Norge på gli om Stasi-filer

- Jeg tror dette materialet kan ha stor interesse, og det er viktig å ha åpenhet og gjøre dokumentene tilgjengelige for dem som måtte ha interesse av dem, sa justisministeren i Stortingets spørretime onsdag.

Aftenposten har tidligere skrevet om de såkalte Rosenholz-filene, som er kartotekkort nødvendige for å finne ut hvem som var agenter for det østtyske sikkerhetspolitiet Stasis utenlandstjeneste. Kortene befinner seg hos CIA, og hvor mange – om noen – som er utlevert til Norge, er uklart. Stasi-arkivet i Berlin ønsker å ha all informasjon om Stasis virksomhet samlet, og i fjor tok en gruppe på 50 internasjonale forskere til orde for å få de nordiske landene til å utlevere "sine" Rosenholz-kort. De må først overføres fra USA til de enkelte land.

Advarer mot svensk vei

- Departementet ser nå på muligheter for å få utlevert relevant materiale til Norge, sa Faremo i sitt svar på spørsmål fra Høyres stortingsrepresentant Anders B. Werp.

- Et skritt i riktig retning, sier Werp til Aftenposten. Han har tidligere advart mot at Norge skulle gjøre som Sverige, og er spesielt fornøyd med at justisministeren ønsker en egen norsk tilnærming. I Sverige har de nylig bestemt seg for ikke å be om å få flere av sine filer, men la Tyskland få informasjon direkte fra USA.

Werps spørsmål var knyttet til at de to Stasi-ekspertene Helmut Müller-Enbergs fra Tyskland og Thomas Wegener Friis fra Danmark etter et halvt år ikke har fått svar på sin søknad om innsyn i det Politiets sikkerhetstjeneste (PST) måtte ha av Rosenholz-filer og annet Stasi-relatert materiale.

Faremo begrunnet den lange ventetiden med at PST først nylig kom med sin innstilling, og at departementet trenger mer tid til å vurdere saken. Aftenposten har sett PSTs brev, og de fraråder innsyn. De skriver også at de ikke sitter på noen Rosenholz-filer.

"Thomas" avslørt

I både Sverige og Danmark har informasjoner fra forskere de siste ukene ført til at agenter fra den kalde krigen kan være avslørt.

I Sverige har avisen Expressen skrevet om agenten "Thomas", en spion det finnes mer enn 1000 sider om i Stasiarkivet og som frem til 2001 ble etterforsket av det svenske sikkerhetspolitiet Säpo.

Expressen har fått tak i tidligere makulerte dokumenter som nå er puslet sammen igjen i Stasiarkivet i Berlin, og som viser at agenten "Thomas" er den svenske presten Aleksander Radler. Han skal ha angitt opposisjonelle under studietiden i Øst-Berlin fra 1965, og skal senere og helt frem til Murens fall ha vært aktiv agent i Sverige.

Mistanken ble rettet mot Radler etter at forskeren Birgitta Almgren skrev boken "Inte bara spioner" etter å ha fått tilgang til Stasifiler som befant seg hos Säpo. Hun skriver at "Thomas" har innrømmet å ha vært agent.

Radler benekter selv at han var spion, og sier at han er et godtroende menneske som kan ha blitt utnyttet av andre.

Politisk rabalder

I Danmark opplyste Thomas Wegener Friis for halvannen uke siden at han satt på materiale som avslører en kjent nålevende danske som spion. Han ville imidlertid ikke gå ut med navnet, fordi han manglet den endelige bekreftelsen som bare er tilgjengelig gjennom Rosenholz-filene.

Regjeringen har sagt at de ikke vil be om å få utlevert filene, men i dag skal Folketinget behandle et forslag som sannsynligvis vil gi flertall for det motsatte.

Samtidig stiger forargelsen over at Politiets Efterretningstjeneste (PET) kan ha destruert en rekke filer om fremtredende mennesker på venstresiden, i strid med gjeldende regler.

Les også:

Les også

Siste fra Verden

Rosenholz-filene

Det østtyske sikkerhetspolitiet Stasis avdeling HVA var ansvarlig for utenlandsspionasje. De ødela det meste av arkivet sitt etter Murens fall.

I 1988 var imidlertid kartotekkortene som gjorde det mulig å spore navn på agenter blitt mikrofilmet og lagret på 381 CD-rom-plater.

I 1992 dukket de opp hos CIA. Hvordan de kom dit, er ukjent.

Tyskland fikk kortene om sine statsborgere i 2003. Andre land må selv be om utlevering.

Siste nytt