• Se en digital krasjtest

  Slik kan en digital krasjtest se ut.

  VIDEO: AftenpostenTV

Datakræsj lønner seg

Før brukte bilprodusenter som Renault og Audi millioner av kroner for å teste sikkerheten til en bil. Nå har de funnet en kostnadseffektiv løsning i Trondheim.

Tenk deg hvor mye det koster å krasje en bil for å finne ut hva som skjer. Mange millioner av kroner kan kuttes i utgiftsposten til bilindustrien ved å simulere krasjen i stedet. På forskningssenteret SIMLab, tilknyttet NTNU og SINTEF i Trondheim, jobber 40 forskere og studenter med å utvikle nettopp et slikt dataprogram.

Dataprogrammet går ut på å simulere hva som skjer med et produkt når ulykken er ute. Hvordan vil materialet en bil er laget av reagere på en sidekollisjon for eksempel? Og hvordan kan bilen produseres for å bli enda sikrere for sjåfør og passasjerer?

Tidligere måtte bilprodusentene bygge opp en prototype av en bil og kjøre fysiske tester. SIMLabs numeriske datamodeller gjør at bilprodusentene kan få like gode svar på spørsmålene ovenfor ved å utføre en test via datamaskinen. Flere av verdens mest prestisjefylte bilmerker har investert i forskningen, som nå begynner å gi konkrete resultater.

Magnus Langseth, direktør ved SIMLab, sier at bilindustrien er under hardt press, og at produsentene vil spare både utviklingstid og penger på å utføre tester digitalt.

- Konkurransen i bilindustrien er hard, det er press på pris, og høye krav til kvalitet. Med teknologien vi har bygget opp, basert på numeriske datamodeller, kan de spare mye, sier Langseth.

Spleiselag

Bilindustrien har allerede brukt denne type teknologi i arbeidet med å designe og teste biler, men først nå begynner teknologien å bli så bra at prototypstadiet kan erstattes med datasimuleringer.

- Det skyldes blant annet at vi i dag begynner å få datamaskinmodeller som stemmer med den fysiske virkeligheten, og at datakapasiteten er god nok til å kjøre de avanserte beregningene raskt nok, forklarer Langseth.

Les også

De tjener inn millioner på militære mikrohelikoptre

Norsk teknologi på slagmarken i Afghanistan.

SIMLabs utvikling av teknologien startet for fullt i 2007 da Norges Forskningsråd finansierte etableringen av senteret som skulle drive forskningsdrevet innovasjon. Forskningen finansieres som et spleiselag mellom forskningsrådet, NTNU, SINTEF og en rekke investorer i bilindustrien.

- Først investerte Renault og Audi. Så kom BMW og Toyota på banen. I fjor banket også Honda og GM på døren. De oppdaget oss i forbindelse med en undersøkelse om hvem som hadde publisert artikler innen deres interessefelt, og de komfrem til at vi var et av de to beste på feltet, sier Langseth.

Dyr prototype

Arjan Strating, forsknings- og utviklingsingeniør i Audi, sier at SIMLab skiller seg ut fra mange andre forskningssentre, fordi de har klart å sette forskningen ut i livet.

- Vi har kontakt med flere forskningssentre, men mye av forskningen ender bare i teori. Det spesielle med SIMLab er at de har klart å gjøre teoretisk forskning til et svært nyttig og praktisk verktøy for industrien. Det bringer produksjonen et viktig skritt videre. Jo bedre teknologiske verktøy vi har, jo rimeligere og bedre biler får vi, sier Strating.

Han estimerer at det koster rundt en million euro å bygge en prototype som skal testes.

- Nå går dette prosjektet med SIMLab mot slutten, og vi er inne i en testefase. Først senere kan vi svare på om vi vinner økonomisk på investeringen vi har gjort i forskningen, men jeg kan si at det ser veldig lovende ut, sier Strating.

5 millioner bildeler

Benteler Automotive, i Raufoss industripark, produserer bildeler, hovedsakelig støtfangere for flere bilmerker i verden. De er en av de største aktørene i Europa som produserer støtfangere, og har samarbeidet med SIMLab fra starten av.

- Det produseres 11 millioner biler i Europa hvert år, og vi leverer 5 millioner bildeler til disse bilprodusentene i året. Det hadde vi aldri klart uten teknologien fra SIMLab, sier Svein Strandlie, daglig leder i Benteler Automotive.

I stedet for å måtte bygge mange prototyper, gjøres testingen av bildelene nå på dataskjermen.

- Vi foretar til slutt én verifisering på en prototype etter å ha gjennomført en rekke simuleringer på datamaskin. Dermed sparer vi mange penger. I tillegg klarer vi å lage mye mer avanserte produkter enn tidligere, takket være denne teknologien, forteller Sandlie.

Olje og sikkerhet

Dataprogrammet utviklet ved SIMLab kan ikke bare brukes i bilindustrien. Også oljeindustrien og sikkerhetsindustrien kan ha et stort utbytte av teknologien, ifølge Langset. I tillegg til internasjonale samarbeidspartnere, har selskaper som Benteler Automotive, Hydro, Statoil, Statens vegvesen og Forsvarsbygg også investert i SIMLabs forskning.

- Kostnadene ved en ødelagt rørledning på havbunnen kan bli astronomiske. Det samme gjelder følgene av en terrorhandling. Vi kan simulere konsekvensen når et anker drar med seg en oljeledning, eller når vinduer blir rammet av en trykkbølge fra en eksplosjon. SIMLabs visjon er å utvikle så gode modeller at eksperimenter blir overflødige, sier Langseth.

I 2014 er forskningssenterets periode over, men Langseth håper de kan fortsette å utvikle teknologien videre.

- Vi skal inn i en ny søknadsprosess hos Norges Forskningsråd, og håper å kunne etablere et nytt senter. Tanken er å videreutvikle den numeriske datasimuleringen, slik at den kan brukes i oljeindustrien og innen sikkerhet, med tanke på sikring mot terror for eksempel, sier Langseth.

Les også:

Les også

Siste fra Økonomi

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Datasimulering

 • Forskerne ved SIMLab bruker elementmetoden (Finite Element Method), som er en av de viktigste numeriske teknikker for å løse komplekse matematiske ligninger.
 • Konstruksjonen som skal testes deles inn i mange små elementer. Elementene gis egenskaper for å representere geometrien og materialet til konstruksjonen.
 • Ved å påføre krefter på konstruksjonen beregnes tøyninger og spenninger i hvert element, og man kan for eksempel finne ut hvor de mest sårbare områdene i konstruksjonen er.
 • For en bil i en krasjsituasjon kan dette være helt avgjørende med tanke på passasjerenes sikkerhet.

SIMLab

 • SIMlab er et forskningssenter for innovasjon tilknyttet NTNU og SINTEFi Trondheim, som har utviklet en metode for numerisk datasimulering.
 • Senteret finansieres i samarbeid mellom Norges Forskningsråd, NTNU, SINTEF og en rekke investorer i industrien.
 • Fra etableringen i 2007 og ut 2014 vil finansieringen ligge på til sammen 230 millioner kroner.

Flere bilder

Bildet til venstre viser en prototype som testes i et fysisk bilkrasj. Til høyre kan man se samme test utført ved hjelp av numerisk datasimulering.

Magnus Langseth, direktør ved SIMLab, forteller at moderne datamaskinmodeller stemmer godt med den fysiske virkeligheten.

Mest lest økonomi