• Kina har tunge interesser i Afrika, og har blant annet stått i veien for hjelp til Darfur-regionen i Sudan. Bildet er fra en flyktningeleir i området.

    FOTO: JOSE CENDON/AFP

  • Kina blokkerte sammen med Russland forsøket på å få europeisk hjelp inn til syklonofrene i Burma.

    FOTO: AFP

Kina og Russland tar kontroll i FN

Kina og Russland har overtatt rattet i FN - mens EU-landene bruker mest tid på interne møter.

Kina og Russlands blokkering i Sikkerhetsrådet av europeiske forsøk på å få humanitær hjelp inn til syklonofrene i Burma og hjelp til Darfur er bare to eksempler som viser hvem som bestemmer i FN.

EU er inne i en FN-krise. Russland, Kina og deres allierte har tatt over stadig mer av makten i organisasjonen, og de samlede EU-landene taper oftere og oftere i avstemninger som handler om menneskerettigheter.

Dette kommer frem i en rapport som er laget av ECFR - European Council on Foreign Relations.

- Ikke overraskende, sier Jan Egeland - tidligere visegeneralsekretær i FN for humanitære spørsmål og koordinator for nødhjelp. I dag er Egeland direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI.

Former FN

Samtidig som EU legger vekt på at FN er viktig for deres internasjonale arbeid, er det i dag Russland, Kina og deres allierte som former FN, ifølge rapporten fra forfatterne Richard Gowan og Franziska Brantner.

De to påviser at EU har mistet den faste støtten de hadde fra 41 land før slutten av 1990-tallet.

Tidligere ble EUs syn i menneskerettssaker støttet av flere enn 70 prosent av medlemmene. I dag er denne støtten nede i rundt 50 prosent.

Samtidig er støtten til synspunkter fra Russland og Kina blitt tilsvarende mer populære: Under den siste generalforsamlingen høstet de henholdsvis 76 og 74 prosente tilslutning for sine syn i menneskerettighetsspørsmål.

Stoppet Burma-hjelp

- Dette paradokset ble synlig i 2008, da EU prøvde å arbeide med Burma og Zimbabwe gjennom FN. EU klarte ikke å få noen resolusjon for å handle i sikkerhetsrådet, står det i rapporten.

Disse tilbakeslagene kommer på toppen av tidligere nederlag i forhold til flere saker, fra Kosovo til Darfur.

Ifølge rapporten skyldes endringene i styrkeforholdene geopolitiske endringer, og at EU ikke minst selv har bidratt til sin egen ulykke.

Rapportforfatterne mener at EU burde ha brukt mer krefter til å bygge broer til andre land, og kanskje ikke sett så mye innover - EU holder flere enn 1000 interne koordineringsmøter i New York hvert år, i stedet for å snakke med andre .

- Dersom ikke Europa lenger kan vinne støtte i FN for internasjonal handling i forhold til menneskerettigheter, vil det bety nederlag i forhold til til et av EUs dypeste engasjemeneter hva angår internasjonal politikk i det hele tatt, står det i rapporten.

Forfatterne mener at dette spesielt gjelder i tilfeller der vi har et ansvar for å hindre folkemord og omfattende grusomheter, hvor konsekvensene av passivitet er mest alvorlige.

I rapporten pekes det på at Europas synkende inflytelse i FN kommer på tross av store økonomiske bidrag. EU-landene er sammen verdens størte bistandsyter, og i 2010 vil unionen bruke 80 milliarder kroner årlig på dette.

EU har opplevd en rekke nederlag både i Sikkerhetsrådet, på Generalforsamlingen og i Menneskerettighetskommisjonen.

USA også svekket

- Dette er bare en refleksjon av hvordan verden nå er, sier Jan Egeland. Han sier at både Europa og USA har tapt mye av den makten de tidligere hadde internasjonalt.

Egeland sier at Europa har fått gradvis mindre inflytelse, etter som verden har blitt multipolar - der flere land gjør seg sterkere gjeldende både politisk og økonomisk.

- Det eneste stedet i FN man ikke ser at verden har forandret seg, er i Sikkerhetsrådet - sammensetningen her er som i 1945. For eksempel sitter hverken Japan eller India der. Japan er det landet som betaler mest inn til FN, og India er snart verdens mest folkerike land.

- Som europeere må vi dels innse at vi har mindre av verdens politiske og sosiale påvirkningskraft, og dels må vi forlange at land som Kina, India, Indonesia, Brazil, Sørafrika og Nigeria nå tar en del av de multilaterale byrdene. Disse landene er i dag blant verdens stor- og supermakter, sier Egeland.

Han sier videre at Russland i dag ikke har stor innflytelse ut over sine nærområder. Men både Kina og India har stor inflytelse i Afrika.

- De er ikke upåvirkelige, sier han.

Stassekretær i Utenriksdepartementet, Raymond Johansen, var ikke tilgjengelig for kommentar onsdag.

Les også:

Les også

Siste fra Verden

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Flere bilder

Jan Egeland synes ikke det er noe rart at flere land nå gjør seg sterkere gjeldende i FN. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/SCANPIX

Nå er det Kina, Russland og deres støttespillere som har makten i FN-bygningen i New York. FOTO: CHIP EAST/REUTERS

Siste nytt