Regjeringen granskes for skandalelister

Etter krav fra opposisjonen går statsminister Bondevik inn for en uavhengig granskning av Regjeringen etter dødsbølgen i Sørøst Asia.

Rot med Utenriksdepartementets (UDs) lister over antallet savnede og massiv kritikk fra berørte i Thailand.Det er mer enn nok til at Ap. så vel som SV krever full uavhengig granskning av hvordan Regjeringen har håndtert krisen i Sørøst-Asia.Etter et møte mellom de parlamentariske lederne gjorde Bondevik i går ettermiddag det derfor klart at granskningen av Regjeringen skal gjennomføres.- Det er tydelig at Bondevik har vært lydhør for kritikken som har kommet, sier SV-leder Kristin Halvorsen.

Før sommeren.

Etter granskningen, som Halvorsen mener bør avsluttes før Stortinget oppløses til våren, skal offentligheten blant annet få svar på om UD gjorde jobben godt nok da de registrerte savnede og døde nordmenn etter dødsbølgen. En høyaktuell problemstiling er også om politiet tidligere burde overtatt listeføringen. Ifølge UDs siste lister var 462 nordmenn savnet. Ytterligere 983 kunne man ikke gjøre rede for. Da Kripos i går offentliggjorde listene var den krympet til 275 personer. I går kveld var tallet 109.Aftenposten har de siste dagene vært i kontakt med flere av reiseselskapene som fraktet nordmenn til Thailand. De er ikke overrasket over at tallene er mye lavere enn UD først trodde. De har siden romjulen hevdet at UDs lister må ha vært alt for høye. Reiseselskapene har nemlig klart jobben som Regjeringen ikke klarte. Ved fysisk å ringe sine reisende fant de fort ut at 71 av 1866 var savnet, mens åtte var døde.

Sen luftbro.

Regjeringen må også stå til ansvar for alle dagene det tok å etablere en luftbro for å frakte nordmenn ut fra katastrofeomådene og fra Bangkok. Berørte nordmenn har også vært svært kritiske til UDs personell i utlandet. Mange pårørende her hjemme har reagert sterkt på blant annet manglende informasjon. Det er også uklart om Regjeringen har gjort nok for å få de omkomne nordmennene identifisert. Et annet spørsmål er hvilken mulighet de pårørende har hatt til å ta farvel med sine kjære.

Foreslår navn.

Det blir opp til alle partiene å komme med navn til personene som skal utføre granskningen.På møtet i går ble partiene enige om at det bevilges en milliard kroner til redningsarbeidet i Sørøst-Asia.

Les også

Siste fra Verden

Siste nytt