• Norske ledere gjør en så dårlig jobb at det rammer arbeidsglede og motivasjon hos arbeidstagerne, viser en ny undersøkelse.

    FOTO: Fotolia/Scanpix

100.000 norske sjefer får strykkarakter

En av tre ansatte i norsk arbeidsliv er sterkt misfornøyd med sjefen. Det skorter mest på overordnet ledelse, evnen til å skape prestasjonskultur, klare mål og tydelige tilbakemeldinger.

Ingen er så gode til å involvere sine medarbeidere, vise dem tillit og gi dem støtte, som norske ledere. De er kort og godt i verdenstoppen på den «myke» siden av lederrollen.

Dette går frem av den årlige medarbeiderundersøkelsen European Employee Index, som også omfatter en del ikke-europeiske land.

Mange svakheter

Men så sprekker fasaden og svakhetene kommer til syne, viser undersøkelsen, som gjennomføres av det skandinaviske konsulentselskapet Ennova for 13. gang, her i landet i samarbeid med organisasjonen HR Norge.

Svakhetene viser seg når de samme lederne skal fremstå som besluttsomme og tydelige, gi de ansatte noe konkret å strekke seg etter og legge forholdene til rette, både for å følge opp forventninger og bidra til medarbeidernes faglige utvikling.

FOTO: European Employee Index 2012

 

På disse områdene gjør norske ledere en så dårlig jobb at det rammer arbeidsglede og motivasjon hos arbeidstagerne. I tillegg bidrar det sterkt til at våre sjefer, på flere nivåer, kommer stadig dårligere ut på sentrale spørsmål som troverdighet og evne til overordnet ledelse.

Går ut over arbeidsgleden

Og kanskje enda mer overraskende: Når alle sider ved lederens kvaliteter blir vurdert samlet, så må norske sjefer se seg slått av sine amerikanske kolleger.

Kvinner og menn har stort sett like vurderinger. Og tallene indikerer at rundt regnet 100 000 ledere her i landet mangler grunnleggende kunnskaper om, og forståelse for hva god ledelse er.

Liten forskjell på liten og stor

På evnen til å skape en prestasjonsbasert lederstil gjør ledere i store bedrifter det bedre enn kollegene i de mindre. Ellers er forskjellene påfallende små mellom de to gruppene.

Til gjengjeld utmerker ledere i bank og finans seg som tydeligere og bedre til å gi medarbeiderne mål og tilbakemelding enn gjennomsnittet, mens bransjene industri og transport havner sist i feltet.

- Høye krav

- Norske medarbeidere stiller svært høye krav til sine ledere. De er utålmodige og kjenner sin markedsverdi. Flere enn noen gang før oppgir også at de ønsker å bytte jobb, påpeker Henrik D. Sørensen, administrerende direktør i Ennova. Og han fortsetter:

-  Mye av dette er et resultat av et helt spesielt, stramt arbeidsmarked i Norge, som man ikke finner maken til i Europa. Det setter norske ledere på tøffe prøver, og frykten er stor for å miste sentrale folk.

- Men svaret er ikke å unngå å støte folk på mansjettene ved å være utydelig på hva man forventer og hvordan man bedømmer den jobben de ansatte gjør. En slik unnfallenhet fører heller til at medarbeiderne mister både tillit til sjefen og motivasjon for å gjøre en ekstra innsats, understreker Sørensen og tilføyer at dette er tendenser som har utviklet seg over tid.

For lite maskulint?

Daglig leder Even Bolstad i HR Norge understreker at det ikke er snakk om noe enten eller:

- Det er mye godt å si om norske lederes evne til å skape gode relasjoner og lytte til sine medarbeidere. Dette er egenskaper man ikke skal kaste ut med badevannet. Målet må heller være at de lærer seg å beherske både de mellommenneskelige og de mer konkurransepregede aspektene ved å være leder. Samtidig er det grunn til å spørre seg om ikke de feminine sidene ved lederrollen er blitt tillagt for stor vekt her i landet, på bekostning av det maskuline.

Les også

Sjefenes lønn øker mer enn de ansattes

Arbeidstagere nederst på lønnsstigen har hatt en god lønnsvekst de siste årene, men sjefene deres har økt lønningsposen mye mer.

- Vinner med verdibasert ledelse

- Er norske ledere redde for å sette krav til sine ansatte og gi klare tilbakemeldinger på det de presterer, Rema-gründer Odd Reitan?

- Alle ledere og medarbeidere er ganske forskjellige, så det er vanskelig å si. Vår ledelsesfilosofi handler om å få alle medarbeidere til å føle seg verdifulle, og gi dem ansvar og myndighet, slik at de kan ta egne beslutninger. Det betyr også å ha god dialog med de ansatte, involvere, gi klare tilbakemeldinger og stille krav, sier Reitan.

Hans selskap, Reitangruppen, ligger jevnlig i toppsjiktet i medarbeiderundersøkelsen «Great Place to Work.», som kartlegger de ansattes tilfredshet med egen arbeidsgiver. Selskapet mottok i fjor spesialprisen for «Inspirerende Lederskap» og er også alene om å representere Norge i kategorien for store selskaper i årets europeiske kåring av «Great Pace to Work» i juni.

- Ser du et problem med at ledere her i landet er blitt for myke og mer opptatt av gode relasjoner enn av gode prestasjoner?

- Jeg kan jo kun uttale meg om våre ledere, og jeg er så stolt av hva de får til. De jobber verdibasert og justerer sitt lederskap ut fra sine ulike medarbeidere, slik at folk føler seg verdifulle. I mitt hode innebærer dette den gode kombinasjonen av å ha sterke, gode relasjoner til medarbeiderne og samtidig være helt enige om hva vi skal levere sammen. Hos oss er det også lov å ha store drømmer og sette seg skyhøye mål. Vi feirer og hyller gode prestasjoner, med kåringer som «Årets Kjøpmann» og «Årets region». Og vi er opptatte av gode relasjoner.

- Hva kreves av en leder for å skape en bedriftskultur med motiverte medarbeidere som leverer gode resultater?

- Jeg tror, og har alltid trodd, at det er verdibasert ledelse. Jeg startet min første butikk i 1972, og nå har vi 3900 butikker i syv land. Det er fordi det er mennesker med sterke indre verdier og holdninger, samt høy kompetanse som jobber sammen for suksess. Og vi trenger ingen komité oppi tåkeheimen som skal ta beslutninger for alt og alle. Hos oss gjennomfører vi, og det fungerer for oss.

Les også:

Les også

Siste fra Økonomi

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

En av tre ansatte gir sjefen stryk

  • Hver tredje norske arbeidstager (34 prosent) gir sin nærmeste leder strykkarakter som leder.
  • En tilsvarende andel er godt fornøyd, mens resten er mellomfornøyd med sin nærmeste leder.
  • Amerikanske ledere får bedre score fra sine ansatte på tre av fire sentrale lederegenskaper enn hva norske ledere får.
  • Norske medarbeideres tillit til og vurdering av kvaliteten på sine toppledere har falt «faretruende sterkt» fra 2007 til 2012.
  • Tre av ti norske mellomledere mener også at deres egen leder har utilstrekkelig ledelses- kompetanse.
  • Datagrunnlag: Europeean Employee Index bygger på svar fra 30 000 respondenter i 25 land - og gjennomføres for 13. gang.

Mest lest økonomi