• - Det har ikke vært noe hyggelig å sitte og se på smørsituasjonen fra utsiden, sier Hanne Refsholt. Hun har første arbeidsdag på jobb etter å ha studert ledelse og strategi i utlandet i et år. FOTO: SIGNE DONS

- Jeg har ansvaret for smørmangelen

Tines toppsjef har hatt ett års permisjon og kommer i dag tilbake til et selskap som har mistet forbrukernes tillit.

salesposter