• Mer enn 100 medlemmer av den lokale afghanske politistyrken (ALP) er fengslet siden opprettelsen av styrken i 2010.

  FOTO: REUTERS/Wahdat

 • Det er delte meninger om de lokale afghanske politifolkene. Mens enkelte rapporterer om grove overgrep, lovpriser andre styrken for å gjøre tilværelsen tryggere for sivilbefolkningen på landsbygda.

  FOTO: REUTERS/Wahdat

 • Befolkningen i Char Darah-distriktet i Kunduz- provinsen mener de kan takke den lokale politistyrken for at Taliban har måttet trekke seg ut av området.

  FOTO: REUTERS/Wahdat

 • Lokale politifolk patruljerer i
  Char Darah-distriktet i Kunduz- provinsen i Afghanistan 30. juli i år.

  FOTO: REUTERS/Wahdat

 • En politimann ved en kontrollpost i Kanduz-provinsen i Afghanistan. Det lokale politiet blir ofte drept av opprørere i usikre områder på landsbygda.

  FOTO: REUTERS/Wahdat

USA stanser opplæringen av afghansk politi

Opplæringen av den lokale afghanske politistyrken (ALP) stanser mens polititjenestemenn granskes for eventuelle bånd til Taliban-opprørerne.

Amerikanske spesialstyrker stanser opplæring av nye politirekrutter midlertidig inntil granskningen er gjennomført. Beslutningen kommer etter at en rekke utenlandske soldater er drept av afghanske soldater eller lokale politimenn.

- Vi har full tillit til våre afghanske partnere, men mener dette er et nødvendig skritt for å vurdere fremdriften og kvalitetssikre den lokale afghanske politistyrken, sier talsperson for de amerikanske styrkene i Afghanistan, Thomas Collins, i en uttalelse søndag.   

45 NATO-soldater er blitt drept av sine afghanske kolleger i år, og 15 av dem i august måned alene.

17. august ble to amerikanske soldater drept av et medlem av den lokale politistyrken i Farah-provinsen vest i Afghanistan, og sist onsdag ble tre australske soldater skutt og drept på kloss hold av en afghansk soldat i provinsen Uruzgan, hvor Australia er til stede med 1.500 soldater. 

De amerikanske spesialstyrkene i Afghanistan har rundt 1.000 lokale afghanske politifolk under opplæring. Totalt består den lokale politistyrken av 16.380 medlemmer.

- Manglende oppfølging

Den afghanske hæren og den nasjonale politistyrken, som trenes av NATO-soldater, vil ifølge BBC ikke bli påvirket av beslutningen om at opplæringen av det lokale politiet midlertidig er satt på hold.

Men ifølge Washington Post blir nå også en stor del av de afghanske sikkerhetsstyrkene gransket. Det vil ifølge avisen påvirke flere enn 27.000 soldater.

NATO-kilder sier til den amerikanske avisen at klareringsprosessen (av nye rekruttene, red.anm.) er effektiv, men at det er mangelen på oppfølging som er problemet.

- Vi skulle nok ha hatt et system for å følge opp rekruttene, sier en høytstående amerikansk tjenestemann med ansvar i rekrutteringsprosessen til Washington Post.

Beskyldes for overgrep

Det er også en økende misnøye med den lokale politistyrken blant sivilbefolkningen i Afghanistan, som anklager polititjenestemenn for å stå bak gjentatte overgrep mot befolkningen på landsbygda.

Fahima (17) hadde nettopp kommet hjem fra skolen da medlemmer av det lokale afghanske politiet (ALP) hamret på døren på jakt etter hennes far. De trengte seg inn i huset, og i frustrasjon over å ikke finne ham hjemme begynte de å slå hennes yngre bror. Hun ble skutt da hun forsøkte å gripe inn.

- Hun hadde akkurat begynt på sitt 11. skoleår, sier faren Khuja til nyhetsbyrået Reuters. Han mener drapet var forårsaket av en årelang strid om landområder.

- Lovbrytere gjør tjeneste som politimenn, men går fri. Politiet sier at drapsmannen har flyktet, men han spaserer fritt omkring med våpenet sitt og ingen er i stand til å gjøre ham noe.

