• Disse fire juristene har svært forskjellig inntekt. Fra venstre: Geir Lippestad, Cato Schiøtz, Ellen Holager Andenæs og Pål-Fredrik Hjort Kraby FOTO: BERIT ROALD/LEFTERIS PITARAKIS

Schiøtz tjente ti ganger mer enn Lippestad

Det er store forskjeller i inntektene til norske forsvarsadvokater og jurister. Cato Schiøtz troner øverst, mens mannen som har påtatt seg oppgaven med å forsvare Anders Behring Breivik kommer langt ned på listen.

De mest profilerte forsvarsadvokatene tjener gjør det godt økonomisk, viser de ferske skattetallene. Cato Schiøtz leder an med over 9,8 millioner kroner i inntekt i i fjor - og en formue på 7,8 millioner kroner.

Ellen Holager Andenæs ble kjent som Norges første kvinnelige statsadvokat og som leder for politiets overvåkningstjeneste, men siden 1997 har hun arbeidet som forsvarsadvokat. Det sikret henne en inntekt på 3,3 millioner kroner i fjor.

På tredjeplass finner vi Brynjar Meling, advokaten som de siste årene har blitt spesielt profilert som Mullar Krekars forsvarer. Han tjente 2,9 millioner kroner i fjor. Også Harald Stabell har en solid privatøkonomi, med en inntekt på 2,6 millioner kroner og en formue på 5,5 millioner kroner.

Politiet på bunnFør 22. juli i år var Geir Lippestad et relativt ukjent navn for de fleste. Forsvareren som har fått den tunge oppgaven med å representere terrorsiktede Anders Behring Breivik hadde i fjor en inntekt som lå et godt stykke under de frem til da mer profilerte forsvarsadvokatene. Men med en inntekt på 954.000 kroner tjente han allikevel langt bedre enn gjennomsnittsnordmannen.

Nederst på listen finner vi Christian Hatlo og Pål-Fredrik Hjort Kraby, begge politiadvokater i Oslo politidistrikt.

De to har blitt kjent som sentrale i etterforskningen av 22.juli-angrepene. Hjort Kraby er oppført med enn inntekt på 411.000 kroner i fjor, mens kollegaen Hatlo tjente 566.000 kroner.

Navn

Inntekt

Formue

Skatt

Beskrivelse

Schiøtz, Cato (1948)

9 896 174

7 807 473

2 984 239

Advokat

Andenæs, Ellen Aimee Holager (1947)

3 345 921

1 897 297

989 174

Advokat

Meling, Brynjar Nielsen (1967)

2 936 236

0

953 230

Advokat

Stabell, Harald (1947)

2 683 547

5 517 723

1 396 808

Advokat

Schei, Tore (1946)

1 575 525

5 305 831

737 350

Høyesteretts
-justitiarius

Sulland, Frode (1956)

1 498 076

1 502 095

575 056

Advokat

Staff, Trygve (1964)

1 286 518

975 136

522 887

Advokat

Holden, Arild (1963)

1 224 865

0

450 655

Advokat

Staff, Tor Arne Erling (1933)

1 176 212

2 488 639

446 310

Advokat

Busch, Tor-Aksel (1950)

1 038 250

1 548 016

475 011

Riksadvokat

Iversen, Vidar Lind (1967)

999 117

0

464 363

Advokat

Lippestad, Geir (1964)

945 916

0

415 523

Advokat

Ysen, Heidi (1961)

925 202

0

422 928

Advokat

Sæter, Liv Helen (1953)

891 785

132 658

377 885

Leder av gjenopp
-tagelseskomm.

Qvigstad, Lasse Fredrik (1946)

882 950

1 442 900

368 997

Førstestatsadvokat

Petterson, Knut (1948)

731 608

0

309 493

Tingrettsdommer

Bæra, Heid Vibeke Hein (1964)

724 106

574 466

289 760

Advokat

Glent, Jan Fredrik (1966)

707 506

0

288 944

Statsadvokat

Kampen, Håvard (1976)

671 746

0

270 208

Statsadvokat

Høiness, Mona (1958)

589 236

0

183 239

Advokat

Hatlo, Trond Christian (1971)

566 213

0

234 465

Politiadvokat

Kraby, Pål-Fredrik Hjort (1964)

411 467

0

156 844

Politiadvokat

Bjune, Morten (1958)

0

315 596

7235

Tingrettsdommer

Les også:

Les også

Siste fra Økonomi

Slik leser du skattelistene

Inntekt: Omfatter all skattepliktig inntekt minus fradrag: Lønn (inkludert frynsegoder som firmabil, telefon, etc) Pensjon Aksjeutbytte Renteinntekter Fradrag trekkes fra: Minstefradrag - 36 prosent av personinntekt, maksimum NOK 72.800 - minimum NOK 4.000 Lån - 28 prosent av renteutgifter Diverse fradrag som foreldrefradrag, pendlerfradrag, etc. Eksempel: En person har i følge skattelistene 250.000 kroner i inntekt. Han har ett barn og renteutgifter på 100.000 kroner. Reell inntekt blir: Alm. inntekt: 250.000 + foreldrefradrag: 25.000 + lånerenter (28 % av 100 000): 28.000 + minstefradrag: 72.800 Reell inntekt: 375.800 En person med null i inntekt, kan likevel ha tjent penger. Personen kan ha mange fradrag eller leve av aksjeutbytte hentet ut tidligere år.

Formue

Alle eiendeler minus gjeld. Bankinnskudd Aksjer, fond Bolig, hytte Reell formue samsvarer ikke nødvendigvis med oppføringen i skattelistene. Ligningsverdi av bolig er maksimalt 30 % av markedsverdi. Når gjelden er større enn ligningsformuen, blir nettoformuen null.

Skatt

Total skatt inkluderer: Inntektsskatt Skatt til kommune og stat Toppskatt Skatt på utbytte Trygdeavgift

Mest lest økonomi