• Norge har hatt ansvar for opprettelsen og driften av feltsykehuset siden mars 2009. FOTO: MARIT RYE RAMBERG / FORSVARET

FN tryglet Norge om å bli i Tsjad

Nigeria overtar norsk feltsykehus i siste liten.

Les også:

FNs generalsekretær Ban Ki-Moon ba Norge om å bli i Tsjad. FOTO: REUTERS.

FOTO: HERWIG PRAMMER

Til tross for at Norge flere ganger har sagt et klart nei til å bli værende i det øst-afrikanske ørkenlandet Tsjad, ringte FN-sjefen Ban-Ki Moon personlig i mars til den norske regjeringen, og ba dem nok en gang om å ombestemme seg.

Henvendelsen kommer etter at Norge også tidligere sagt nei både til FNs avdeling for fredsbevarende styrker og FNs generalsekretær.

Men til tross for regjeringens stadfestede målsetting i Soria Moria-erklæringen om å bidra til FN, ville ikke Norge fortsette FN-bidraget.

TrygletDe siste forespørslene kom etter at Russland først sa ja, men så nei til å overta de norske oppgavene i Tsjad.

- Norge har etter dette fått muntlige forespørsler og FNs generalsekretær tok senest telefonisk kontakt 17. mars, sier seniorrådgiver Asgeir Spange Brekke i Forsvarsdepartementet til Aftenposten.no.

Også Forsvarsdepartementet slo i februar fast at «mangel på en troverdig arvtaker etter det norske feltsykehuset i FN-operasjonen er en betydelig utfordring for FN».

Ukjent overtakelseSeniorrådgiver Brekke opplyser nå om at Forsvarsdepartementet nå har fått beskjed om at Nigeria vil overta feltsykehuset som har vært en norsk solskinnshistorie i FN-sammenheng.

Meldingen var imidlertid ukjent for FNs egen styrkekommandør, major Adama Diop, da Aftenposten.no tok kontakt i forrige uke.

FN-majoren fortalte først at man fortsatt forsøker å overtale nordmennene om å bli, men kan nå bekrefte at nigerianerne faktisk vil overta.

Men: - Ting endrer seg raskt her, understreker majoren i en e-post.

Mangel på en troverdig arvtaker etter det norske feltsykehuset i FN-operasjonen er en betydelig utfordring for FN. Brev fra Forsvarsdepartementet til Forsvarsstaben, februar 2010.

RegntidForsvarsdepartementet har flere ganger vurdert saken nøye, men har kommet frem til at man ikke kan bli lenger, heller ikke 14 dager eller en måned ekstra, slik FN til slutt ba om.

Årsaken er blant annet at de sivilt ansatte ved sykehuset har kontrakter som er i ferd med å løpe ut.

- Selv en kort forlengelse ville ha forutsatt at dagens bemanning ville være villig til å bli ut over den opprinnelige kontraktsperioden, sier seniorrådgiver Brekke i Forsvarsdepartementet.

Regntiden setter også inn i månedsskiftet mai-juni og kunne ha ført til at de norske styrkene måtte bli over sommeren før man kunne trekke seg ut, opplyser seniorrådgiveren.

Feltsykehuset til Tsjad som nå blir avsluttet har vært Norges eneste styrkebidrag til FN. FOTO: LARS MAGNE HOVTUN / FORSVARET / SCANPIX.

FOTO: Hovtun, Lars Magne

UvisstHva som blir feltsykehusets videre skjebne er imidlertid uvisst og avhenger av forhandlinger som fortsatt pågår på overtid mellom FN og Tsjad om den internasjonale tilstedeværelsen i landet.

- Så lenge forhandlingene pågår kan ingen si om feltsykehuset vil bli værende eller ikke, sier major Adama Diop fra FN-styrkene i Tsjad og Den sentral-afrikanske republikken (MINURCAT).

Eneste suksessDet norske feltsykehuset har hatt en langt høyere standard enn det som er vanlig for FN-operasjoner, der mange av deltakerne er fattige utviklingsland.

Ifølge et brev fra Forsvarets Sanitet til Forsvarsdepartementet sendt i oktober i fjor som Aftenposten har fått tilgang til har kategorisert den norske deltakelsen som «FNs første suksess» i området.

- SvikTidligere har regjeringen også gitt uttrykk for at man ønsker norsk deltakelse i FN – og gjerne i Sudan, der Norge har vært aktivt involvert i landets fredsprosess.

Men dette vil tidligst skje etter en folkeavstemming som etter planen skal avholdes neste år, har statssekretær Espen Barth Eide tidligere understreket overfor Aftenposten.no.

Så inntil den tid eller hvis Norge blir bedt om å bidra andre steder vil det altså bare være et lite knippe nordmenn med FN-hjelmer på hodet rundt om i verden.

P.S. Norge er ikke det eneste landet som trekker seg ut. Også Finland besluttet nylig å trekke ut sine styrker, etter at det ble klart at det irske styrkebidraget ville avsluttes.

Nedpakkingen av det norske feltsykehuset i Tsjad har begynt. ARKIVFOTO: SCANPIX.

FOTO: Torbjørn Kjosvold / Scanpix

Les også:

Les også

Siste fra Verden

De norske styrkene i Tsjad

Norske FN-styrker har etablert drevet ett feltsykehus og en brønnboreenhet i Tsjad siden mars 2009. Det norske bidraget planlegger hjemsendelse av personell og materiell 15. mai 2010.