• Styreleder i Telenor, Harald Norvik (t.v.), trekker seg. Her sammen med konsernsjef Jon Fredrik Baksaas.

    FOTO: HENNING CARR EKROLL

Telenors styreleder går av, mangler tillit fra Giske

Harald Norvik går av som styreleder i Telenor. Han informerte Telenor-styret om beslutningen onsdag.

Saken oppdateres

Norvik fikk tirsdag en beskjed fra nærings- og handelsminister Trond Giskes kontor, forteller han til Aftenposten.no:

- Jeg fikk beskjed om å møte på Giskes kontor klokken 0900 i dag (onsdag, red.anm.). Der fikk jeg beskjed om at Giske ikke hadde tillit til meg som følge av håndteringen av TV2-saken, sier han om det korte møtet onsdag morgen.

Norvik og Giske havnet i en skarp ordveksling i vinter, etter at Telenor stemte for at A-Pressen skulle selge sin eierandel i TV 2 til danske Egmont (se fakta).

Staten, via Nærings- og handelsdepartementet, eier 53,97 prosent av Telenor, som igjen eier 50 prosent av A-Pressen, som i januar i år solgte sin halvpart av TV 2.

- Jeg er skuffet

Søndag 8. januar vedtok A-pressen å selge sine 50 prosent eierandel i TV 2 til danske Egmont, som blir eneeier. I ettertid har det blitt kjent at næringsminister Trond Giske gikk langt for å sikre fortsatt norsk eierskap.

- Jeg er skuffet, sier Norvik om den manglende tilliten fra Giske.

Norvik utdyper i en børsmelding fra Telenor:

- Nærings- og handelsminister Trond Giske, som representant for majoritetseieren i Telenor, har i dag  uttrykt manglende tillit til Telenors styreleder, som følge av min håndtering av TV2-saken i januar i år. Jeg  har derfor valgt å fratre som styreleder i Telenor, sier Harald Norvik i meldingen.

Giske: «Helhetsvurdering»

Klokken 17.39 onsdag ettermiddag sendte Nærings- og handelsdepartementet ut følgende melding:

«Nærings- og handelsdepartementet tar til etterretning at Harald Norvik trekker seg som styreleder i Telenor. Staten har meddelt valgkomiteen i Telenor at ut fra en helhetsvurdering er det ønskelig med skifte av styreleder.

Komiteen så det som hensiktsmessig at staten som største eier hadde direkte dialog med Norvik om dette. Et slikt møte mellom departementet og Norvik ble avholdt onsdag 2. mai.

Departementet er informert om at Norvik vil fortsette i vervet inntil en ny styreleder er valgt av bedriftsforsamlingen.»

Giske nevner altså ingenting om TV 2-saken i pressemeldingen, men sier onsdag kveld at TV2-saken var «medvirkende i helhetsvurderingen».

Dermed kan også Telenors nedskriving av milliardverdiene i India være en del av grunnlaget.

- Vi går ikke inn i detalj på den typen vurderinger i offentligheten, sier Giske til NRK2.

- Utsatt for press

Norvik svarte med å kritisere nærings- og handelsminister Giske for å ha gått for langt i sin eierutøvelse, og mente han burde be om unnskyldning.

Norvik gjorde det klart at han mener selskapet ble presset av næringsminister Trond Giske i forbindelse med salget, og at han tidligere ikke har opplevd lignende press i forbindelse med eierskapsutøvelse fra regjeringen.

- Jeg mener vi har blitt utsatt for et press til å ta en annen beslutning enn den som er best for Telenor, og det har jeg sagt til Giske. Her har man gått lenger enn det som er forsvarlig for en god eierskapspolitikk, sa Norvik under en pressekonferanse.

Siden januar har det vært forholdsvis stille om TV 2-salget. For Telenors del har fokuset flyttet seg til satsingen i India, hvor selskapet nå har nedskrevet verdiene (opprinnelig 15-20 milliarder kroner) til null.

- Ikke styre via SMS

Harald T. Nesvik, næringspolitisk talsmann i Frp, tar Norviks avgang til etterretning. Han vil ikke mene noe om Norviks innsats, men sier det viktigste nå er å få en ny, sterk styreleder på plass så fort som mulig, ikke minst av hensyn til det som står på spill for Telenor i India.

