• FOTO: Stian Lysberg Solum

Investorer lurte aksjerobot, ble frikjent av Høyesterett

Høyesterett har forkastet anken i den såkalte «robothandelsaken», med tre mot to stemmer.

Saken oppdateres

Saken startet i sin tid med en anmeldelse fra Kredittilsynet etter rapportering om avvik fra Oslo børs. Deretter har saken vært etterforsket ved Finans- og miljøseksjonen i Oslo politidistrikt.

Da saken var oppe i Oslo tingrett fikk den 28 år gamle studenten fire måneders betinget fengsel, og ble idømt inndragning av 165.000 kroner. Hans medtiltalte, den 41 år gamle børshandleren, fikk tre måneders betinget fengsel og inndragning av 105.000 kroner. De to ble tiltalt for henholdsvis 42 og 30 handler med aksjer hvor påtalemyndigheten mener aksjeroboten er manipulert. De to investorene kjente ikke hverandre og handlet helt uavhengig av hverandre, men på samme måte.

Da saken var oppe til behandling i lagmannsretten ble begge frikjent, og kravet om inndragning bortfalt. Men saken ble anket inn for Høyesterett.

Tungnem robot

Aksjeroboten Timber Hill er blitt beskyldt for å være både dum og tungnem. Kjøp av aksjene har skjedd i løpet av kort tidsrom, og ved å reversere handlene skal de ha sikret seg fortjeneste slik at roboten betalte dem mer for aksjer de nettopp hadde kjøpt.

Lagmannsretten konkluderte med at kursendringene har kommet som et resultat av svakheter i programmeringen hos datamaskinene til Timber Hill. Derfor mente de at de to ikke kan straffes så lenge de har gitt korrekt informasjon. Retten mener kurssvingningene har oppstått som følge av feil hos aksjeroboten. Dette er for øvrig feil som er rettet i ettertid, ifølge retten.

Knapt flertall og under tvil

Lagmannsretten frikjente de to, og Oslo politidistrikt valgte å anke til Høyesterett. Men den anken førte altså ikke frem.

To av dommerne i Høyesterett ønsket å opprettholde dommen fra tingretten, mens flertallet på tre dommere ønsket frikjennelse.

Flertallet legger blant annet vekt på at handlene ble gjort i åpenhet, og hatt lite skadepotensiale. De tre dommerne kom «under tvil» frem til frikjennelsen.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også:

Les også

Siste fra Økonomi

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Aksjeroboter

  • Såkalte aksjeroboter er i ferd med å utkonkurrere de klassiske aksjemeglerne på børsene verden over, etter at avanserte, superkjappe dataprogrammer har tatt over store deler av aksjehandelen.
  • Ved å utføre tusen fiktive ordrer i sekundet tester robotene markedene. Deretter bruker man informasjonen til å handle like raskt, og er inn og ut som eiere i selskapene i løpet av kort tid.
  • Kritikerne mener dette er aksjehandel som ikke bidrar med risikokapital, men snylter på børshandelssystemet.
  • Robotene er sluppet til fordi man ønsker økt konkurranse, og aksjehandelen har økt voldsomt etter at de ble innført. Datamaskinen bruker avanserte matematiske beregninger for å regne seg fram til lønnsomhet ved handelen.
  • De to nordmennene er tiltalt for å utnytte svakheter ved en slik robot.

Mest lest økonomi