Mobilbruk skattlegges

På omtrent alle inntektstrinn blir det totalt sett skattelettelser for lønnstagerne neste år. Det er folk med store aksjeutbytter som får skjerpelsene.

Flere av Postens medarbeidere bruker samme mobiltelefon på jobb og privat. Skatt på mobilbruk gjør at de nå skal se på alternative løsninger.

Hvis du har både mobiltelefon og bredbånd betalt av arbeidsgiver, risikerer du at skattbar inntekt heves med 6000 kroner i 2006. Det kan gi en skatteskjerpelse på bortimot 3000 kroner. Havner du i denne gruppen, hjelper det lite at lønnstagere i gjennomsnitt kommer brukbart fra endringene i skattesatser og beløpsgrenser neste år.

Utveier.

En stor gruppe av medarbeiderne i Posten Norge AS får mobilutgiftene dekket av arbeidsgiver. - Flere ansatte har ikke fasttelefon på jobb, de bruker samme mobiltelefonen hele døgnet rundt. Denne løsningen har fungert utmerket for oss. Men nå ser vi at disse medarbeiderne får en skjerpet beskatning, sier Steinar Wiik, innkjøpssjef i Posten. - Det blir problematisk å gå over til en ordning der man opererer med to telefonnumre, mener Steinar Wiik.Han forteller at Posten vil innrette seg når de nye reglene trer i kraft, men at de også vil vurdere om det finnes alternative løsninger. I lys av den nye skatteordningen er det mulig at ordningen med kun å bruke mobil må revurderes. Private samtaler fra jobbtelefonen innenfor arbeidstiden er ikke skattepliktige. Det kan bety et rush av telefoner før folk legger turen hjemover etter endt arbeidsdag.

Utbytteskatt.

Heving av minstefradraget og endringer i toppskatten gjør at de aller fleste får skattelettelser. Regjeringen er blitt skarpt kritisert i egne rekker, blant annet fra LO, for å gi store lettelser til høye lønnsinntekter. Statsminister Jens Stoltenberg forsvarer seg med at den store skatteskjerpelsen rammer dem som har høye inntekter fra aksjeutbytte. Det kommer av den nye utbytteskatten. I gjennomsnitt blir det derfor hardere beskatning av høye inntekter. Men det er altså en liten gruppe med svært høy lønn som kommer gunstig ut.Avgiftene endres ikke mye neste år. Den mest merkbare er økningen av matmomsen.

PSSST! Det finnes muligheter til å slippe denne ekstraskatten. Dersom mobiltelefonen legges igjen på jobben når arbeidsdagen er over, omfattes man ikke av de nye reglene.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Siste fra Innland

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Flere bilder

Mest lest økonomi

Siste nytt