• Gambia er et av 40 land som Det internasjonale pengefondet har klassifisert som fattig og med tung gjeldsbyrde. Gambia og de andre landene har fått slettet gjeld for drøyt 800 milliarder kroner de siste 15 årene. FOTO: STEIN J BJØRGE

Hellas og u-land er i samme båt

salesposter