• Sigrun Vågeng har vært administrerende direktør i KS siden 2009. Nå går hun på dagen etter uenighet med styret. .

KS-sjefen går på dagen

Toppsjefen i kommunesektorens organisasjon KS, Sigrun Vågeng, går på dagen. Det er uenighet med folkevalgte kommunepolitikere i styret som er årsaken til den plutselige avgangen mandag ettermiddag.

De ansatte i KS er innkalt til et allmøte klokken 08.30 tirsdag morgen i KS-hovedkvarteret i Oslo for å få en nærmere redegjørelse fra styret i KS. Det bekrefter styreleder Gunn Marit Helgesen til Aftenposten. Helgesen er Høyre-politiker og har sittet sentralt i fylkespolitikken i Telemark.

- Styret i kommunesektorens organisasjon KS og adm. direktør Sigrun Vågeng slutter i KS fra dags dato, 14. oktober 2013. Beslutningen har sin bakgrunn i uenighet om gjennomføringen av ledelsesprinsippene i KS, heter det i en pressemelding som KS sendte ut mandag ettermiddag.

Vågeng har deltatt i samfunnsdebatten på flere områder, ikke minst om kommunenes økonomi, forventningspresset på lokal forvaltning og blant annet lærernes situasjon. Hun var ikke tilgjengelig for kommentarer mandag kveld.

«Brått på»

- Dette kommer brått på, sier en kilde blant de ansatte til Aftenposten. I administrasjonen sier en kilde at Vågengs overraskende fratreden kan være et tegn på uenighet mellom Vågeng (62) som en frittalende toppsjef og det nye styret i organisasjonen.

De ansatte i KS fikk en e-post mandag ettermiddag om den plutselige avgangen på toppen av KS-administrasjonen. Det var samtidig som både medier og folkevalgte på lokalt og nasjonalt nivå hadde sin oppmerksomhet rettet mot regjeringen Stoltenbergs siste forslag til statsbudsjett. Kilder i KS sier til Aftenposten at de lurer på om tidspunktet ble valgt for å få mindre oppmerksomhet mot en konflikt på toppen i en av landets viktigste interesseorganisasjoner.

Les også

NHO-leder Kristin Skogen Lund (t.h.) og KS-leder Sigrun Vågeng er enige i synet på hvordan norske lærerutdanninger kan bli bedre.

Vil ha nasjonal lærereksamen

NHO mener det er for store sprik i kvaliteten på lærerutdanningene.

Styret i KS fikk en ny ledelse i fjor etter at den mangeårige styrelederen Halvdan Skard gikk av. Han hadde sittet som styreleder i KS i 20 år.

- Kommet til enighet

Styreleder Helgesen sier til Aftenposten at hun egentlig ikke har mer å tilføye enn det som fremkommer i pressemeldingen.

- Vi er kommet frem til enighet om at dette er den beste løsningen, sier Helgesen.

- Er dette uttrykk for ulike syn på hva slags rolle administrasjonen i KS skal spille i forhold til den politiske, valgte ledelsen i styret?

- Jeg vil ikke gå inn på dette. Sigrun Vågeng har gjort en solid jobb siden hun kom til KS.

- Får dette virkninger for KS fremover?

- Nei, KS' utgangspunkt er det samme, vi er en interesse- og medlemsorganisasjon for norske kommuner med en enhetlig oppfatning om hva KS skal mene.

- Tilfeldig timing

- Vi har hørt reaksjoner på at denne saken blir kjent samme dag som alle fokuserer på andre ting, som ny regjering og statsbudsjettet?

- Det er litt tilfeldig. Åresaken til at det kommer nå, er at partene nå er blitt enige om at dette er det beste for oss.

- Er det dumt at uenighet på toppen av KS kommer akkurat når Norge opplever et maktskifte og kommunene kommer mer i fokus som en følge av ny regjering og storting?

- Det vil alltid være ulike hensyn når nye mennesker kommer eller går. Det skal ikke ha noe å si, for egentlig har intet forandret seg for KS. Det er fortsatt styret som fatter vedtak om politiske prioriteringer og veivalg.

- Du sitter som leder for et nytt styre i KS?

- Det er riktig. KS hadde den samme styrelederen i 20 år. Det er naturlig at et nytt styre stiller med nye forventninger og ideer. Du kan si at det da ikke er unaturlig at man også får et skifte i de meget krevende jobbene som skal følge opp vedtakene i KS, sier Helgesen.

Ansatt i 2009

Det var Skard som i 2009 ansatte Sigrun Vågeng som administrerende direktør og leder for den betydelige staben i kommunenes interesseorganisasjon. Hun kom til KS etter at hun i en årrekke hadde jobbet som en av de sentrale lederne i NHO. Forhandlingsdirektør Vågeng ble i sin tid regnet som en av de mulige kandidatene til å bli toppsjef i NHO, men sluttet samme år som John G. Bernander ble hentet inn som Finn Bergesens etterfølger i 2008.

I sine fire år i KS har Vågeng vært en frontfigur for kommunesektoren under blant annet tariffoppgjør og ulike debatter om kommunenes plass i norsk økonomi.

Les mer her

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Økonomi

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

KS

KS er kommunesektorens organisasjon.

Organisasjonen omfatter alle kommunenr, fylkeskommuner og et stort antall kommunale foretak.

Frem til 2004 het organisasjonen Kommunenes Sentralforbund.

KS' øverste organ er Landstinget, som holdes hvert fjerde år. Delegatene til Landstinget er politisk valgt. Tinget velger et landsstyre og et hovedstyre på 15 medlemmer.

Mest lest økonomi