• USAs utenriksminister og utenriksminister Jonas Gahr Støre har snakket mye sammen de to siste dagene. Kulissene for fotografene ble optimale om bord på forskningsfartøyet Helmer Hanssen i nærheten av Tromsø.

    FOTO: Saul Loeb/AP

Forsterket samarbeid om nordområdene

(TROMSØ): I langvarige og dype samtaler i Tromsø forsøkte Jonas Gahr Støre og Hillary Clinton å løse verdensproblemer. I går skrøt hun voldsomt av sin norske kollega.

På båttur mellom snødekte fjell utenfor Tromsø, diskuterte USAs utenriksminister Hillary Clinton og utenriksminister Jonas Gahr Støre i går hvordan de skal bevare de skjøre nordområdene.

Kvelden før strålte midnattssolen over Tromsø da Støre og Clinton endelig reiste seg fra middagsbordet på restaurant Emma for å spasere tilbake til hotellet. Stemningen var så god at de ga to amerikanske turister et minne for livet da de stoppet opp for å snakke med dem.

Les også

Hillary Clinton kunne i går glede seg over et norsk bidrag på 500 millioner kroner til et norsk-amerikansk prosjekt for bedre mødrehelse. Utenriksminister Jonas Gahr Støre var en glad vert utenfor utenriksdepartementet i Oslo.

Clinton fikk 500 millioner grunner til å elske Norge

Hillary Clinton takket og roset Norge, som i går lovet inntil 500 millioner kroner til et helseprosjekt hun har ønsket å fremme.

Jonas Gahr Støre innrømmer gjerne at det gjør noe ekstra for forholdet mellom to land å kunne ta med seg kolleger på tur utenfor hovedstaden.

Skjørt Arktis

- Jeg har snakket med henne mange ganger, men vi er jo veteraner i å være på steder med begrenset taletid. Det er første gang vi har kunnet sitte på tomannshånd over en middag i flere timer. Det ga møtet en ny dimensjon, og gjorde at vi kunne ta for oss temaer og tanker som det vanligvis ikke blir tid til, sier han.

Hovedtemaet var selvfølgelig nordområdene og hvordan det skjøre Arktis skal overleve den økte menneskelige aktiviteten som kommer i tiårene fremover. Både Norge og USA er permanente medlemmer av Arktisk Råd og har stor interesse av å samarbeide om forvaltningen av dette området.

- Vi snakket mye om hvordan vi skal forholde oss til at stadig flere land, spesielt Kina, nå fatter stadig større interesse for nordområdene, sier han.

De to kollegene brukte også mye tid på å diskutere det Støre omtaler som «de store skiftene vi ser i verden», altså hvordan nye land gjør seg økonomisk, teknologisk og politisk gjeldende på verdensarenaen.

Også Myanmar, der Norge har sikret seg et tidlig fotfeste etter at den tidligere militærjuntaen nylig begynte en omfattende reformprosess, ble grundig diskutert over sjøkrepsen, reinsdyrmedaljongene og rabarbradesserten de to kollegene spiste til middag.

- Støre er en global leder

Men i høysetet for Tromsø-besøket sto altså nordområdene. Clinton bekrefter overfor Aftenposten at dette er viktig for USA.

Jeg mener at Arktisk Råd blir det viktigste forumet for håndteringen av nordområdene fremover. -Hillary Clinton

- Jeg mener at Arktisk Råd blir det viktigste forumet for håndteringen av nordområdene fremover. Derfor var jeg veldig stolt over å kunne bidra til at rådets hovedkvarter skal ligge her i Tromsø. Norge har vært et foregangsland i de mange viktige spørsmålene vi står overfor i nordområdene. På dette feltet har Jonas vært en global leder, ikke bare en nasjonal leder. I går var Clinton skoleelev i Tromsø. I to timer ble hun fraktet rundt på forskningsskipet Helmer Hanssen for å undervises i arktiske spørsmål.

- Jeg fortalte henne mye om klimaforandringene og om hvordan issmeltingen i Arktis får konsekvenser verden over. Temperaturen stiger både i USA og i Kina, sier Jan Gunnar Winther, direktør i Norsk Polarinstitutt.

Potensielt konfliktområde

Støre bruker ofte uttrykket «High North, low tension» om sikkerhetspolitikken i Nordområdene. Målet er at alle landene som ønsker å benytte seg av området, enten det er til transport, forskning eller ressursutvinning, skal klare å samarbeide skikkelig.

- Og det har de klart hittil. Men det er viktig at alle partene er bevisste muligheten for at det kan oppstå konflikter. Derfor er Arktisk Råd viktig, fordi det gir landene en mulighet til å diskutere utviklingen, sier Gunhild Hoogensen Gjørv, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Hun mener at landene som ikke grenser til de arktiske områdene, men som ønsker å ta del i utviklingen der, bør få plass som observatører i rådet.

Kina er det viktigste av disse landene. Norske diplomater fortalte Aftenposten tidligere i år at det vil være vanskelig for Norge å akseptere Kinas søknad så lenge kineserne opprettholder sin isfront mot Norge på grunn av fredsprisen til Liu Xiaobo i 2010.

Clinton bekrefter overfor Aftenposten at det blir en utfordring å forholde seg til alle de nye landene som nå fatter interesse for Arktis.

- Vi tror på et fredelig samarbeid, og legger opp til at måten vi jobber på i Arktisk Råd skal sette standarden for hvordan vi kan jobbe sammen i disse områdene fremover, sier hun.

Clinton forlot Tromsø i går ettermiddag for å fortsette Norden-turen i Sverige.

Les også:

Les også

Siste fra Verden

Arktisk Råd

  • Både Norge og USA mener Arktisk Råd blir det viktigste forumet for håndteringen av nordområdene fremover.
  • Rådet ble etablert i 1996 som en utvidelse av det arktiske miljøvernsamarbeidet (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) fra 1991.
  • Det eneste politiske samarbeidsorgan som omfatter alle de arktiske statene.
  • Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Canada og Russland er faste medlemmer.
  • En rekke land har status som permanente observatører.
  • Rådets høyeste organ er Ministermøtet, der blant annet nye observatører tas inn. Det neste ministermøtet holdes i 2013.
  • Rådet vedtok i fjor å opprette et sekretariat, som skal ligge i Tromsø. Det skal åpne i 2013.

Flere bilder

Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort’s rein, på ordførerkjedet, vakte Hillary Clintons oppmerksomhet, noe Jonas Gahr Støre syntes var morsomt.

Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort’s rein, på ordførerkjedet, vakte Hillary Clintons oppmerksomhet, noe Jonas Gahr Støre syntes var morsomt. FOTO: Pool

Siste nytt