Nesvik mener bedriftsforsamlingen bør vurdere hele sammensetningen i styret, med tanke på de store utfordringene Telenor står overfor.

Han er imidlertid kritisk til måten Giske opptrådde i Telenor/TV2-saken, blant annet fordi Giske sendte SMS om vesentlige forhold og at departementet kan ha vært trege med å journalføre disse.

- Det bekymringsfulle over tid er måten Giske og andre utøver statens eierskap på. Jeg frykter at staten som eier får problemer med å få de beste inn i styrene, fordi man ikke vet hvordan staten opptrer som eier. Man skal ikke styre selskapene via SMS, fortsetter han.

Han mener det er åpenbart at Giskes håndtering av TV 2-saken er årsaken til at Norvik nå går.

– Jeg synes det er svært beklagelig at vi har en næringsminister som utøver sine personlige synspunkter i eierpolitikken gjennom SMS og mediene, slik Giske gjorde i TV 2-saken. En slik eierhåndtering kan skremme bort fremtidige styreledere fra statlige eller delstatlige selskaper, sier Nesvik til NTB.

- Uforutsigbar

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holdt høring om Telenor/TV2-saken, og skrev blant annet følgende i sin rapport:

«Komiteens flertall, medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at Telenor/TV2-saken skjedde i utradisjonelle kommunikasjonsformer som skapte uklarhet for selskapet. Statsråden har i denne saken tatt noe selvkritikk, men flertallet understreker viktigheten av at kommunikasjon skal skje på en langsiktig og forutsigbar måte og ikke på innskytelse fra eier.»

Nesvik viser til at Giske opptrådte som en uforutsigbar eier også i Statkraft, ved ikke å gi tilbakemelding på en anmodning om kapitaltilførsel. Daværende styreleder Arvid Grundekjøn i Statkraft fikk sparken av Giske, etter at Grundekjøn hadde gått til et kraftig, verbalt angrep på statsrådens eierstyring

Norvik, som har vært styreleder i selskapet siden 31. mai 2007, blir sittende frem til en erstatter er valgt av bedriftsforsamlingen i Telenor.

Telenor har innkalt til Bedriftsforsamling 16. mai, og det haster dermed med å finne en ny styreleder.

Norvik har tidligere vært konsernsjef i Statoil, og styreleder i blant annet Oslo Børs, TV 2 Gruppen og Umoe Gruppen.

Les også:

Les også

Siste fra Økonomi

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

TV 2-konflikten

  • Søndag 8. januar vedtok A-pressen å selge sine 50 prosent av TV 2 til danske Egmont, som blir eneeier. I ettertid har det blitt kjent at næringsminister Trond Giske gikk langt for å sikre fortsatt norsk eierskap.
  • Telenor eier 50 prosent av A-pressen, og Giske ba gjentatte ganger om at Telenors styremedlemmer skulle arbeide for alternative løsninger.
  • Mandag 9. januar skrev Aftenposten at Telenors styre opplevde statsrådens aktivitet som et press, og at han skulle ha truet med å skifte ut styret. Statsministeren hadde overstyrt Giske og fortalt Telenors styreleder Harald Norvik at saken måtte avgjøres av styret.
  • Staten skal utøve sitt eierskap i norske bedrifter etter den såkalte eierskapsinstruksen. Der fremgår det klart at statsråden ikke kan instruere bedriftenes styrer, men gi signaler i formelle eierskapsmøter.
  • Fredag 13. januar holdt Norvik en pressekonferanse, der han sa at Giskes press var utilbørlig. Han sa at Giske gjentok at statsråden ikke har instruksjonsrett så mange ganger, at det til slutt virket mot sin hensikt.
  • Samme kveld offentliggjorde Giske to SMS'er som ble sendt Norvik rett før Telenors styremøte. En formulering kunne gi inntrykk av at spørsmålet skulle diskuteres i regjeringen, igjen rykket Statsministerens kontor ut og kritiserte formuleringen.

Mest lest økonomi