• Innvandrere i Minnesota i 1895. Slik var den amerikanske drømmen for mange. Trolig utvandret så mange som én million nordmenn til Nord-Amerika.

    FOTO: SCANPIX

Én million kan ha dratt til Amerika

Langt flere nordmenn enn hva Statistisk sentralbyrå har operert med, kan ha utvandret til Nord-Amerika mellom 1825 og 1975.

Utvandringen fra Norge til Nord-Amerika fortsetter å fascinere, og i forfatter Sverre Mørkhagens 600 siders tunge bok Farvel Norge gir alle som måtte ønske det en gjennomgang av årsaken til den store utvandringen, om oppbruddet fra hjemlandet. Om håp og lengsler, savn og slit. Det er visstnok første nye bok om norsk utvandringshistorie på over 30 år, og den tar for seg perioden 1825 til 1975.

Ifølge Sverre Mørkhagens kilder må tallet på nordmenn som dro over havet til Nord-Amerika justeres opp fra 800.000/850.000 til rundt én million mennesker. Med den bakgrunn hevder han at det i dag trolig er flere norske etterkommere i USA enn det er nordmenn i Norge.

Bare i de 35 årene mellom 1880 og 1915 dro så mange som en halv million nordmenn.

Til sammenligning trekker Mørkhagen frem at folketallet i Norge i 1890 passerte to millioner.

Han fastslår også at utvandringsstrømmen fra Norge var 3,5 ganger så sterk som den gjennomsnittlige for hele Europa. Skulle det ha reist like mange mennesker fra det øvrige Europa som fra Norge, ville 147 millioner mennesker ha søkt lykken i Nord-Amerika. Ikke de rundt 41 millioner som faktisk seilte vestover fra europeiske havner.

FOTO: Stenersen, Tor G.

Tall som lyver.

Noen ble borte på veien, og en god del mennesker ble borte i statistikken, mener Mørkhagen. Han trekker blant annet frem at kanskje så mange som 70.000 norske sjøfolk på norske skip rømte. «Et stort flertall av dem forsvant av gode grunner i amerikanske havner», skriver han.

Tallet på forsvunne sjøfolk er høyere enn det som tidligere er anslått. Her minner Mørkhagen også om mørketall på nordmenn som rømte fra amerikanske havner i depresjonsårene og under annen verdenskrig. Kanskje så mange som 5000, spør han.

Andre mørketall er de nordmenn som tidlig i utvandringen reiste fra havner i Europa og ikke ble registrert som utvandrere i det hele tatt. Tallene for hvor mange nordmenn som dro til Amerika etter annen verdenskrig har også feilkilder, ifølge Mørkhagen. Hvor mange av dem ble, og hvor mange kom hjem igjen til Norge?

Relativt få nordmenn dro hjem igjen til Norge for godt. Mørkhagen støtter seg på utvandringshistorikeren Ingrid Semmingsen, som anslo at det rundt 1920 bodde ca. 50.000 hjemvendte norskamerikanere i Norge. Det var et lavt tall sammenlignet med andre emigrantgrupper.

Derimot strømmet det store summer penger tilbake til «gammellandet» fra etablerte norskamerikanere. «I årene før og etter første verdenskrig, ser det ut til, kom den samlede summen av årlige Amerika-penger opp i tilsvarende et kvart norsk statsbudsjett», skriver han.

Lojaliteten var stor også på andre måter, ifølge Mørkhagen. Da det ble klart at en unionsoppløsning med Sverige ville komme, var det utvandrede nordmenn som tilbød seg å komme tilbake for å slåss på norsk side.

De siste utvandrere.

Året 1975 markerer en naturlig avslutning på en historisk flytteprosess som hadde pågått siden 1825, mener Mørkhagen. Han viser til at Norge med sin oljeindustri da var blant verdens rikeste land. Fra 1970 til 1975 ble det registrert 10.700 norske emigranter til USA og Canada, i de 15 årene fra 1960 til 1975 utvandret 30.701 nordmenn til Amerika.

Det var slutt på religiøse konflikter, plassmangel i hjemmet, fattigdom og gnisninger i bygdesamfunnet. Og drømmen om Amerika hadde bleknet.

Les også

Siste fra Verden