• En såret britisk soldat blir reddet inn i et ventende helikopter i Sør-Irak. Mange veteraner blir nå overvåket fordi myndighetene frykter at de vil bløffe om krigsskader.

    FOTO: JAMES VELLACOTT/AP

  • FOTO: JAMES VELLACOTT

Spionerer på krigsheltene

De har risikert livet for Storbritannia i krigene i Afghanistan og Irak. Men nå har de alvorlig sårede og traumatiserte soldatene fått beskjed om at de vil bli overvåket og spionert på. Myndighetene tror ikke på deres krigshistorier.

Brevet som er sendt fra det britiske Forsvarsdepartementet til flere tusen hjemkomne soldater, har skapt forbauselse og sinne. Her blir de sårede soldatene, som alle har krevd større eller mindre krigserstatninger, gjort oppmerksom på at de må regne med å bli overvåket for å sannsynliggjøre i hvilken grad kravene om erstatning synes riktige. I brevet blir de også opplyst om at de risikerer å bli etterforsket dersom det er mistanke om svindel.

Sjokkert

– Jeg er sjokkert. Jeg føler meg som en simpel trygdemisbruker, og ikke en stolt soldat, sier Warren Ward til Daily Mail, avisen som avslørte Forsvarets spesielle metoder. Ward ble stygt såret av en bombekastergranat i Basra i Irak.

Ofrenes advokater reagerer også med sinne: – Her har flere tusen soldater risikert livet i krig for fedrelandet. De har betalt en fryktelig høy pris gjennom de fysiske skadene og de mentale traumene de har fått. Dette er en nasjonal skam. Er det virkelig slik vi ønsker å behandle våre hjemkomne soldater, spør Hilary Meredith. Hun er advokat for flere enn 200 av soldater som har krigserstatnigssaker gående med forsvarsdepartementet.

Nyheten om at Forsvaret spionerer på krigsheltene, står i sterk kontrast til den offentlige og nasjonale sorg som kom til uttrykk tidligere i uken, hvor kistene til 8 drepte soldater ble kjørt i prosesjon gjennom den lille byen Wootton Bassett, litt nord for London. De døde alle under kamper i Afghanistan i løpet av ett døgn siste uke. Totalt mistet britene 14 soldater den siste uken. Det gjorde forrige uke til den mørkeste i britenes åtte år lange engasjement i Afghanistan.

Terrorovervåking

Overvåkingen som nå er satt i gang overfor sårede krigshelter, er den samme som M15 har brukt for å overvåke potensielle terrorister i Storbritannia. Ifølge Daily Mail er tiltakene som er satt i gang meget konkrete:

Soldatene risikerer å bli hemmelig filmet for å sjekke om de lyver om egen helsetilstand.

Soldatene risikerer å bli telefonavlyttet.

De risikerer å få skannet egne telefonlister, slik at man kan kontrollere hvilke samtaler de har hatt.

Myndighetene kan også rekruttere naboer eller kollegaer, og bruke disse som «etterretningskilder».

– Vi snakker her om soldater med amputasjoner, brann- og splintskader. Noen vil trenge konstant hjelp for resten av livet. Mange har psykiske problemer man aldri vil kunne se på en videofilm. I stedet for å mistenkeliggjøre soldatene, burde myndighetene heller bruke ressursene på å hjelpe dem, sier advokat Meredith.

En talsmann for Forsvarsdepartementet sier at departementet, på samme måte som forsikringsbransjen, må ta høyde for at noen få forsøker å svindle systemet. Men departementet hevder at selv om brevet går ut til alle soldatene, er det bare et fåtall som vil bli overvåket. Kanskje bare en prosent av soldatene, hevder talsmannen.

Les også

Siste fra Verden

Siste nytt