• - Sentralbanksjefen sier vi forsyner oss av barnebarnas penger

    Aftenpostens økonomiredaktør kommenterer sentralbanksjefens årstale der han foreslår en innstramming av handlingsregelen.

    VIDEO: Aftenposten Video

Olsen fjerner 35 mrd. på statsbudsjettet

Norges Bank kutter den forventede avkastningen av Oljefondet med en fjerdedel. Dermed forsvinner et helt forsvarsbudsjett.


– Vi skal være varsomme med å endre noe som har tjent oss godt. Vi har ingen planer om å endre handlingsregelen, sier finansministeren til Aftenposten etter sentralbanksjef Øystein Olsens årstale.

Reaksjonen kom etter at sentralbanksjefen tidligere torsdag gikk ut med sin anbefaling om å kutte handlingsregelen fra 4 til 3 prosent.

Lave renter og dårlige tider fører til at Oljefondet vil gi lavere avkastning enn tidligere antatt. Regjeringen har allerede tilpasset seg, sier Statistisk sentralbyrå.

Torsdag fikk finansminister Sigbjørn Johnsen 35 milliarder kroner mindre å bruke på statsbudsjettet for neste år. Det tilsvarer nesten et helt forsvarsbudsjett eller en tredjedel av bevilgningen til sykehusene.

Kun 3 prosent hver år

Johnsen startet tidlig torsdag, og det ble en dag med mange ulike prosenter.

– Det viktigste er å holde seg til handlingsregelen, sa Johnsen på morgensendingen i NRK Radio. Gjeldende regel sier at han kan bruke 4 prosent av Oljefondet på statsbudsjettet i et normalår for økonomien.

Et par timer etterpå sa sjefen i Statistisk sentralbyrå (SSB) Hans Henrik Scheel at Johnsen i virkeligheten bruker langt under 4 prosent. I Økonomisk utsyn over året 2011 skriver SSB at oljepengebruken «nå er ned mot 2 prosent» av Oljefondet.

Deretter fortsatte dagen med at Olsen i sin årstale reduserte den antatte, langsiktige realavkastningen av fondet fra 4 til 3 prosent.

Kutter avkastningen

Oljefondet er nå knapt 3500 milliarder kroner. Dermed får regjeringen rundt 35 milliarder kroner mindre å bruke neste år, sammenlignet med den opprinnelige utgaven av handlingsregelen. Det betinger at Finansdepartementet følger Olsens råd. Han avviser at han har klarert regnestykket med departementet

– Jeg antar at når dette kommer fra oss, og underbygges på en såpass grundig måte, så vil både Regjeringen og andre aktører i økonomien merke seg dette, sier han.

I et eget vedlegg til årstalen begrunner Norges Bank at utsiktene i verdens finansmarkeder har endret seg.

– Med de lave vekstutsiktene vi ser i den vestlige verden, og det lavrentebildet vi ser internasjonalt, er utsiktene til å oppnå 4 prosent realavkastning svakere enn de var for ti år siden. Vi har gjentatt regnestykket vi gjorde for ti år siden. Svaret vi får nå er at den antatte langsiktige realavkastningen kan tallfestes til 3 prosent, sier Olsen til Aftenposten.

Ligger lavt allerede

Budskapene fra SSB og Norges Bank passer til hverandre som hånd i hanske. Pengebruken på statsbudsjettet har allerede tilpasset seg det nye tallet fra Olsen.

Dermed gjentar historien fra 2001 seg. Da ble handlingsregelen innført med åpning for å bruke 4 prosent av Oljefondet. I forkant lå den faktiske bruken omtrent der. Regelen kunne innføres smertefritt i den forstand at det ikke var nødvendig å stramme inn i statsbudsjettet.

Slik er det også nå. Det nye tallet blir ikke ledsaget av sympatierklæringer fra Olsen. Han sier bruken av oljepenger i 2011 lå nær det nye tallet på 3 prosent.

– Det bør derfor ikke være spesielt krevende å tilpasse bruken av oljepenger til en lavere forventet avkastning, sier han.

Budskapet fra SSB er at det faktisk er enda enklere enn som så. SSB anslår at finansminister Sigbjørn Johnsen i år bare bruker halvparten av de oljepengene han har på bordet etter den gjeldende handlingsregelen. Gitt mange forutsetninger spår SSB at pengebruken også i 2013–2015 vil komme ned mot 2 prosent.

Siste fra Innland

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest økonomi

Siste nytt