- Nok å ta av

Deler av formuen til Johan H. Andresen jr. går inn prosjekter med «dobbel gevinst».

Fra Lysaker i Bærum styrer Andresen jr. investeringer for mange milliarder. Kapital kåret ham til landets femte rikeste i fjor med 13,3 milliarder i formue.

De fleste investeringene gir et overskudd som får formuen til å vokse. Men stadig flere millioner skal også gi en annen gevinst.

Det er dette han kaller «Sosiale entreprenører», hvor Unicus er én av så langt seks. Planen er dobbelt så mange.

– Men også de sosiale prosjektene må kunne bære seg selv økonomisk, sier han.

Han krever blant annet at prosjektet skal kunne utvides og at de samfunnsnyttige resultatene og må være målbare.

I Unicus er imidlertid ikke Ferd med på eiersiden, men skal støtte bedriften med 1,2 millioner over de neste tre årene.

–Men vi oppfører oss som eier, sier Katinka Greve Leiner, Sosiale entreprenører-direktør i Ferd og observatør i Unicus-styret.

Andresen jr. har valgt å konsentrere seg om områdene «barn og ungdom» og «utdanning og utviklingsmuligheter».

– Det er nok å ta av, for å si det sånn. Norge har mer enn 650000 på trygd, mange sliter med psykiske problemer, og vi har høyt frafall i skolen, ramser Andresen jr. opp.

Han tror på Unicus, både kommersielt og samfunnsnyttig.

– Dette er mennesker som utgjør en enorm ressurs. Dessverre går de aller fleste direkte fra skolebenken til Nav. Den sosiale avkastningen er åpenbar, ettersom de deltar i verdiskapningen i stedet for å gå på trygd.

– Vi må tørre å utfordre våre dogmer, og slutte å fokusere på at «sånn gjør vi det her».

EU søker autister til arbeid.

EU ønsker forslag til prosjekter som retter seg inn mot å få personer med autisme ut i det åpne arbeidsmarkedet.

En «Call for proposals» ble nylig sendt ut, men ingen prosjekter er ennå plukket ut, opplyser EU-kommisjonens kontor for integrering av personer med funksjonshemninger. Tiltaket kommer delvis som en følge av den ventede eldrebølgen i Europa.

«Sett i lys av de demografiske endringene, er det nå viktigere enn noen gang å sikre at alle grupper i befolkningen gjennom arbeidslivet gis en reell mulighet til å bidra til samfunnets verdiskapning», skriver kommisjonen i utlysningsteksten.

Kommisjonen viser til at 43,7 prosent av personer med ulike funksjonshemninger mener de kunne arbeidet hvis de fikk den rette støtten. Bare 15,9 prosent får slik støtte.

Siste fra Innland

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Ferd

Norsk konsern, eid av Johan H. Andresen jr. med familie. Formuen stammer fra Tiedemanns, solgt i 2005. Ferd Sosiale Entreprenører har som mål å støtte 10–20 utvalgte bedrifter som på lengre sikt kan stå på egne ben.

Mest lest økonomi