• Ifølge IEA vil etterspørselen etter olje øke med 18 prosent frem til 2035. Halvparten av den kommende etterspørselen etter olje vil komme fra Kina alene. Her trafikken i Beijing.

    FOTO: FREDERIC J. BROWN/SCANPIX

IEA vil ha kutt i oljesubsidier

IEA

Det internasjonale energibyrået ble etablert etter oljekrisen i 1974 og er rådgiver for 28 OECD-land. Arbeider for forsyningssikkerhet og bærekraftig energiforbruk. Utgir årboken World Energy Outlook, med statistikk, trender og scenarier knyttet til energispørsmål.

Mest lest økonomi