Lokal spydspiss

Det lokale afghanske politiet ble opprettet i 2010, trent av ISAF-styrkene og stasjonert i landsbyer hvor den nasjonale sikkerhetsstyrken sto svakt. Prosjektet ble initiert av general David Petraeus, som gikk av som ISAF-sjef og øverstkommanderende for de amerikanske styrkene i Afghanistan i 2011.

De lokale politimennene rekrutteres fra alle samfunnslag, og består av alt fra bønder til kjøpmenn. Intensjonen er at politistyrken skal bistå i arbeidet med å forhindre Taliban i å befeste seg på den afghanske landsbygda.

Taliban var bedre enn det lokale politiet. I det minste respekterte de vår ære. Hajji Rustam (56)

Planen er å øke politistyrken til 30.000 mann, stasjonert over store deler av landet.

Amerikanske tjenestemenn har tidligere lovpriset politistyrken og mener den bidrar til at Taliban ikke øker sin innflytelse på landsbygda. I landsbyen Sarak Bala i den nordlige delen av Kunduz-provinsen i Char Darah-distriktet, som inntil nylig var Talibans høyborg, beskriver den lokale politimesteren situasjonen på følgende vis:

- Taliban krevde penger fra folk, og slo dem dersom de ikke betalte. Nå lar vi dem ikke gjøre det, sier Gul Ahmad til Reuters.

Men anklagene mot den lokale politistyrken øker i omfang, og inkluderer beskyldninger om grove overgrep som voldtekt og drap begått mot sivile afghanere. Ifølge enkelte menneskerettighetsgrupper skal politiet ha opptrådt som lokale krigsherrer, og krevd bestikkelser av lokalbefolkningen for å beskytte dem.

- Noen av dem er skyldige i gjentatte drap, hevder Hussain Ali Moin, koordinator for Afghanistans uavhengige menneskerettighetskommisjon.

- Taliban var bedre

Mer enn 100 medlemmer av politistyrken er blitt fengslet for forbrytelser som spenner fra drap, bombing, voldtekter, vold og ran, ifølge Mohammad Rahim Hanifi, aktor ved den afghanske militære domstolen.

De er veldig nyttige, for å være ærlig, og svært effektive. De har påført Taliban store tap. Sediq Seddiqi, talsmann for innenriksministeriet.

I en av de mest kjente sakene angrep en høyerestående polititjenestemann og fire av hans menn en familie i Kunduz-provinsen i mai og bortførte 18 år gamle Lal Bibi. Hun fortalte senere at hun ble lenket til en vegg og voldtatt gjentatte ganger før hun ble sluppet fri en uke senere.

- Taliban var bedre enn det lokale politiet. I det minste respekterte de vår ære. De forbød kvinners aktivitet i det offentlige livet, men disse mennene begikk overgrep mot oss i vårt hjem, sier faren Hajji Rustam (56) til Reuters.

Innenriksministeriets talsmann Sediq Seddiqi benekter at det eksisterer slike problemer og understreker at politimennene gjør en formidabel innsats for landet.

- De er veldig nyttige, for å være ærlig, og svært effektive. De har påført Taliban store tap, sier han.

Afghanske politimenn er svært utsatt og blir regelmessig drept av opprørere i usikre områder på landsbygda.

Norsk støtte

I fremtiden vil den lokale politistyrken få et enda større ansvar for borgernes sikkerhet i det krigsherjede landet. Alle de vestlige landene trapper nå ned engasjementet og kaller soldatene hjem.  

Fra 2015 skal afghanerne selv ha ansvaret for sikkerheten i landet og de NATO-ledede styrkene være trukket ut, men fortsatt med betydelig støtte fra allierte.

Norge har bidratt med støtte til politiet i Afghanistan siden 2003. I perioden 2010-2014 bidro Norge med 60 millioner kroner årlig. Etter 2015 vil Norge øke støtten til afghansk politi til 90 millioner kroner, ifølge Utenriksdepartementet.

Norge er også med på å finansiere lønn, opplæring og utstyr til det afghanske politiet gjennom et fond som FNs utviklingsprogram administrerer.

 

Les også

Siste fra Verden

Siste nytt