• Statsminister Jens Stoltenberg viste utsikten fra sitt kontor til fredsprisvinner Barack Obama på formiddagen før selve utdelingen.

    FOTO: SCANPIX

Obama briefet om Israel-boikott

Forslaget fra NTNU-professorene i Trondheim som ville ha akademisk boikott av Israel skapte amerikansk bekymring. Da Obama kom til Norge var han trolig briefet om «det private initativet».

Les også:

Klaget på for flott norsk feltsykehus i Tsjad

Utfordrer verdens maktapparat

USA ville stoppe norsk lastebåt på vei til Iran

NTNUs omstridte Israel-kritiske forelesningsserie om Midt-Østen i fjor høst og forslaget om akademisk og kulturell boikott av Israel i fjor høst, fikk amerikanerne til å trykke på alarmknappen.

Til tross for forsikringer fra norske myndigheter om at boikott slett ikke var norsk linje - og løfter om at universitetsstyret til slutt kom til å å stemme ned forslaget - valgte den amerikanske ambassaden i Oslo likevel å be det amerikanske utenriksdepartementet i Washington vurdere «utviklingen i Norge» nærmere.

Det viser dokumenter fra Wikilieaks som Aftenposten har tilgang til.

Alt om Wikileaks her


Kontaktet UDDokumentene viser at den amerikanske ambassden i Oslo fulgte kontroversene om NTNUs ulike Midt-Østen-saker ganske nøye høsten 2009.

En ambassade var om mulig enda tettere i sin oppfølging. Det var den israelske.

De to ambassedene i Oslo utvekslet gjennom møter informasjon og analyser av «situasjonen» i Trondheim.

På ett tidspunkt kontaktet da også den amerikanske ambassaden norsk UD for å få en forklaring på hvordan norske myndigheter ville forholde seg til at et statlig universitet kunne dra i gang en slik boikott.

Forsikret om utfallI følge en analyse som ble sendt til det amerikanske utenriksdepartementet, forsikret imidlertid norsk UD at et boikott-vedtak «ville være i strid med den norske lov» og «den norske regjeringens holdning til retten til akademisk frihet».

I følge den amerikanske ambassadøren gikk de norske tjenestemennene også langt i å forsikre at et boikottvedtak ved NTNU «ikke kom til å skje».

Til tross for dette sendte ambassadør Barry B. White sine bekymringsmeldinger over til Washington.

Briefet ObamaI tiden før president Barack Obama kom til Norge for å hente Nobels fredspris i fjor ble han nøye briefet på en rekke sentrale norske samfunnsforhold.

Men det var ikke ett eneste ord om arbeidet til NTNUs stjerneforskere i Trondheim han kunne lese om i flyet over til Europa. I stedet ble han faktisk briefet om NTNUs Israel-kontroverser som hadde funnet sted bare uker før hans besøk.

Til tross for hard norsk kritikk av Israels krigføring på Gaza vinteren før, mente ambassadør White det var et poeng at Obama visste at norske myndigheter tydelig - og «offentlig» - hadde «fordømt» «det private forsøket» ved universitetet i Trondheim på å få universitetsstyret til å vedta boikott av israelske akademikere.

Styrt fra USARektor Thorbjørn Digernes bekrefter at NTNU ble satt under et voldsomt press i ukene før boikott-vedtaket skulle behandles i styret. Mens amerikanerne jobbet diskret i regjeringskvartalet, tok israelske myndigheter direkte kontakt med Digernes og NTNU.

- Vi ble utsatt for en massiv internasjonal aksjon. Virkemidlene og språkbruken var overraskende, for å si det diplomatisk. Det overrasker meg også litt at amerikanske myndigheter fulgte saken så tett. Men den internasjonale aksjonen var jo initert og styrt fra USA, så det er er vel litt av forklaringen.

En av forelesningene i den omstridte forerdragsserien på seks ble holdt av den amerikanske professoren professoren Stephen Walt fra Harvard university.


- Det var litt artig å se hans teoretiske leksjon omsatt i fullskala prakis i ukene som fulgte. Walts foredrag handlet om den amerikanske israel-lobbyen og deres evne til å mobilisere og aksjonere verden rundt. Virkemidlene han beskrev fikk vi studert på nært hold her i Trondheim i tiden før boikott-vedtaket ble behandlet.

Sa neiStyreleder Marit Arnstad ved NTNU fikk svært mange henvendelser i bokott-saken, men aldri noen direkte fra amerikanske eller israleske myndigheter.
- Dokumentene tyder på at de brukte tjenestevei - og snakket med våre eiere i regjeringskvartalet. Det synes jeg er ryddig. Saken fikk en voldsom oppmerksomhet. Jeg var ganske trygg på at styret ville stemme ned forslaget. Men jeg var overrasket over styrken på kritikerne av forslaget. Mange tok til orde for at debatten burde stoppes og synspunktene kveles. Det likte jeg dårlig, sier Arnstad.

12. november i fjor stemte styret ved NTNU ned forslaget om akademisk boikott av Israel. Akkurat slik Arnstad følte seg trygg på. Og slik norske myndigheter hadde forsikret USA om det ville gå.

Les også

Siste fra Wikileaks