• Disse plastrørene brukes av bensinstasjoner. -Dette er et nisjeprodukt tilpasset et helt spesielt marked. Det er svært få andre selskaper i verden som leverer dette, sier logistikksjef Gunnar Haugo (t.h.) ved Hallingplast i Hallingdal. Henry Ferl (t.v.) er produksjonssjef.

    FOTO: SIGMUND KRØVEL-VELLE

Eksport til Asia redder
norske arbeidsplasser

Norsk varesalg til Sør-Korea og Kina steg mer enn 40 prosent i fjor. Dermed eksporterer vi nesten like mye til Kina som til Danmark.

– I januar sendte vi vår første container til Sør-Korea. Det var plastrør og deler til bensinstasjoner.

Steinar Tragethon er daglig leder på bedriften Hallingplast i Kleivi på grensen mellom Ål og Hol i Hallingdal. Omgitt av skogkledde dalsider er han en del av den globaliserte økonomien.

Det er i Asia det skjer. Det viser seg i tallene for salg av norske varer i utlandet:

Kina og Sør-Korea er nå viktigere markeder for norsk vareeksport enn Frankrike. De puster Danmark i nakken som marked for norsk eksport.

Dårlige tider i Europa og USA gir kraftig fall i norsk eksport. Men i Asia holder Sør-Korea og Kina farten oppe, og norsk eksport dit økte derfor kraftig i fjor. Det bidrar til å redde å arbeidsplasser i en norsk industri som ellers får hard medfart i finanskrisen.

«Eksporttallene for 2009 viser at de som har satset i Kina, har fått noe igjen for sin satsing, selv i finanskriseår» Geir A. Haugum, Innovasjon Norge i Beijing

Endret handel

Handelstallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for tradisjonelle varer i 2009 viser:

  • Eksporten til USA og de seks største samhandelslandene i Europa falt med mer enn 46 milliarder kroner i fjor. Det er nær 23 prosent ned.
  • Eksporten til Sør-Korea steg med over 50 prosent, mens den til Kina steg med over 40 prosent. Eksporten av tradisjonelle varer til Sør-Korea er doblet på to år. Den lå i fjor bare 600 millioner kroner etter vareeksporten til Kina.
  • I kroner var veksten drøyt 9 milliarder kroner til de to landene. Samlet eksport til de to landene var 30 milliarder kroner.
  • «Tradisjonelle varer» er varer utenom olje, gass, skip, plattformer og kondensater.

- Vi ser optimisisk på markedene i Kina og Sør-Korea. Det er en voldsom økonomisk vekst der borte, sier Tragethon.

Avansert

Det er avansert teknisk utstyr som dominerer statistikken. Det som på statistikkspråket kalles «maskiner for spesielle industrier» og «andre industrimaskiner og -utstyr» er de største gruppene, særlig til Sør-Korea. Eksporten til de to landene lå i disse to gruppene mellom 2,3 og 4 milliarder kroner i fjor.

Det er all grunn til å tro at det er leveranser til skipsbygging som ligger bak. Til Kina selger Norge i tillegg fisk for 1,6 milliarder kroner og aluminium for 2,3 milliarder kroner. Hallingplast har tidligere solgt rødeler til bensinstasjoner i Afghanistan, Pakistan og andre land.

– Vi markedsfører oss på messer og på Internett. Så prøver vi å tilpasse priser og betingelser til de enkelte markedene, sier Tragethon.

EFTA-hjelp

Handelsråd Reidar Grevskott ved Innovasjon Norges kontor i Seoul i Sør-Korea sier handelen skjøt fart etter at EFTA og Sør-Korea undertegnet en handelsavtale i 2006. På de tre årene som har gått siden da, er den norske vareeksporten dit tredoblet.

Eksporten til Kina har også vokst sterkt med en økning på over 150 prosent siden 2005.

– Eksporttallene for 2009 viser at de som har satset i Kina, har fått noe igjen for sin satsing, selv i «finanskriseår», sier avdelingsleder for Innovasjon Norges kontor i Beijing Geir A. Haugum.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Siste fra Innland

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Handel med varer

Eksport av tradisjonelle varer sank med 14 prosent i fjor, fra 359 milliarder kroner i 2008 til 305 milliarder i fjor. Finanskrisen og dårlige tider i utlandet har skylden. Importen sank nesten like mye i prosent, men mer i kroner: Ned fra 484 milliarder i 2008 til 420 milliarder i fjor. Svakt bilsalg, fall i industriproduksjonen og lave investeringer er viktige årsaker. Asia skiller seg ut ved at eksporten dit økte, mens importen var uendret.

Mest lest økonomi