• Kenyanerne tror de er mest korrupte, sveitserne tror de er minst korrupte. Nordmenn havner nærmest sveitserne.

    FOTO: Foto: MICROSTOCK/NTB SCANPIX

Korrupt? Ja, men ikke jeg!

Norske ansatte tror korrupsjon er utbredt, men bare på andre steder enn hos seg selv.

17 prosent av norske ansatte tror korrupsjon er utbredt i norsk næringsliv. Bare 2 prosent tror at det skjer i egen bransje eller bedrift.

- Det er i seg selv bekymringsfullt at mange av respondentene benekter at det kan være en korrupsjonsrisiko i egen virksomhet, sier Elisabeth Roscher, partner og leder for Ernst & Youngs norske granskningsenhet.

Ernst & Young har spurt ansatte i 36 land om korrupsjon, bestikkelser og annen finansiell manipulasjon. 57 prosent mener at korrupsjon er utbredt i eget hjemland, men bare 26 prosent tror det er utbredt i den bransjen de jobber i.

I Norge er tallene langt lavere, men også her er det stor forskjell på hvor mange som mener korrupsjon er et problem i næringslivet generelt og i egen bransje spesielt. Spriket er på 15 prosentpoeng, 17 prosent vs. 2 prosent.

- Holdingen synes å være «Det skjer hos alle andre, men ikke hos oss», sier Roscher.

Elisabeth Roscher er partner og leder for Ernst & Youngs norske granskningsenhet.

Elisabeth Roscher er partner og leder for Ernst & Youngs norske granskningsenhet.
Hun mener det er en viktig forutsetning for effektivt å kunne håndtere korrupsjonsrisiko at virksomhetene tar inn over seg at det også er en risiko i egen virksomhet eller bransje.

Det er ikke i Norge dette misforholdet er størst. Det er i Kenya, der 94 prosent mener korrupsjon er utbredt i landet, mens bare 34 prosent sier det skjer i egen bransje. I Sveits er spriket minst, med 10 prosent vs. 7 prosent.

Ikke relevant for meg

Majoriteten av de spurte i Norge svarer at de er kjent med at deres virksomhet har regler og retningslinjer for sitt antikorrupsjonsarbeid, men bare litt over en tredjedel mener disse er relevant for dem selv og deres kolleger.

- Det kan tyde på at norske virksomheter ikke helt har truffet med å spesialtilpasse virksomhetens antikorrupsjonsprogram til den konkrete risiko den enkelte virksomhet står overfor, sier Rosch­er.

- Hva bør bedriftene gjøre?

- De må skreddersy sitt eget antikorrupsjonsprogram. De bør jevnlig, gjerne årlig, foreta risikovurderinger, blant annet basert på geografisk og bransjespesifikk risiko, og risiko nyttet til ulike transaksjonstyper og bruk av mellommenn og samarbeidspartnere. Det gjelder å sette inn støtet der risikoen er størst, sier hun.

- Overraskende uetisk

Undersøkelsen viser også at uetiske handlinger anses som akseptable av overraskende mange i Norge, det mener Ernst & Young. Over 30 prosent mener personlige gaver, annen kundepleie og kontantbetalinger kan rettferdiggjøres hvis det hjelper virksomheten gjennom økonomiske nedgangstider.

Andre funn i undersøkelsen:

  • 10 prosent mener at selskaper i Norge ofte pynter på regnskapene og rapporterer bedre tall enn reelt. Gjennomsnittet for landene er på 38 prosent. Øverst ligger Nigeria med 68 prosent.
  • 74 prosent mener det blir økt press og økte krav om å levere bedre økonomiske resultater de neste 12 mnd. Gjennomsnittet ligger på 60 prosent. Tyrkia ligger nederst med 32 prosent, Irland øverst med 80 prosent.
Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Økonomi

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Undersøkelsen

EMEIA Fraud Survey 2013 - Navigating today’s complex business risks.

Ernst & Young har spurt over 3000 ansatte i 36 land i Europa, Midtøsten, India og Afrika om deres syn på korrupsjon og bestikkelser.

Fra Øst-Europa er blant andre Kroatia, Tsjekkia, Ungarn, Russland og Polen med. Fra resten av Europa er blant andre Østerrike, Finland, Tyskland, Irland, Italia, Sverige, Spania, Frankrike, Storbritannia og Norge med. Fra Midtøsten, India og Afrika blant andre Egypt, India, Saudi-Arabia og Sør-Afrika.

Mest lest økonomi