Enslige forsørgere

Fristen for levering av årets selvangivelse nærmer seg. Her Skattebetalerforeningens Gry Nilsens beste tips. Klikk på lenkene og få flere råd:

Her er flere råd og tips:Mest for: Ungdom og unge voksne

Mest for: Par i etableringsfasen

Mest for: Etablerte voksne

Mest for: Eldre

.

SkatteklasseEnslige forsørgere har krav på ekstra personfradrag (dvs. skatteklasse 2). Barnet er blitt 18 år – hva da? Hvert år er det mange spørsmål om dette.

Som enslig forsørger menes person som alene har omsorgen for et barn under 18 år. Følgende personer kan derfor anses som enslige forsørgere i 2009:

  • Ugifte (samboere med felles barn kan likevel aldri anses som enslige forsørgere)
  • Enker og enkemenn
  • Skilte og separerte (faktisk separasjon ved årets utgang er tilstrekkelig)
  • Gifte (uten felles barn) hvis ekteskapet er inngått etter 31.oktober 2008 og de ikke krever å bli lignet under ett.

Enslig forsørger en del av åretKlasse 2 gjelder for hele året. Hvis du for eksempel ble enslig forsørger i september, vil du få klasse 2 ved ligningen for 2008. Det betyr 10.878 kroner i lavere skatt.

Barn over 18 årI tillegg kan du som utgangspunkt kreve klasse 2 hvis du har omsorgen og faktisk forsørger barn som fyller eller har fylt 18 år, men for at du skal anses for å forsørge må ikke barnet ha en inntekt på over 35.000 kroner i 2009. Det er også visse begrensninger dersom barnet mottar lån fra Lånekassen – se www.skatt.no.

Eksempel: Jeg har en sønn på 19 år som går i 3dje.videregående og bor hjemme, jeg er aleneforsørger. Har jeg rett til skatteklasse 2?

SVAR: Ja hvis du forsørger ham. Du anses for å forsørge ham hvis hans inntekt (uten fradrag) er maksimalt 35.000 kroner, inklusive barnebidrag. Se Rettledning til selvangivelsen for eksempel og mer informasjon. Hvis du har forsørget ham gjør du følgende: Skriv i merknadsfeltet at du har forsørget din datter. Oppgi navn og fødselsnummer. Ved å få klasse 2 reduserer du skatten med 11.424 kroner.

Omsorg for hvert sitt barnSkiller et ektepar seg så er det den ektefellen som overtar hovedomsorgen for barnet som har rett til klasse 2. Har paret flere barn sammen, kan begge lignes i klasse 2 såfremt hver av dem har hovedomsorgen for minst ett barn hver.

Delt omsorgVelger i stedet ekteparet å ha delt omsorg (barnet er like mye hos hver av foreldrene) for felles barn, anses de som enslige forsørgere annet hvert år. Den av foreldrene som har barnet boende hos seg ved utgangen av året, får klasse 2 dette året. Ved delt omsorg må partene selv påse at skatteklassen blir riktig, og kreve klasse 2 i selvangivelsen annethvert år.

Her er flere råd og tips:Mest for: Ungdom og unge voksne

Mest for: Par i etableringsfasen

Mest for: Etablerte voksne

Mest for: Eldre

Spør om selvangivelsen

FOTO: Poppe, Cornelius

Mandag stiller advokat og fagsjef Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen til nettprat i Aftenposten.

Du kan stille dine spørsmål allerede nå på aftenposten.no/nettprat.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også:

Siste fra Innland

Mest lest økonomi