• Bildet viser palestinske demonstranter som protesterer mot fengselsforholdene utenfor Ofer fengsel i byen Ramallah på Vestbredden.

    FOTO: Mohamad Torokman

- Støtter okkupasjonen økonomisk

Norske selskaper og myndigheter bidrar til brudd på folkeretten, mener Norsk Folkehjelp og Fagforbundet.

Ved å investere i selskaper som bygger ulovlige bosetninger og levere teknologi til Israels militære kontroll av palestinerne, bidrar norske selskaper og myndigheter til brudd på folkeretten, mener Norsk Folkehjelp og Fagforbundet.

Rapporten «Farlige forbindelser» presenterer 12 internasjonale selskaper der oljefondet, norske banker og fondsforvaltere har investeringer som begår spesielt alvorlige normbrudd.

Rapporten kritiserer selskapene for å:

  • Levere bulldosere til den israelske hæren som brukes til å rasere palestinske hjem.
  • Levere spesialtilpassede systemer for biometrisk personkontroll for militære kontrollposter i de okkuperte områdene.
  • Være sentrale aktører i byggingen av bybanen i Jerusalem som integrerer de ulovlige bosetningene med resten av byen.
  • Leverer tjenester og sikkerhetssystemer til israelske fengsler som opereres i strid med folkeretten, og hvor det begås overgrep mot palestinske fanger.
  • Bygge og drive elektrisitetsforsyning til bosetningene på Vestbredden.

Norsk folkehjelp og Fagforbundet oppfordrer de norske selskapene til å trekke ut alle investeringene umiddelbart.

- Har dialog med selskapene

DNB og Storebrand er blant de norske selskapene som blir nevnt i rapporten. DNB har investert i åtte av de kritiserte selskapene og Storebrand i fire av selskapene.

Les også

Netanyahu vil legalisere israelske bosetninger

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier han vil legalisere tre israelske bosetninger som er ulovlig satt opp på Vestbredden.

Sjef for bærekraft i Storebrand Stina Billinger sier at de har som absolutt mål i selskapet at de ikke skal investere i selskaper som bryter menneskerettighetene.

- Vi har jobbet mye med problemstillinger knyttet til Vestbredden. Hva som kom frem i rapporten om de fire selskapene vi har investert i, var ikke nytt for oss. I alle disse tilfellene har vi hatt eller har pågående utredninger og er i dialog med selskapene, sier hun.

Storebrand har på nåværende tidspunkt utelukket fem selskap på grunn av brudd på menneskerettigheter knyttet til Israel og Palestina-konflikten.

- Pengene spiller en rolle

Billinger understreker at det imidlertid ikke er et mål for Storebrand å trekke seg ut av flest mulig selskaper.

Les også

Vita boikotter hudpleieserie

Vil ikke handle med varer fra okkuperte områder på Vestbredden.

- Vi tror at våre penger spiller en rolle og at vi kan påvirke foretak. Det er først når vi ikke føler at vi kan påvirke lenger at vi vil selge oss ut, men vi har stor respekt for at de frivillige organisasjonene tenker annerledes og helst ønsker å se resultater med en gang.

Kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø sier DNB erkjenner at problemstillingene Norsk Folkehjelp og Fagforbundet reiser som viktige og relevante.

- DNB har tatt kontakt med selskapene som nevnes i rapporten. Vi legger stor vekt på aktivt eierskap og selskapsdialog, samt å benytte vår påvirkningskraft for å drive selskaper i ønsket retning, sier Dalsbø. Selskaper som bryter med DNBs etiske retningslinjer og som ikke viser vilje til å rette opp forholdene kan bli ekskludert.

Vil forby import

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp Liv Tørres håper Oljefondets etikkråd vil følge opp rapporten med konkrete anbefalinger om uttrekk fra selskapene som beskrives i rapporten.

Les også

Bosettere får omstridte hus i Jerusalem

Israelsk politi kastet onsdag en palestinsk familie ut av sitt hjem i det okkuperte Øst-Jerusalem etter at jødiske bosettere endelig vant frem i det israelske rettsapparatet.

- I tillegg mener vi at norske myndigheter bør gå ut med en aktiv oppfordring til norske selskaper om ikke å importere varer fra de ulovlige bosetningene, samt at de er en aktiv pådriver for å endre det europeiske regelverket for å hindre slik import, sier hun.

Etikkrådet har tidligere oppfordret til eksklusjon av tre selskaper fordi de bidrar til Israels okkupasjon av Vestbredden og Gazastripen. Etikkrådet la til grunn at Israels bosetninger og muren strider mot folkeretten, og at selskaper som medvirker til dette kan holdes ansvarlig.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også:

Les også

Siste fra Økonomi

Rapporten

  • Rapporten «Farlige forbindelser» er laget av Norsk Folkehjelp og Fagforbundet til støtte for palestinerne i Midtøsten.
  • I rapporten defineres de okkuperte områdene som Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem og Gazastripen

Mest lest økonomi