• Hovedtillitsvalgt i Statoil FR Norge, Ketil Johannessen, sier avgjørelsen om salget av bensinstasjonene vil komme som et sjokk på de fleste ansatte.

    FOTO: Mimsy Møller

Statoil selger bensinstasjonene

Hovedtillitsvalgt i Statoil Fuel & Retail: - Vi føler det som et svik fra ledelsen.

Statoil vil selge selskapet Statoil Fuel & Retail, som driver 2300 bensinstasjoner, og har akseptert et tilbud på 8,6 milliarder kroner.

- Svik

Hovedtillitsvalgt i Statoil Fuel & Retail, Ketil Johannessen, reagerer sterkt på avgjørelsen.

- Vi føler at dette er et svik fra ledelsen og at det går imot de signaler de ga da selskapet ble børsnotert, sier han til Aftenposten.no.

- Da selskapet ble børsnotert så signaliserte ledelsen at eierskapet ikke kom til å vare evig, men at salget skjer så fort er en stor skuffelse, legger han til.

Johannessen sier at salget vil komme som et sjokk for de aller fleste ansatte.

- Vi er veldig skuffet over at Statoil ikke vil drive oss videre. Vi hadde ønsket at de hadde et mer langsiktig perspektiv på eierskapet, sier han.

Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi, som organiserer de ansatte i selskapet, reagerer også sterkt på utsalget.

- Helge Lund stykker opp vårt største statlige selskap som forvalter våre felles naturressurser og selger ut bit for bit. Dette er stikk i strid med hensikten og intensjonen bak norsk oljepolitikk gjennom 40 år. De burde gjøre som Shell, som satser på en mye bredere og mer helhetlig forretningsfilosofi langs hele verdikjeden, sier Leif Sande til Industri Energi.

Salg andre kvartal

Det er det kanadiske selskapet Alimentation Couche-Tard som har lagt inn budet på bensinstasjonkjeden. Statoil eier i dag 54 prosent av det børsnoterte energi- og detaljhandelselskapet Statoil Fuel & Retail ASA som driver bensinstasjonene.

Det er forventet at salget vil skje i i løpet av andre kvartal 2012.

Pressetalsmann i Statoil Bård Glad Pedersen sier at han tar reaksjonen fra hovedtillitsvalgte til etterretning.

- Vi har ikke bare vært opptatt av godt bud, men også det å finne en god eier som kan utvikle selskapet videre. Vi mener at Couche-Tard er en slik eier. I tillegg er det godt bud for oss, derfor har vi akseptert det, sier han til Aftenposten.no.

- Vi mener at Alimentation Couche-Tard er en sterk industriell eier og at prisen er attraktiv. Tilbudet anbefales av styret og ledelsen i Statoil Fuel & Retail, sier Statoils konserndirektør for økonomi og finans Torgrim Reitan i en pressemelding. 

- For Statoil frigjør det kapital, det strømlinjeformer vår portefølje og gjør oss i stand til å ytterligere styrke vårt fokus som et teknologi-fokusert oppstrøms energiselskap, i tråd med vår strategi, legger han til.

Beholder navn

Statoil Fuel & Retail beholder retten til å bruke Statoil-navnet inntil 30. september 2019, i tråd med avtalen som ble inngått i forbindelse med børsnoteringen.

Alimentation Couche-Tard har sagt at overtakelsen ikke vil få noen konsekvenser for de ansatte i Statoil Retail and Fuel.

- Men vi er usikre på om det vil få konsekvenser for våre arbeidsvilkår over tid. Dette er ikke en avgjørelse vi er glad for, presiserer Johannessen.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også:

Les også

Siste fra Økonomi

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Statoil-stasjonene

Bensinstasjonskjeden Statoil Fuel & Retail (SFR) ble skilt ut av olje- og gasselskapet Statoil som et eget selskap med virkning fra mai 2010, og børsnotert i oktober samme år. Statoil er fortsatt kontrollerende eier med 54 % av aksjene.

Markedsledende på drivstoff til veitransport med en markedsandel på 35,4 prosent (2009). En tilsvarende posisjon har selskapet i Danmark (28,5 prosent) og Sverige (35,1 prosent). I tillegg har selskapet bensinstasjoner i Polen, Estland, Latvia, Litauen og Russland, men så godt som all omsetning kommer fra Skandinavia.

Kjeden har tilsammen 2300 stasjoner i disse landene.

Omtrent halvparten av inntektene kom i fjor fra drivstoffsalg. 28 prosent kom fra dagligvarer, mens resten er fordelt på flydrivstoff, olje- og smøreprodukter og diverse.

Alimentation couche-tard

Selskapet Alimentation Couche-Tard Inc, blir ofte kalt bare Couche-Tard som er den franske betegnelsen for et B-menneske eller nattugle. Selskapets logo er en ugle som blunker.

Det er en av verdens største eiere av storkiosker og nærbutikker med over 6000 utsalg i Canada, USA, Mexico, Japan, Kina og Indonesia.

Selskapet eier blant annet Couche-Tard-butikkene, Mac's, Circle K, On the Run, 7-jours, Daily Mart, Daisy Mart og Winks.

Flere bilder

En Couche-Tard storkiosk i Montréal, Canada. FOTO: Beltz/Wikipedia

Mest lest økonomi