• Statens investeringer i olje- og gassektoren er svært lønnsomme. Her fra Oseberg-feltet i Nordsjøen.

    FOTO: MARIT HOMMEDAL/SCANPIX

Staten tjente 25 prosent mer på olje i fjor

Tjente 128 milliarder kroner på direkte økonomisk engasjement i olje- og gassindustrien.

Netto kontantstrøm til staten fra direkte eierskap i olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel (SDØE) var 128,1 milliarder kroner i 2011, 24 prosent opp fra 103,6 milliarder i 2010.

Store funn

- 2011 var ikke bare et 10-års jubileumsår for Petoro, det ble et jubelår for den olje- og gassporteføljen vi er ansvarlig for, sier administrerende direktør Kjell Pedersen i Petoro i en pressemelding. Selskapet forvalter statens eienandeler på oppdrag fra Regjeringen.

Den betydelige økningen skyldes høyere olje- og gasspriser. Dette ble noe motvirket av lavere produksjon og økte driftskostnader.

Petoro er blant operatørene bak gigantfunn som Johan Sverdrup, Skrugard/Havis og Aldous Major Sør.

- Etter flere år med svært lav reserveerstatning, er det oppløftende å kunne legge 601 millioner fat til våre reserver. Det tilsvarer nesten et Norne-felt og representerer en reserveerstatningsgrad på 160 prosent, sier Pedersen.

Tegn på utflating

Ytterligere modning av porteføljen medførte et fall i oljeproduksjonen på 6,5 prosent sammenlignet med 2010.

Dette er likevel noe mindre bratt fall enn i mange foregående år og kan tyde på en utflating av fallet i oljeproduksjonen. Gassproduksjonen var fem prosent lavere enn året før, skriver Petoro i pressemeldingen.

Inntektene kommer på topp av skatteinntektene fra olje- og gassvirksomheten.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også:

Les også

Siste fra Økonomi

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE)

SDØE-ordningen ble opprettet med virkning fra 1985. Ordningen oppsto som en følge av det såkalte oljeforliket i 1984. Oljeforliket innebar at Statoils deltakerandeler ble splittet i to. Statoil beholdt én del og den andre ble Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE)

SDØE-ordningen innebærer at staten betaler en andel av alle investeringer og driftskostnader i prosjekter tilsvarende SDØEs deltakerandel. Staten får på lik linje med de øvrige eierne en tilsvarende andel av inntektene fra salget av produksjonen og andre inntekter.

Det overordnede målet for forvaltingen av SDØE-porteføljen er å oppnå høyest mulig inntekter til staten. SDØE, kombinert med skatte- og avgiftssystemet, er et velegnet virkemiddel for å sikre staten en høy andel av verdiskapningen på norsk kontinentalsokkel.

Kilde: regjeringen.no

Mest lest økonomi