• Zeïnabou Abdoulaye har som fulltidsjobb å reparere og sette opp nye solcellepanel i Timbuktu, Mali. Kirkens Nødhjelp mener Oljefondet bør investere direkte i selskaper som driver med utvikling av fornybar energi og bygger infrastruktur i utviklingsland.

    FOTO: Greg Rodland Buick / Kirkens Nødhjelp

U-landene vokser, Oljefondet henger etter

Oljefondet har aksjer i kun 3 av de 30 raskest voksende økonomiene i verden. Det vil Kirkens Nødhjelp (KN) gjøre noe med.

- Det vil skape både utvikling og arbeidsplasser i landene det investeres i – og være økonomisk fornuftig, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i KN.

Hun viser til et notat organisasjonen har laget, som peker på at Statens pensjonsfond utland (SPU, bedre kjent som Oljefondet) kun har investert 0,56 prosent av sine midler i utviklingsland.

Dette til tross for at utviklingslandene allerede utgjør omtrent 13 prosent av verdensøkonomien, og at disse landene dominerer listen over verdens raskest voksende økonomier. Dette er også landene som dominerer magasinet The Economists liste over land som ventes å ha høyest vekst fremover.

Kirkens Nødhjelp viser også til at Regjeringens selskap for investeringer i utviklingsland, Norfund, de siste ti årene har hatt over dobbelt så høy avkastning som Oljefondet.

Indeksene som spesialiserer seg på fremvoksende markeder, har hatt svært høy vekst de siste årene. Imidlertid er også svingningene større.

Konservativt

Oljefondets retningslinjer forhindrer nå fondet å investere i mange av disse markedene, fordi de ofte har relativt høy risiko. Få av landene har børser, og de som har det, har ofte liten omsetning.

- Jeg skal ikke underslå at risikoen er stor i fattige land, men risikoen har også vært stor i vestlige land under finanskrisen, sier Helland.

Kirkens Nødhjelp er nå en av flere aktører som mener det er på høy tid at Oljefondet flytter større deler av porteføljen i retning av direkte investeringer i raskt voksende utviklingsland.

Tidligere miljøvernminister Erik Solheim (SV) tok til orde for dette under sin boklansering i går. Også Norfunds direktør Kjell Roland mener fondet bør investere mer i markedene Norfund allerede er inne i.

- Ved å flytte noe av pensjonspengene ut av OECD til andre land vil fondet spre risikoen i porteføljen og få en bedre avkastning. De fleste store internasjonale pensjonsfondene har begynt å flytte porteføljen sin i denne retningen. Oljefondet er ett av de mest konservative på dette punktet, sier Roland.

For risikabelt

Både Helland og Roland mener Oljefondet bør begynne forsiktig i det små, for så å trappe opp andelene over tid. Investeringene vil kreve et helt annet system for oppfølging og kontroll enn fondets øvrige investeringer.

- Det er ikke gjort i en håndvending og det er vanskelig, men vi er helt enige med Kirkens Nødhjelp i at nordmenns pensjoner over tid vil være tjent med det. I tillegg vil det tilføre kapital til fattige land i verden, og dermed også bidra til fattigdomsbekjempelse, sier Roland.

Statssekretær Hilde Singsaas i Finansdepartementet sier Regjeringen diskuterte et tilsvarende forslag i meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010, men at man da mente risikoen var for høy.

- En beslutning om generelt å åpne for unoterte aksjer er et større investeringsstrategisk spørsmål som må behandles grundig. Hvis og når det åpnes for unoterte investeringer i fondet på generell basis, er det likevel naturlig å vurdere en utvidelse til mindre utviklede markeder, sier Singsaas.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Økonomi

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Oljefondet

Heter formelt Statens pensjonsfond utland (SPU).

Fondet inneholder statens løpende oljeinntekter, og forvaltes av Norges Bank på oppdrag fra Finansdepartementet.

Alt blir plassert i utlandet. 60 prosent er plassert i aksjer, like under 40 prosent i rentepapirer (obligasjoner) og rundt 0,7 prosent i eiendom.

Fondets verdi ligger i midten av april på rundt 4150 milliarder kroner.

Mest lest økonomi