• For å bekjempe ulovlig innvandring til Schengen-området vil EU at innvandrere med lovlig oppholdstillatelse skal ha et eget oppholdskort, der også personens fingeravtrykk skal være lagret.

    FOTO: MONICA STRØMDAHL

Lovlige innvandrere må vise fingeravtrykk

Justisdepartementet foreslår at innvandrere fra utenfor EØS skal få et kort med en databrikke som inneholder fingeravtrykk. Venstre er skeptisk.

Hensikten med departementets forslag er å bekjempe ulovlig innvandring til Schengen-området. Schengen er EUs samarbeid om fri indre bevegelighet og felles ytre grensekontroll. Norge er med i samarbeidet, mens noen EU-land står utenfor.

I dag får utlendinger fra land utenfor EØS, med oppholdstillatelse, limt inn et bevis i passet. Etter krav fra EU skal de i stedet utstyres med et oppholdskort, der informasjon om personen – inkludert fingeravtrykk – lagres på en databrikke på kortet.

Kortet skal fremvises ved Schengens yttergrenser. Da kan opplysningene kontrolleres mot personens ansikt og fingeravtrykk.

Ingen samkjøring.

Justisdepartementet understreker i et høringsnotat at forslaget ikke åpner for å lagre fingeravtrykkene i noe register, eller for å koble dem mot eksisterende fingeravtrykksregistre.

Statssekretær På Lønseth (Ap) minner samtidig om at man kan søke på navn i andre registre. Det gir mulighet for å sammenligne utskrifter av fingeravtrykk.

Justisdepartementet utreder dessuten et mulig fremtidig register over fingeravtrykk fra utlendinger med lovlig opphold.

- Hvorfor vurderer dere dette?

- For å ha ytterligere kontroll på tredjelandsborgere i Norge.

- Et slikt register vil vel by på større personvernutfordringer?

- Helt klart.

- Hvorfor må lovlige utlendinger fremvise kortet ved utreise, ikke bare ved innreise?

- Man tenker seg på sikt et «enter-exit» system i Schengen, med kontroll på hvem som kommer inn, og hvem som reiser ut. Men det viktigste er innreise-elementet, svarer Lønseth.

Han tilføyer at det også i dag er kontroll av hvem som reiser ut.

- Det kan ligge etterlysninger i Schengen-databasen, nevner han.

- I høringsdokumentet nevnes det at kortet også kan brukes ved innenlandskontroller. Men det skal jo ikke være noe legitimasjonskort ...

- Det kan være nyttig å ha oppholdskortet hvis du har behov for å dokumentere identitet. Det er altfor mange personer i Schengen-territoriet som vi ikke kjenner identiteten til. Kortet vil være et redskap for å styrke det arbeidet. Men det ligger ikke i forslaget at det skal være bæreplikt på kortet.

- Så politiet skal ikke be om kortet ved kontroller?

- Nei, men det kan være situasjoner hvor kontrollmyndighetene etterlyser mer dokumentasjon.

Departementet ønsker også at utenlandske diplomater skal utstyres med oppholdskort. Men norske myndigheter kan ikke pålegge dem å avgi fingeravtrykk.

Meningen er å innføre det nye kortet fra mai neste år.

Kritisk

Venstre-leder Trine Skei Grande er skeptisk.

- Det virker som en veldig ressurskrevende omvei for å løse det virkelige problemet, knyttet til noen som opptrer kriminelt, sier hun.

På spørsmål om hun frykter at fingeravtrykkene senere skal bli utnyttet til andre formål, svarer hun: - Regjeringen har jo ikke ryggmargsrefleks når det gjelder personvern.

- Men har de noe valg? Norge mangler vel reservasjonsrett i Schengen?

- Jeg ville nok gå veldig etter i sømmene om det var dette Schengen påla.

Datatilsynet ønsker ikke å kommentere forslaget før de får det offisielt til høring.

Les også

Siste fra Verden

Dette er saken

Justisdepartementet foreslår å innføre et oppholdskort for utlendinger med lovlig opphold, som kommer fra land utenfor EØS-området (EU og EFTA). Kortet skal ha en databrikke som inneholder foto og to fingeravtrykk, samt fødselsdato og -sted, nasjonalitet, kjønn og signatur. Fingeravtrykkene skal ikke lagres i noe register. Norge vil innføre ordningen etter pålegg fra EU.