlig sektor i Brussel.

Flere forslag

Andre forslag som ligger an til å få det nødvendige antallet underskrifter, er et forslag om å legalisere ekteskap mellom homofile i hele EU og et forslag om å gjøre undervisningen mer europeisk.

Den østerrikske forbundskansler Werner Faymann uttalte nylig til nettstedet EUobserver at han vurderer å starte en underskriftskampanje for å fase ut atomkraft i hele EU.

Kommentatorer peker på at det ikke vil være så enkelt å samle inn det nødvendige antall underskrifter. De fremholder at det er stor forskjell mellom å klikke at man liker noe på Facebook og det å skrive under på et nytt lovforslag samt oppgi personopplysninger.

I tillegg vil forslag bli forkastet hvis de ikke faller inn under EUs myndighet eller bryter med unionens verdier.

Ulike krav

Underskriftskampanjen kan skje via internett, men kravene til identifikasjon varierer fra medlemsland til medlemsland. I Finland holder det å oppgi navn, adresse og fødselsdato. Italienere og franskmenn må oppgi personnummer, mens spanjolene trenger en elektronisk signatur.

Kritikere mener at borgerinitiativet ikke er noe virkelig direktedemokrati, og at det kun er en rett til å protestere siden Kommisjonen ikke vil ha noen plikt til å utarbeide en ny lov – kun vurdere om den skal gjøre det.

- Det europeiske borgerinitiativet fortjener ikke å kalles initiativ, og det burde heller ikke ha «borger» i navnet. Dette er mer et nytt system for å protestere, mener EU-forskeren Paolo Ponzano.

Det er uklart hvem man skal henvende seg til hvis Kommisjonen nekter å følge opp en underskriftskampanje som tilfredsstiller kravene. Enkelte kommentatorer mener at Europaparlamentet vil fungere som en vaktbikkje og passe på at forslag faktisk følges opp, ikke minst fordi EU-parlamentet har fått større makt etter at Lisboatraktaten trådte i kraft.

Les også

Siste fra Verden

Det europeiske 
borgerinitiativet

  • EUs nye instrument for direktedemokrati som begynner å virke denne måneden.
  • Initiativet ble introdusert med Lisboatraktaten som trådte i kraft 1. desember i 2009.
  • EU-kommisjonen plikter å vurdere å utarbeide en ny lov hvis det samles inn minst én million underskrifter i minst syv av EUs medlemsland.

Siste nytt