Dyrt å overføre penger

Skal du betale en faktura over landegrensene? Da er det smart å vite hvordan det gjøres raskest og tryggest mulig.

Hvis du ikke vet så mye om overføring av penger til utlandet , bør du lese denne oversikten. Her er det viktigste du må huske på.

Begreper

Forbrukerrådet har på sin hjemmeside, Forbrukerportalen.no, gått igjennom prosessen rundt overføring av penger til utlandet. Først må du kunne noen forkortelser.

  • IBAN står for International Bank Account Number. Nummeret benyttes av alle EU- og EØS land, pluss flere land utenom. IBAN sier hvilke land, bank og personen eller bedrift som skal ha pengene i mottakerlandet.
  • BIC, som står for Bank Identifier Code, er en kode som identifiserer en bestemt finansinstitusjon (bank). Denne koden kan leses maskinelt, og blir også omtalt som "SWIFT-adresse". BIC er utviklet for at hele overføringen skal kunne gå maskinelt fra avsenderbank til mottakerbank. Dette senker kostnaden og sikrer tryggere betaling over grensene.

Praksis

Alle IBAN begynner med landets landkode, som er to bokstaver. Ditt IBAN er derfor NO, deretter to tall, og til slutt ditt vanlige kontonummer. Et norsk kontonummer består av 11 tall, et norsk IBAN består derfor totalt av 15 tegn. Antall tegn i IBAN fra ulike land kan være forskjellig. Sjekk hvor mange land som har IBAN, og hvor mange tegn disse har: her.

Når du betaler til utlandet bør du være sikker på at du taster riktig IBAN. Nettbanker har ikke alltid en feilmelding på dette. Skulle det skje at du taster feil, eller har feil IBAN, vil pengene kunne bli forsinket, komme i retur eller ende opp med høyere gebyrer. Kontrollerer IBAN gratis her.

Valuta

Det kan være fornuftig å overføre beløpet i mottakerlandets valuta, men enkelte utenlandske valuta har dårlig kurs, eller handles ikke med. I disse tilfellene bør man overføre USD, eventuelt Euro, GBP eller NOK avhengig av mottakerland.

Hvis valutakursen har variert mye den siste tiden, kan du faktisk få bedre kurs ved å veksle i mottakerlandet. Her er det også variasjon mellom bankene i utlandet. I dag lønner det seg i følge forbrukerportalen.no ikke å overføre lokal valuta til Thailand eller Island. Å overføre i NOK, THB eller ISK er mer fornuftig, men her kan banken bistå deg med nødvendig informasjon.

Til USA må du overføre i USD. Hvis du oppgir beløpet i NOK, vil overføringen uansett gå i USD. Til Canada kan du sende både NOK og CAD. Til USA må du skaffe et ni-siffret nummer som kalles enten FED wire (FW) eller ABA routing number. Disse brukes i stedet for, eller i tillegg til SWIFT/BIC.

Utviklingsland

Ofte er det dyrere og tar lengre tid når du overfører penger til utviklingsland enn andre land. Skaffer du til veie fullt navn og adresse på mottaker, og fullt navn og adresse på mottakerens bank, trenger det ikke ta altfor lang tid. Til de fleste land bør du overføre i USD, men vær oppmerksom på at noen land har dollar-blokade. Syria og Iran har dette i dag.

Gebyrvalg:

  • Du betaler omkostningene både i Norge og utlandet.
  • Du betaler omkostningene i Norge, og mottaker betaler eventuelle omkostninger i mottakerlandet.
  • Mottaker betaler omkostningen i Norge og mottakerlandet.

I følge Forbrukerportalen.no anbefales valg to. Overføringer med IBAN og SWIFT/BIC og i mottakers valuta (EUR) vil dette stort sett bare bli belastet med innenlands gebyr i mottakerlandet, eller være gratis. Eneste kostnad blir dermed minstegebyret i Norge.

Unntak

Noen banker i utlandet tar progressive gebyrer ut fra beløpets størrelse. Ved store beløp kan det dermed lønne seg å betale alle gebyrer i Norge.

Gjelder overførselen faktura, innfrielse av lån, eller andre fordringer, bør du også vurdere første alternativ. Hvis mottaker får litt mindre enn pålydende, kan posten bli stående, selv om den kun er på et par kroner. I stedet for en tilleggsfaktura kan det lønne seg å betale litt mer i første omgang.

Ved overføringer fra utlandet til konto i Norge, trenger du kun et norsk IBAN. Ditt norske IBAN står alltid på kontoutskriften du mottar fra banken.

Bankene tar ulik pris på slike transaksjoner, noe oversikten nedenfor viser.

Det er viktig å merke seg at oversikten kun gjelder enkle betalinger med IBAN og BIC via nettbank. Mange av bankene har tilleggstjenester tillagt en ekstrakostnad, og det er også dyrere å overføre uten IBAN og BIC. Dette kan du sjekke på linkene til hver og en bank under. Klikk deg frem til overføringer utland. Eventuelle gebyrer ved mottakerbankene kommer i tillegg.

Skandiabanken: 0 kroner

Postbanken: 35 kroner

DnB NOR: 35 kroner

Fokus Bank: 50 kroner

Din SpareBank 1 bank (Bank 1 Oslo): 55 kroner

Nordea (Innen EU/EØS, kun Euro og makssum 12.500 Euro: 20 kroner) ellers: 60 kroner

Les også:

Siste fra Innland

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest økonomi

Siste nytt