• Rundt 24.000 Fokus Bank-kunder må sjekke selvangivelsen ekstra grundig i år.

    FOTO: SCANPIX/HÅKON MOSVOLD LARSEN

24.000 bankkunder får feil i selvangivelsen

Fokus Bank har innrapportert feil opplysninger fra ti prosent av kundene til Skatteetaten. Nå må kundene selv korrigere feilen.

I dag har flere tusen bankkunder hos Fokus Bank fått tilsendt en e-post der det kommer frem at banken har innrapportert feil opplysninger om formue og gjeld til Skattetaten.

Det innebærer at det også vil være feil i selvangivelsene til kundene det gjelder.

24.000 rammet

- Det dreier seg om rundt ti prosent av kundene våre, eller omtrent 24.000. Disse vil ha en feil i én eller flere av postene i selvangivelsen som er basert på tall som Fokus Bank sender over til Skatteetaten, sier informasjonssjef Stian Arnesen i Fokus Bank til Aftenposten.no.

Årsaken til feilen er ifølge Arnesen en teknisk svikt under uthentingen av data.

- Feilen er rettet og vi går igjennom rutinene vår for at det ikke skal skje igjen. Men vi legger oss helt flate og beklager på det sterkeste merarbeidet dette medfører for våre kunder, sier Arnesen.

Må rettes

Selvangivelsene sendes ut i disse dager, og det innebærer at det er for sent for Fokus Bank å oversende korrigerte opplysninger til Skatteetaten. Utfallet blir ekstra papirarbeid for 24.000 kunder.

- Kundene må sette seg ned med årsoppgaven fra banken og legge inn de riktige tallene manuelt. Dette er noe man uansett bør sjekke rutinemessig, sier Arnesen.

Det er de følgende postene Fokus Bank har feilrapportert:

  • 3.11 Sum innskudd renter
  • 3.31 Sum gjeldsrenter
  • 4.11 Sum formue
  • 4.81 Sum gjeld

BSU-tall er ikke berørt av den tekniske svikten.

Første gang

Arnesen understreker igjen at de «fryktelig lei seg» for at feilen kunne skje.

- Likevel er det avgjørende at kundene selv går inn og korrigerer data for at dette skal bli riktig, understreker han.

- Har dette skjedd før?

- Nei, ikke så vidt jeg vet, sier Arnesen.

Skattedirektoratet minner om at de feilrapportere opplysningene ikke gir noen fritak for å levere selvangivelse.

- Vi oppfordrer oppgavegiver til å informere sine kunder om eventuelle feil, og at de ikke kan benytte seg av leveringsfritak. Det er i tillegg viktig å gi informasjon om at det må sjekkes og eventuelt korrigere forhåndsutfylte opplysninger i selvangivelsen, skriver kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum i Skattedirektoratet i en e-post.

Fristen for å levere en forhåpentligvis feilfri selvangivelse er 30. april for vanlige lønnsmottakere og pensjonister. For næringsdrivende som leverer elektronisk er fristen 31. mai.

Les også:

Les også

Siste fra Økonomi

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Skatteoppgjøret

Sjekker du opplysningene på selvangivelsen?

Fakta om selvangivelsen

Utsendelsen av årets selvangivelser per post starter tirsdag 20. mars. Samme dag åpner leveringstjenesten for selvangivelsen på skatteetaten.no.

Det sendes ut over 4,4 millioner selvangivelser. Det er 3,6 millioner selvangivelser til lønnstagere og pensjonister og nærmere 350.000 til næringsdrivende. 

Om lag 413.000 skattytere velger å få selvangivelsen og/eller skatteoppgjøret bare elektronisk.

For lønnstagere og pensjonister er fristen for å levere selvangivelsen 30. april. Hvis man etter en grundig sjekk verken har noe å forandre eller tilføye, trenger man ikke levere selvangivelsen.

Næringsdrivende må alltid levere selvangivelse. De som leverer på papir har frist 30. april, mens de som leverer elektronisk har frist til 31. mai. Åtte av ti næringsdrivende leverer elektronisk.

Dette er nytt i år:

  • Beløp for tap og gevinst ved aksjesalg er nå forhåndsutfylt i selvangivelsen
  • Fremførbart underskudd fra tidligere år, er nå forhåndsutfylt i selvangivelsen
  • Nye regler for skattlegging av pensjonister

Mottakere av alderspensjon etter folketrygdloven eller avtalefestet pensjon (AFP) kan nå få skattefradrag for pensjonsinntekt dersom de ikke har for høy samlet pensjonsinntekt. Gifte mottakere av uførepensjon får nå eventuell skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt beregnet individuelt.

Første skatteoppgjør kommer 25. juni. Fra siste uken i juli blir det løpende oppgjør frem til onsdag 17.oktober, også for en del næringsdrivende og deres ektefeller. Det betyr at flere slipper å vente til oktober med å få oppgjøret.

Kilde: Skatteetaten.no

Mest lest økonomi