Kina lekker til Iran som en sil

Multimediaproduksjon: Atle Brunvoll, Eirik Wallem Fossan

Den dagen Iran har skaffet seg en atombombe, vil det stå «made in China» på mange av delene – avslører amerikanske ambassadedokumenter lekket til Wikileaks.

«Siden mars 2008 har USA gitt kinesiske tjenestemenn informasjon om en rekke saker knyttet til rakettrelaterte saker. Vi har mottatt liten eller ingen respons fra Kina på hvordan sakene etterforskes eller hva som blir gjort», påpekte USA overfor kinesiske myndigheter 27. juli 2009.

De hemmeligstemplede dokumentene gir et klart inntrykk av at den dagen Iran har klart å utvikle en atombombe, så vil kinesisk teknologi og råstoffer fra Kina være en meget viktig del, til tross for at Kina har lovet å skjerpe eksportkontrollen:

  • Kina er helt avhengig av etterretningsinformasjon fra utlandet før man gjør noe som helst.
  • Kina har dårlig kunnskap om hvem de egentlig selger høyteknologi til.
  • Selskaper som blir tatt på fersken, får sjelden noen som helst straff.
  • Det er store svakheter i det kinesiske eksportkontroll-systemet, og dette utnyttes av land som Iran og Syria.

«Kinesiske selskaper har det siste året tilbudt eller solgt varer til selskaper som produserer ballistiske missiler i en rekke land, inkludert Iran, Pakistan og Syria. I noen saker fortsetter salgene til tross for USA gir kinesiske omfattende menger informasjon som dokumenterer våre bekymringer for selskapenes aktivitet», påpekte USA.

Kina har ikke styringDe hemmeligstemplede ambassadedokumentene som Aftenposten har gått tilgang til, og som er lekket til Wikileaks, peker ut en lang rekke kinesiske selskaper som «verstinger». Til tross for at Kina har varslet at man vil slå hardere ned på Irans forsøk på å skaffe atomvåpen, har flere bedrifter i Kina fått lov til å fortsette eksporten til Irans rakettindustri:

«Selskapene er klart over sårbarhetene i Kinas system for eksportkontroll, og skjuler sensitive transaksjoner, blant annet ved å skifte navn eller forfalske transportpapirer. I tillegg tar noen selskaper fordel av personlige kontakter hos myndighetene for å unngå kinesisk lovverk», skriver det amerikanske utenriksdepartementet.

«Made in China». Kina har levert en lang rekke varer til iranske selskaper som produserer raketter de siste tre årene, blant annet gyroskoper, akselerometere, grafittsylindere, rakettdyser og spesialaluminium, som gjør at rakettene kan få større rekkevidde. En lang rekke typer råstoffer som er helt nødvendig for rakettproduksjon er også blitt eksportert til Iran, for eksempel perklorat og polybutadiene.

- Our businessEnkelte høyteknologiske produkter blir rett og slett fraktet ut i reisebager av iranske delegasjoner som besøker Kina regelmessig.

Selskaper LIMMT, Dalian Sunny Industries, Bellamax og Shanghai Technical By-Products International Corporation har solgt en rekke deler til Irans rakettprogrammer over flere år.

«Salgene er blitt gjennomført til tross for at USA har gitt Kina omfattende informasjon om selskapenes aktiviteter», heter det i flere skarpe utfall fra det amerikanske utenriksdepartementet.

«China´s business is its own business», svarte kinesiske tjenestemenn, ifølge dokumentene som er publisert på Aftenposten.no i dag.

Les også

Siste fra Verden

Flere bilder

«Made in China». Kina har levert en lang rekke varer til iranske selskaper som produserer raketter de siste tre årene, blant annet gyroskoper, akselerometere, grafittsylindere, rakettdyser og spesialaluminium, som gjør at rakettene kan få større rekkevidde. En lang rekke typer råstoffer som er helt nødvendig for rakettproduksjon er også blitt eksportert til Iran, for eksempel perklorat og polybutadiene. FOTO: REUTERS

Siste nytt