• Bare tre av ti pensjonister får høyere skatt med de nye reglene. Flertallet får bedre råd.

    FOTO: TOR RICHARDSEN/SCANPIX

Skattelette til flertallet av pensjonistene

Et nytt skattefradrag sørger for store endringer i skatte- reglene for pensjon- ister. Pensjonister med lave inntekter får store lettelser. Tre av ti får derimot økt skatt.

Regjeringen gir pensjonistene 1,35 milliarder kroner i netto skattelette neste år. Et nytt skattefradrag erstatter mange av dagens spesialregler.

Men ikke alle får. Seks av ti pensjonister vil få lettelse, tre av ti vil få økt skatt, mens omtrent én av ti får uendret skatt neste år. Alt dette gitt at Regjeringens forslag til nye skatteregler for pensjonister blir vedtatt i Stortinget senere i høst.

- Jeg synes det nye forslaget gjør skattereglene mer kompliserte. For å beregne det nye skattefradraget må skattyteren kjenne til en rekke tall, sier fagsjef Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen.

Hvem som får økt skatt eller lettelser, vil avhenge av både pensjonen, ligningsformuen og størrelsen på andre inntekter enn formuen. Det vil ikke være to like tilfeller.

Men generelt er det slik at

Dette gjelder lettelser pr. pensjonist. Det betyr at pensjonistektepar tilsammen kan få lettelser godt over 10000 kroner. Minstepensjonistene skal fortsatt ikke betale skatt av pensjonen sin.

Tallene ovenfor tar utgangspunkt i faktiske inntekter og formuer blant norske pensjonister. Hvis man i stedet ser på et rendyrket eksempel med en enslig alderspensjonist som bare har pensjonsinntekt og standard fradrag, går grensen for lettelse eller skjerpelse ved en pensjon på 318000 kroner.

Som i landbruk

Innenfor personbeskatningen er skattereglene for pensjonister noe av det mest kompliserte som finnes. Dette er skattesystemets svar på støttereglene i landbrukssektoren. Lavere trygdeavgift og et særskilt fradrag i inntekt er de enkle delene av alle særreglene som fins. Dette senker skatten sammenlignet med tilsvarende lønnsinntekter. Men på toppen av dette kommer et sett spesialregler for pensjonister med lav og middels inntekt. De eliminerer effekten av de to enkle unntakene, og som senker skatten ytterligere.

Nytt skattefradrag

Sentralt i de nye reglene er et nytt skattefradrag i alderspensjon og AFP-pensjon. Samtidig blir spesialreglene og særfradraget fjernet for alders- og AFP-pensjonistene.

I utgangspunktet blir pensjonsinntekten også i 2011 skattlagt som lønnsinntekt, men med trygdeavgift foreslått hevet til 4,7 prosent. Deretter kommer det nye fradraget i skatten. Fradraget er en viss prosent av inntekten (se faktaboks).

Å forklare veien fra 2010-reglene til lettelse eller skjerpelse med de foreslåtte 2011- reglene, er meget krevende. Men en viktig årsak til lettelsene er at ektepar får hvert sitt skattefradrag etter forslaget. Med 2010-reglene ble de etter spesialreglene skattlagt sammen for formue og inntekt.

Uførepensjonister

For uførepensjonister blir reglene i hovedsak ikke endret. Men noen mindre endringer blir det.

For slike pensjonister med bruttoinntekt under 200000 kroner blir det i gjennomsnitt 4000–5000 kroner i skattelettelse. For andre blir det bare svært små endringer.

Les også:

Siste fra Innland

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Flere bilder

Klikk for større versjon.

Mest lest økonomi

Siste nytt