• Skattebetalerforeningen mener mange kunne spart penger på å gjøre endringer på selvangivelsen. FOTO: DAN P. NEEGAARD

I år er det spesielt mye å spare på skatten

Det er nemlig en del individuelle forhold som myndighetene ikke har oversikt over, og som dermed ikke er med i den ferdigutfylte selvangivelsen.

salesposter