• Norske styrker skal inntil videre ikke overlevere fanger til afghanske myndigheter.

    FOTO: Dag W. Grundseth

Norge stopper fangeoverføring til afghanske myndigheter

Norske styrker i Afghanistan skal ikke lenger overføre fanger til afghanske myndigheter.

Det kommer frem i en ny instruks fra forsvarsminister Grete Faremo.

Utlevering av fanger til afghanske myndigheter har vært svært omstridt. Flere menneskerettighetsorganisasjoner har pekt på omfattende bruk av tortur, og den afghanske påtalemyndigheten er gjennomsyret av korrupsjon.

Ved flere anledninger har høyprofilerte fanger blitt løslatt uten forklaring. Andre ganger har man mistet oversikt over fanger som er tatt i norske områder.

Systematisk tortur

En rapport fra FNs kontor i Kabul, UNAMA, hevder å ha sikre beviser for at den afghanske sikkerhetstjenesten driver systematisk tortur av fanger ved fem av sine sentre.

Det foreligger også troverdige opplysninger om at det samme skjer ved to andre sentre som blir drevet av Det nasjonale sikkerhetsdirektoratet (NDS), som den afghanske sikkerhetstjenesten heter.

Les også

Systematisk tortur i afghanske fengsel

Mindreårige blant ofrene, ifølge FN-rapport.

 

Rapporten bygger på intervjuer med 379 varetektsfengslede og dømte fanger, ved 47 fengsler landet rundt, foretatt mellom oktober 2010 og august 2011. Annenhver fange, 46 prosent, forteller om tortur under avhør.

Faremo: - Dypt bekymret over rapportens konklusjoner

Den ferske rapporten bekymrer også norske myndigheter og forsvarsminister Grete Faremo.

- Jeg er dypt bekymret over UNAMA-rapportens konklusjoner om at det pågår systematisk tortur i flere fengsler og provinser enn vi tidligere har fått rapporter om. Jeg ønsker velkommen FNs svært grundige undersøkelse av disse forholdene, skriver forsvarsminister Grete Faremo i en e-post til Aftenposten.no.

- Selv om rapporten ikke påviser tortur i de områder hvor norske styrker opererer, har jeg i lys av rapporten besluttet at norske styrker skal stanse alle overføringer av fanger til afghanske myndigheter. Vi vil ikke gjenoppta overføringer før vi grundig har vurdert situasjonen, og forsikret oss om at fanger overlevert av norske styrker ikke er utsatt for en reell risiko for tortur etter overføring, skriver forsvarsministeren videre.

Faremo påpeker også at ISAF i september besluttet å stanse overføring av fanger til fengsler hvor tortur og annen nedverdigende behandling har blitt påvist.

- Det er en beslutning jeg er helt enig i, understreker Faremo.

Amnesty: - På høy tid

Amnesty International har over flere år vært kritiske til fangebehandlingen i Afghanistan. Generalsekretær i Amnesty, John Peder Egenæs, peker på at norske myndigheter hele tiden har sagt at de er helt sikre på at fangene de har overlevert ikke blir mishandlet.

- Det er bra at de nå stopper overleveringen, men det er på høy tid. Dette er noe vi har bedt om veldig lenge, påpeker Egenæs.

- Norske myndigheter har hele tiden sagt at de er sikre på at fangene de har overlevert ikke blir mishandlet, men nå er det plutselig ikke så sikkert. Når de nå må stanse overføringene, så blir man litt bekymret for hvor god kontroll de har over behandlingen fangene har fått.

Norske myndigheter har en avtale med det afghanske sikkerhetspolitiet om oppfølging av de fangene som har blitt overlevert, for å forsikre seg om at de ikke blir torturert. Egenæs sier at den afghanske regjeringen har hatt samme avtale med sikkerhetspolitiet i landet, men at de har uttalt at de har hatt problemer med å få kontakt med fangene.

- Det som skjer nå er ikke en innrømmelse, men en innrømmelse av at norske myndigheter ikke kan være helt sikre på at fanger de har overlevert ikke har blitt torturert. Det er bekymringsverdig. Da må man redgjøre bedre for de man har overlevert, slår Egenæs fast.

Den norske ISAF-styrken har ikke kapasitet til å ta seg av fanger som blir tatt i kamp. Samtidig har Nato-land i Afghanistan plikt til å behandle krigsfanger i henhold til Geneve-konvensjonen. Norge har de siste årene sprøytet millioner av kroner inn i justissektoren og fengselsvesenet i Faryab-provinsen, der norske styrker har hovedansvaret for sikkerheten.

 

 

Les også:

Klikk + og bli varslet ved nye artikler

Les også

Siste fra Verden

Flere bilder

Forsvarsminister Grete Faremo. FOTO: Scanpix

Siste nytt