• Bayan al-Abrash (t.h.) ssammen med skolevenninner etter å ha avlagt sin første stemme i et parlamentsvalg.

    FOTO: JØRGEN LOHNE

Regimets venner til valg i Syria

- Det er vår nasjonale plikt å stemme. For å redde Syria! sier en kvinne fra Damaskus til Aftenposten.

- Jeg stemte for opposisjonen! sier kristne Rin Nakleh og holder opp en pekefinger dekket av blekk som bevis på at hun har stemt for sine kandidater til det nye parlamentet.

«Opposisjonen» betyr i denne sammenheng ikke de krefter i Syria som ønsker å avsette Bashar al-Assad, og som regimet omtaler som «terrorister», enten de tilhører den ikkevoldelige eller den væpnede opprørsbevegelsen.  

Det er regimets lojale opposisjon som deltar i dette første valget der flere enn det regjerende Baath-partiets kandidater kan delta. 

Ingen kø

Fru Nakleh avga sin stemme i det halvmørke inngangspartiet til Informasjonsdepartementet, for anledningen ominnredet til valglokale. Her er det ikke akkurat kø.

Les også

FN-observatørene kan bevege seg fritt og har en dempende effekt på voldsbruken i Syria, sier styrkens leder, den norske generalmajoren Robert Mood i Damaskus.

- Syrerne må selv skape fred

Det sier den norske sjefen for FN-observatørene i landet.

 

Men de ansatte ser ut til å synes det er praktisk å kunne legge seddelen i urnen før de går noen meter videre for å ta heisen opp til arbeidsplassen.

På gaten utenfor henger kandidatenes smilende ansikter på nokså nyopphengte plakater.

Mange mennesker i Damaskus og i andre byer vet knapt at det holdes et valg, langt mindre hva det dreier seg om.

Blant dem som stiller seg tvilende til å avholde valg i et land der mennesker daglig blir drept i voldelige konfrontasjoner, er en kommentator i Financial Times: «Når så mange villige kandidater plutselig dukker opp i et diktatur uten noen tradisjon for politisk aktivisme, er det bare ett av mange klossete vitnesbyrd om at valget er dirigert av regimet med den hensikt å befeste makten.»

Frihet

Fru Nakleh har ingen sans for denne type argumenter, og enda mindre for opprørere som god tid i forveien har oppfordret til boikott.

Hun representerer en betydelig del av Syrias befolkning, mennesker som fremfor alt frykter muslimsk ekstremisme og er bekymret for hva som kan skje hvis regimet faller:

- Nå har vi alle sjansen til å gi uttrykk for vår mening. Så jeg vil oppfordre alle opprørere utenfra Syria til å komme hjem og delta i dialogen.

- Men det er jo grundig dokumentert at regimemotstanderne blir fengslet, torturert eller drept. Hvordan skal de kunne ha tillit til en politisk prosess iverksatt av regimet?

-  Hva skal myndighetene gjøre når terrorister forsøker å ødelegge landet? Se hva USA gjorde da Al-Qaida angrep 11.september 2011, sier den vennlige damen, nå med rynket panne.

- Islamistene forsøkte seg i 1982, og vi slo dem tilbake. Nå prøver de på nytt, og det kan være nødvendig med harde tak,  legger hun til. Uten å nevne at regimets oppgjør med det muslimske brorskap for 30 år siden blant annet førte til at titusener, ingen vet nøyaktig hvor mange, ble massakrert i byen Hamaa.

Velregissert

I flere mer eller mindre egnede valglokaler er det fullt av akkrediterte utenlandske mediefolk, busset ut fra Informasjonsdepartementet til ulike stemmelokaler i hovedstaden. 

Som alltid når det  offisielle Syria organiserer presseturer, får man umiddelbar en følelse av at det langt fra er tilfeldig hva man får se, hvem man får møte og hvor det foregår.

Les også

- 65.000 har flyktet fra Syria

Det opplyser FNs høykommissær for flyktninger.

 

- Jeg elsker Bashar! sier sunnimuslimske Bayan al- Abrash bredt smilende, etter å ha avlagt stemme i den nordlige bydelen Ruken Eddin. I en lenke rundt halsen har hun en medaljong med presidentens like blide ansikt. 

- Jeg har stemt på kandidater som støtter Assads reformprogram. Det er fremtiden for Syria, fastslår den unge damen.

Bare bander

Stemmelokalet er et klasserom på jenteskolen der 18-åringen til daglig er elev. 

Utenfor er det behagelig vårtemperatur og strålende sol, men heller ikke her står det køer av stemmeberettigede. En mann som det er lett å mistenke for å tilhøre det sivile politi, følger diskret med når velgere snakker med journalister, som har departementets offisielle guider som ivrige hjelpere.

Jeg følger med da Bayan al-Abrash går ut i solskinnet for å møte venninner som også har velger-blekk på pekefingeren.

- Hva sier du om ungdommer på din egen alder som vil ha regimeendring, demonstrerer og kanskje til og med tar opp våpen i Den frie syriske armé (FSA)?

- Det finnes ikke noen FSA! Bare væpnede bander.

Mannen på bildet i halsgropen hennes kunne ikke sagt det bedre selv.

Les også

Siste fra Verden

Parlamentsvalget i Syria 7. mai

* 250 representanter skal utpekes  i en valgprosess som boikottes av regimets motstandere.

* Dette er det første syriske valg etter at en ny grunnlov,  vedtatt ved en omstridt avstemning i februar, åpner for at flere partier kan delta i den politiske prosessen.

* Partier med religiøs, stammemessig eller regional basis er fortsatt forbudt, noe som blant annet utelukker Det muslimske brorskap og kurdiske bevegelser. 

* Grunnloven sier at minst halvparten av parlamentsmedlemmene skal være arbeidere eller bønder

Siste nytt