• - Norge har ett "grønt" image på grunn av vannkraften, men innlandsutslippene blir mer enn tidoblet dersom utslipp fra forbruk av eksportert olje og gass blir tatt med i regnestykket, sier Glen Peters, forsker ved CICERO Senter for klimaforskning.

    FOTO: AFTENPOSTEN

Norge leverer mest til forurensning

Vannkraft fra norske fossefall forsyner oss med ren elektrisk strøm. Men oljen vi sender ut av landet, er langt fra ren.

I en ny type klimaregnskap ligger vi helt i toppen for utvinning av forurensende energikilder, målt pr. innbygger. Forskere ved Carnegie Institute of Washington og CICERO i Oslo har for første gang fulgt ferden til olje, kull og gass: Fra utvinning, via forbrenning, og helt til forbruk. Tallene viser at Norge er kilden til mest utslipp av CO2 pr. person, foran land som Australia og Canada.

Dette betyr at en tannkrem brukt i Brasil, men produsert i Tyskland kan spores tilbake til en tønne i Norge, siden biprodukter fra olje brukes i tannkremproduksjon. Slik blir ikke vannkraft nok til å vaske ut vårt globale karbonavtrykk. I 2004 utvant vi brennstoff tilsvarende 687 millioner tonn CO2. 92 prosent av dette ble eksportert ifølge studien.

- Norge har et «grønt» image på grunn av vannkraften, men innlandsutslippene blir mer enn tidoblet dersom utslipp fra forbruk av eksportert olje og gass blir tatt med i regnestykket, sier Glen Peters, forsker ved CICERO Senter for klimaforskning.

Nasjonen som tidligere har slått oss i slike kåringer, Kuwait, har forskerne gruppert sammen med 13 andre land i Midtøsten og ville trolig rangert høyere på egen hånd.

Fra enkeltland til kilden

Peters påpeker at forurensingsdebatten er i stor grad basert på utslipp fra enkeltland. Det konvensjonelle er å beregne utslipp i landet hvor råmaterialet forbrennes. Formålet med det nye klimaregnskapet er å skape en bedre forståelse av hvordan CO2 flyter, spesielt fra utvinning til raffinering. Og noen myter blir avlivet i prosessen.

- En ser ofte på Midtøsten som svært viktig for energisikkerheten. Men for EU er Russland, Norge og Nord-Afrika viktigere, sier Peters.

- EU importerer mer fossilt brennstoff enn USA, nesten 1 milliard tonn kommer fra Russland og ca. en halv milliard tonn fra Norge, legger han til.

Les også

Statoils oljesandprosjekt Leismer foregår i Canada, det er stort behov for ny olje fra land utenfor Midtøsten og Nord-Afrika.

Priser Statoils oljesand

IEA: -Vi trenger hver dråpe.

 

Kompleks skattlegging

Studien viser at ved å regulere Kina, USA, Midtøsten, Russland, Canada, Australia, India og Norge, vil man dekke 67 prosent av det globale klimautslippet.

- Vi sier i forskningen at det er færre parter involvert ved å regulere ved drillhodet eller gruven. Dette kan gjøre forhandlinger enklere. Det er også nå 7 milliarder forbrukere i verden, og å skattlegge alle kan gi et veldig komplekst system. Det viktigste aspektet ved forskningen er at alle parter kan lese og reflektere over informasjonen vi kommer med. Vi trenger å styrke måten man måler og fordeler utslipp. Det er vårt bidrag, forteller Peters.

Energisikkerhet

I oktober samlet Det internasjonale energibyrået (IEA) 37 ministere til et seminar i Paris.

- Vi er klar over at energisikkerhet går ut over nødreserver av oljetønner og må omfatte geografi, tidsaspektet og kildene til energi, sa direktør Martin Ferguson på den avsluttende pressekonferansen. Glen Peters tar han på ordet.

- Ta for eksempel Japan. Bildet som danner seg viser hvor utsatt de er. Japan videreutvikler produkter på egen øy, men de importerer nesten alt av brennstoffene. Fra Midtøsten kommer olje og fra Australia kommer kull, sier han.

Tre dager til Durban

Mandag er det klart for et nytt klimatoppmøte, denne gang i kystbyen Durban øst i Sør-Afrika. I år er alle under mer press enn vanlig siden Kyoto-avtalen utgår i 2012. Press til tross, forhandlingsledere fra EU og USA har gitt klart uttrykk for at det ikke blir noen bindende avtale.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også:

Les også

Siste fra Økonomi

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Kjeden av CO2

  • Forskere har analysert handelen av kull, råolje, naturgass og prosessert brennstoff i 57 industrisektorer og 112 land i 2004.
  • Analysen har tre koblinger: utvinning til produksjon, produksjon til konsum og utvinning til konsum.
  • Norge er kilden til mest forurensing pr. person, 148,3 tonn CO2 i året.
  • 20 land utvinner 67 prosent av globale klimagassutslipp.
  • Kilde: CICERO og Carnegie Institute of Washington

 

Mest lest økonomi