Iranske opposisjonelle drept i ly av syrisk gassky

Gjemt bak de dramatiske hendelsene i Syria har myndighetene i Irak benyttet anledningen til å massakrere medlemmer av en besværlig iransk opposisjonsgruppe.

Den 1. september, mens verden var opptatt av spillet omkring Syria, skjedde noe dramatisk: Irakske sikkerhetsstyrker gikk inn i en leir med iranske flyktninger. Tilsammen 52 mennesker ble drept.

Aksjonen lignet mest av alt på en massakre. På forhånd var vaktene utenfor leiren fjernet, og menneskene inne i leiren hadde ingen våpen å forsvare seg med. De aller fleste av de 52 ble skutt ned på kloss hold.

Stedet der det blodige angrepet skjedde, var Ashraf-leiren, cirka 10 mil nordøst for Bagdad. I mange år har denne leiren vært tilhold for organisasjonen Mujahedeen-e-Khalq, bedre kjent i Norge under navnet Folkets Mujahedin. 

Paradoks

Den amerikanske invasjonen av Irak i 2003 var hele tiden belemret med et maktpolitisk paradoks: Helt siden den sjiaislamistiske revolusjonen i Iran 1979 har det vært en amerikansk målsetning å begrense innflytelsen til regimet i Teheran. Da man invaderte Irak og fjernet sunnimuslimen Saddam Hussein, banet man vei for at Irak fikk et nytt sjiaislamsk regime.

Ikke overraskende gikk dette nye sjiaislamske regimet allerede for flere år siden inn for å etablere gode forbindelser med presteregimet i Iran. Da passet det dårlig at et stort antall medlemmer av de mest svorne fiendene av presteregimet oppholdt seg på iraksk jord.

Statsminister Nouri al-Maliki ønsket Folkets Muhajedin bort fra Iraks territorium så fort som mulig. Med ujevne mellomrom er den iranske eksilgruppen blitt angrepet, med et varierende antall døde som resultat.

Les også

Eksplosjoner i leir for eksiliranere i Irak

Iranske aktivister beskylder irakiske sikkerhetsstyrker for massakre.

De som for knappe to uker siden ble overfalt i Ashraf-leiren, var bare en liten rest av de flere tusen som opprinnelig holdt til der. Mesteparten av de gjenværende medlemmer av Folkets Mujahedin i Irak er flyttet til den såkalte Camp Liberty i nærheten av Bagdad. Også denne leiren er blitt angrepet av det man antar er irakske styrker.

I mellomtiden har alle, inkludert FN, EU, USA og Folkets Muhajedin selv, vært enige om at gruppens medlemmer måtte evakueres til tredjeland. Men interessen for å gi dem opphold, har vært nesten fraværende.

Problemet til Folkets Muhajedin er at gruppen i sin tid satset på Saddam Hussein i kampen mot presteregimet i Iran. Saddam viste seg å være et usedvanlig dårlig parti, og gruppen havnet da også på USAs terrorliste. I fjor ble Folkets Muhajedin fjernet fra denne listen, men i mellomtiden er det lite USA kan gjøre med forholdene inne i Irak. Dermed blir den iranske eksilgruppen malt mellom to møllesteiner, representert ved regimet i henholdsvis Bagdad og Teheran.

Syv bortført

De siste dagene har det skjedd en ny utvikling i saken: Da Ashraf-leiren ble angrepet 1. september, ble samtidig syv mennesker, seks kvinner og én mann, bortført av de irakske styrkene. Talsmenn for Folkets Mujahedin i Paris hevder at de syv, deriblant flere prominente ledere for gruppen, står i akutt fare for å bli sendt til Iran.

Historien om Folkets Muhajedin som sitter fanget i Irak og stadig utsettes for angrep og massakrer, er en etterdønning etter de dramatiske hendelsene som fant sted i Irak og Iran mellom 1980-tallet og første tiår av dette århundret. I alt dreier det seg om noen få tusen mennesker.

Verdenssamfunnet burde klare å løse dette problemet, slik at ingen flere blir massakrert eller havner i iranske torturkamre.

(Det foreligger en serie med bilder offentliggjort av organisasjonen Folkets Muhajedin som viser døde etter massakren i Ashraf-leiren. Bildene av ofrene er slik at Aftenposten velger ikke å offentliggjøre dem)

Les også

Siste fra Verden

Flere bilder

Medlemmer av organisasjonen Folkets Muhajedin roper slagord idet utenlandske diplomater kommer for å inspisere en av leirene i Irak der gruppens medlemmer er internert. Bildet er fra i fjor. FOTO: Hadi Mizban

Siste nytt