• Vesentlige sikkerhetsmangler er blitt avslørt i etterforskningen av ulykken på oljeriggen Deepwater Horizon, som reiser spørsmål om hvorvidt liv kunne vært spart.

    FOTO: DAVE MARTIN/AP

Mexicogulfen: Alarmsystemet ble trolig slått av

Et alarmsystem ble deaktivert for at folk skulle få sove om natten, kommer det frem i etterforskningen av oljekatastrofen i Mexicogulfen.

Les også:

I etterforskningen av oljeutslippet i Mexicogulfen kommer det frem at flere vesentlige avvik bidro til eksplosjonen på Deepwater Horizon 20. april. Ifølge de nyeste funnene er det flere selskaper enn BP som har ansvaret for ulykken, som kostet 11 mennesker livet.

Det var Transocean som hadde ansvaret for boringen på riggen, og sjefen for riggens elektronikksystem, Mike Williams, fortalte om flere vesentlige sikkerhetsmangler i en høring lørdag.

Et meget viktig varselsystem var avslått da ulykken skjedde, for å spare arbeidere bryet med å stå opp om natten grunnet falske alarmer, forklarte Williams.

Ifølge Williams var overvåkingssystemene fortsatt operative, mens alarmutløseren var blitt deaktivert. Skulle sensorene oppdage brann eller farlig høye nivåer av brennbare eller giftige gasser, ville altså hverken lys- eller lydalarmen gå av, skriver den britiske avisen The Guardian.

Flere sikkerhetsmanglerDetaljene i forklaringen reiser nye spørsmål om hvorvidt liv kunne vært spart og katastrofeomfanget redusert, dersom alarmsystemet hadde virket som det skulle.

Williams skal ha oppdaget at alarmen var avslått også ett år i forkant av ulykken, og som forklaring fra høyere hold fikk han angivelig høre at folk måtte få slippe å bli «vekket av falske alarmer klokken tre om morgenen».

På samme tid oppdaget Williams at en viktig sikkerhetsanordning som ville stoppet boringen dersom unormale gassnivåer ble registrert, også var blitt deaktivert.

- Den har vært koblet av i fem år. De er faktisk koblet av over hele riggen, skal han ha fått forklart fra Mark Hay, en av Transoceans inspektører, som samtidig avfeide Williams' bekymringer.

Som en tredje mangel oppdaget Williams at et datasystem for overvåking av boreriggen stadig vekk hang seg opp, og at det ved et tilfelle også avga feil informasjon.

- Dataskjermen ble ofte helt blå, og ingen informasjon kom gjennom. Vi kalte den bare dødens blå skjerm, sa Williams i høringen.

Systemet unnlot å melde fra om en skade på en sikkerhetsventil designet for å stenge brønnen ved en mulig utblåsning.

Fordeler ansvaretKort tid før ulykken skjedde foretok Transocean en undersøkelse blant de ansatte, der det kom frem at flere sikkerhetsrutiner ikke ble fulgt, skrev The New York Times tidligere denne uken. Arbeiderne forklarte samtidig at de ikke turte melde fra om avvikene, av frykt for represalier.

Etterforskningens avsløringer drar søkelyset bort fra BP og over på underleverandører som Transocean, som tok vesentlige avgjørelser i forkant av ulykken. Av de 126 ansatte om bord på riggen den 20. april, var syv ansatt i BP og 79 i Transocean.

Selskapet vil trolig måtte avgi en forklaring på flere av de vesentlige manglene som bidro til en av verdenshistoriens verste forurensningskatastrofer.

Miljøskadene hemmeligholdesMellom 35.000 og 60.000 fat olje har daglig lekket ut i sjøen etter at en utblåsning under Deepwater Horizon satte riggen i brann 20. april i år. Etter at plattformen sank, har 40.000 mann vært i arbeid for å rydde opp i sølet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

BP vil begrense offentliggjøringen av forskningsresultatene som kommer frem av miljøundersøkelser i Mexico-gulfen. FOTO: GERALD HERBERT/AP

FOTO: Gerald Herbert

BP har tilbudt lukrative kontrakter til forskere som skal undersøke konsekvensene av oljeutslippet.

Men avtalene innebærer at resultatene fra forskningen må holdes hemmelig i tre år, ifølge nyhetsbyrået AP.

Flere forskere trakk seg fra kontrakten da disse premissene ble klare.

- Å begrense den akademiske friheten på denne måten kan undertrykke informasjon som er avgjørende for å redde miljøet i området. Forskernes resultater må deles med regjeringen og offentligheten, sier Cary Nelson, president i The American Association of University Professors.

- Eneste mulighetAndre mener det finnes for få offentlige støtteordninger, slik at denne typen kontrakter er den eneste muligheten for en forsker som vil delta i miljøundersøkelsene.

Rundt et dusin forskere skal være engasjert i arbeidet, og BP hevder selv at de ikke vil ikke begrense forskernes talefrihet om vitenskapelige data.

- Informasjon fra BPs advokater skal behandles konfidensielt, men overordnet anser vi ikke miljødata som fortrolig informasjon, heter det i en uttalelse fra selskapet.

Les også:

Les også

Siste fra Verden

Transocean

Verdens største oljeboreselskap og verdens største oljeriggselskap med en flåte på totalt 80 enheter. Har 11.600 ansatte verden over. Har operert i Norge i nærmere 40 år, med et større kontor i Stavanger. Driver oljeleting for Statoil Hydro. Transocean Inc. ble i 1999 dannet etter sammenslåing av selskapene Transocean Offshore og Sedco Forex. Førstnevnte ble grunnlagt i 1953 som The Offshore Company og overtok Transocean ASA med bakgrunn i Morco Norge i 1996.

Siste nytt