• Kabul Bank ble anklaget for korrupsjon i september 2010. Nå viser det seg at banken kan ha «mistet» 900 millioner dollar.

    FOTO: AFP/SHAH Marai

Hvor ble pengene av?

Fem milliarder kroner er forsvunnet fra Afghanistans største bank. Amerikanerne har lenge vært bekymret, ifølge ambassadedokumenter.

Svindel og inkompetanse har gjort at så mye som 900 millioner dollar – rundt 5,2 milliarder kroner – er forsvunnet fra Kabul Bank, Afghanistans desidert største bank, ifølge den amerikanske avisen The New York Times.

Ifølge den amerikanske avisen er det en utbredt oppfatning i Afghanistan at mye av pengene som er borte har endt opp i lommene på en liten gruppe afghanske elitefolk med gode politiske forbindelser.

Disse forbindelsene skal ha gjort at det gikk så lang tid – og at så mye penger forsvant – før varsellampene begynte å blinke.

Men nå blinker de. Både afghanske og amerikanske myndigheter etterforsker nå hva som har gått galt i storbanken, som blant annet sørger for utbetalingene til de fleste afghanske statsansatte.

Dersom Kabul Bank skulle kollapse, vil det gjøre svært stor skade på Afghanistans økonomi, noe som også kan gjøre hele regionen mindre stabil, ifølge amerikanske diplomater.

Les alle Aftenpostens Wikileaks-saker her.

Holder tilbake nødhjelpSkandalen kan føre til at nødhjelp til det krigsherjede landet blir utsatt frem til banken får orden i papirene. Det vil i så fall gå ut over svært mange fattige afghanere.

Det internasjonale pengefondet (IMF) har valgt å utsette et nødhjelpprogram etter at skandalen ble kjent. Flere andre land kan komme til å gjøre det samme fordi de ikke gir ut penger til banker som IMF ikke har tillit til.

Amerikanske diplomater har lenge sett på Kabul Bank med et skeptisk blikk. Bankens måte å drive forretninger på blir kritisert i flere ambassadedokumenter som er lekket til Wikileaks og som Aftenposten har fått tilgang til.

- Ambassaden i Kabul tror at dersom et velrennomert revisorselskap tok en titt på Kabul Bank, ville de funnet alvorlige mangler, ulovlige aktiviteter og en gjennomgående mangel på etterfølgelse av internasjonale normer, heter det i et notat fra ambassaden i Kabul i desember 2009.

Les dokumentene som omtales i denne saken i feltet til høyre.

Penger forsvant til DubaiBanken blir også nevnt i forbindelse med at store pengesummer har forsvunnet ut av landet de siste årene. Ifølge diplomatene i Kabul ble det i 2009 sendt flere hundre millioner dollar ut av landet, hovedsakelig til Dubai.

Bare i løpet av én dag i juli 2009 skal 75 millioner dollar – rundt 435 millioner kroner – ha blitt sendt til Dubai via den internasjonale flyplassen i Kabul. ifølge et ambassadenotat fra oktober 2009.

Til sammenligning gir Norge rundt 750 millioner kroner i nødhjelp til Afghanistan hvert år.

Flyselskapet som fraktet disse pengene skal i hovedsak ha vært Pamir Airlines, som eies av Kabul Bank.

PresidentbrorMahmoud Karzai.

FOTO: SHAH MARAI

Blant de største aksjonærene i banken er Mahmoud Karzai, broren til president Hamid Karzai. I ambassadenotatene beskrives han som «en av de mest korrupte personene i Afghanistan».

Banken skal, ifølge ambassadens kilder, ha gitt 80 millioner dollar i usikrede lån til Karzais presidentvalgkamp i 2009.

Ett av problemene Kabul Bank har hatt, ifølge amerikanerne, er at svært mye av bankens penger ble brukt på eiendomsspekulasjon i det overopphetede boligmarkedet i Dubai. Da boblen sprakk i Dubai, forsvant også bankens penger.

Hvem blir avslørt?Mahmoud Karzai sier i et intervju med The New York Times at bankens direktør, Masood Musa Ghazi, har fortalt ham at Kabul Bank har 800 millioner dollar i utestående lån, og at mye av disse pengene kan være tapt for alltid.

Flere av avisens kilder frykter at skandalen vil vokse. Flere ledende afghanske politikere kan nemlig nå komme til å bli avslørt som korrupte når bankens papirer blir gjennomgått av etterforskerne.

Som en vestlig diplomat forteller The New York Times:

- Hvis folk man tror har vært rene og som har blitt holdt opp som «gode» av vestlige land plutselig blir tatt med fingrene i kakefatet, vil de begynne å spørre seg selv: «Hvorfor er vi her?»

Les også:

Les også

Siste fra Wikileaks

Siste nytt